Trang chủ / Tin tức và sự kiện / Đầu tư 6.940 tỷ đồng phát triển tổ hợp cảng biển và KCN Đầm Nhà Mạc

Đầu tư 6.940 tỷ đồng phát triển tổ hợp cảng biển và KCN Đầm Nhà Mạc


Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa đề nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư đối với Dự án phát triển tổ hợp cảng biển và khu công nghiệp tại khu vực Đầm Nhà Mạc, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Dự án có tổng mức đầu tư 6.940 tỷ đồng do Công ty TNHH Tập đoàn Quốc tế CDC (Cayman Islands), Middle Utilities Company (Singapore); Infra Asia Investment (Hồng Kông) là nhà đầu tư.

Các nhà đầu tư sẽ thành lập pháp nhân để thực hiện dự án đầu tư theo loại hình công ty cổ phần, vốn điều lệ 1.041 tỷ đồng, trong đó vốn góp của CDC chiếm 70%, Middle East Utilities Company và Infra Asia mỗi bên 15%.

Theo báo cáo của tỉnh Quảng Ninh, CDC là đơn vị có kinh nghiệm phát triển và xây dựng tại Qatar và khu vực Trung Đông. Nhà đầu tư này có số vốn chủ sở hữu là 511,7 triệu đồng Qatari Rivals, tương đương 3.155 tỷ đồng Việt Nam.

Các nhà đầu tư sẽ tập trung đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng cảng biển, khu công nghiệp, trong đó hệ thống cảng biển gồm 10 bến tàu cho tàu 50.000 DWT, dịch vụ logistic trên diện tích 1.1292 ha. Thời gian thực hiện Dự án là 50 năm và được phân kỳ thành 3 giai đoạn, trong đó giai đoạn bắt đầu từ năm 2017 đến năm 2021.

Khi dự án đi vào hoạt động sẽ tạo ra một khu vực công nghiệp và cảng có trình độ công nghệ cao, hiện đại, kết cấu hạ tầng đồng bộ, tạo thêm nhiều việc làm, qua đó nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Qua đó, từng bước triển khai Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội thị xã Quảng Yên đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, phấn đấu đến năm 2030, thị xã Quảng Yên trở thành đô thị văn minh, hiện đại.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị giao Ban quản lý các KKT tỉnh quảng Ninh xem xét, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định hiện hành; chỉ đạo nhà đầu tư tuân thủ đúng cam kết, thực hiện ký quỹ theo quy định…

Theo báo Đầu tư