Dịch vụ thông tin
  Cơ quan liên quan
  Địa chỉ hữu ích
  Tuyến vận tải biển
  Lịch tàu
  Định vị tàu đến
  Dữ liệu điện tử
  Tư vấn
  Năng Lực
  Thống kê
Cơ sở hạ tầng
  Qui hoạch
  Dự án phát triển
  Tuyến đường bộ/sắt
  Danh mục bến cảng
 
 
 
»»    1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
 


TỔNG HỢP SẢN LƯỢNG THÔNG QUA

1999

 

 

STT

(No.)

 

 

CẢNG

(Ports'name)

 

TÀU

(Vessels)

HÀNG HÓA THÔNG QUA (x 1.000 MT)

Cargo throughput (x 1,000 MT)

CHIẾC

(Calls)

TẤN

(Tons)

NHẬP

(Import)

XUẤT

(Export)

NỘI ĐỊA

(Domestic)

Container

(TEUs)

MIỀN BẮC & BẮC TRUNG BỘ (NORTH & NORTHERN CENTRAL)

   2.086

 10.844       

   3.690

   3.668

   3.486

   202.498

1

Quảng Ninh

      200

   1.120

      514

      192

      414

       2.298

2

Cẩm Phả

      173

   3.180

 

   2.530

      650

 

3

Hải Phòng

   1.593

   6.500

   3.155

      945

   2.400

   200.000

4

Cửa Cấm

      120

        44

        21

          1

        22

          200

MIỀN TRUNG (CENTRAL)

   3.358

   3.897

    1.057

      892

   1.948

    29.292

1

Thanh Hóa

      518

      167

          5

        41

      121

 

2

Nghệ Tĩnh

      252

      527

      116

      140

      271

 

3

Quảng Bình

      205

        65

        50

        15

 

 

4

Thuận An

      252

        97

       

          3

        94

 

5

Đà Nẵng

      722

   1.150

      367

      370

      413

    17.300

6

9 Sông Hàn

        66

        45

        40

          5

 

 

7

Hải Sơn

        25

          5

 

 

          5

 

8

Nguyễn Văn Trỗi

      344

      186

          2

          3

      181

 

9

Kỳ Hà

        51

        78

        55

          6

        17

 

10

Quy Nhơn

      575

   1.040

      333

      298

      409

    11.992

11

Nha Trang

      348

      537

        89

        11

      437

 

MIỀN NAM (SOUTH)

   4.699

 24.647

 14.436

   7.604

   2.607

  687.474

1

Phú Mỹ

      185

      850

      675

      175

 

 

2

Đồng Nai

      410

      723

      262

          6

      455

 

3

Xăng Dầu Cát lái

        72

   1.000

   1.000

 

 

 

4

Saigon Petro

      208

   1.247

   1.247

 

 

 

5

Tân Cảng Sài Gòn

      805

   4.558

   1.968

   2.287

      303

  420.963

6

Sài Gòn

   1.447

   8.337

   3.716

   3.271

      953

  171.666

7

Tân Thuận Đông

        29

        60

        58

          2

 

 

8

Bến Nghé

      608

   2.858

   1.599

   1,117

      142

   94.271

9

Rau Quả

      113

      442

      307

      135

 

 

10

Bông Sen (Lotus)

        85

      302

      300

          2

 

 

11

Xăng Dầu Nhà Bè

      163

   3.000

   3.000

 

 

 

12

Mỹ Tho

        38

      165

          5

        25

      135

 

13

Đồng Tháp

      124

        98

          1

          3

        94

 

14

Vĩnh Long

        28

      121

        70

        51

 

 

15

Cần Thơ

      172

      475

      164

      270

        41

       574

16

Mỹ Thới

      212

      411

        64

      260

        87

 

 

TỔNG CỘNG (TOTAL)

 10.143

 39.388

 19.183

 12.164

   8.041

 919.264