--> Miền Bắc
 > Cảng Quảng Ninh
  > Cảng Cẩm Phả
  > Cảng Hải Phòng
  > Cảng Đình Vũ
  > Cảng Đoạn Xá
  > Cảng Vật Cách
  > Cảng Cửa Cấm
  > Cảng TRANSVINA
  > Cảng Xăng Dầu B12
  
> Cảng PTSC Đình Vũ
  > Cảng công-ten-nơ quốc tế Cái Lân
  > Cảng Tân Cảng 128 - Hải Phòng
  > Cảng Nam Hải Đình Vũ
  --> Miền Trung
  > Cảng Thanh Hóa
  > Cảng Nghệ Tĩnh
  > Cảng Vũng Áng Việt- Lào
  > Cảng Quảng Bình
  > Cảng Cửa Việt
  > Cảng Thuận An
  > Cảng Đà Nẵng
  > Cảng Nguyễn Văn Trỗi
  > Cảng Kỳ Hà
  > Cảng Kỳ Hà - Q. Nam
  > Cảng Hải Sơn
  > Cảng 9 Sông Hàn
  > Cảng Quy Nhơn
  > Cảng Thị Nại
  > Cảng Nha Trang
  > Cảng Cam Ranh
  > Cảng Chân Mây
  > Cảng Vũng Rô
  --> Miền Nam
  >Cảng Bình Dương
  > Cảng VICT
  > Cảng Bình Minh
  > Cảng Phú Mỹ
  > Cảng Đồng Nai
  > Tân Cảng Sài Gòn
  > Cảng Sài Gòn
  > Cảng Bến Nghé
  > Cảng Tân Thuận Đông
  > Cảng Rau Quả
  > Cảng Sài Gòn Petro
  > Cảng Xăng Dầu Nhà Bè
  > Cảng Bông Sen
  > Cảng Mỹ Tho
  > Cảng Đồng Tháp
  > Cảng Vĩnh Long
  > Cảng Cần Thơ
  > Cảng An Giang
  > Thương Cảng Vũng Tàu
  > Trà Nóc - Cần Thơ
  > Bến Đầm - Côn Đảo Vũng Tàu
  >
Công nghiệp tàu thủy - VT Cần Thơ
  > Cảng interflour Cai Mep
  > Cảng SP-PSA
  > Cảng Container Trung tâm Sài Gòn
  > Cảng quốc tế Cái Mép
  > Cảng quốc tế Tân Cảng - Cái Mép
  > Cảng PVC-MS
  > Cảng xăng ầu Petec Cái Mép
  > Cảng PV Shipyard
  >
Cảng Quốc Tế Sài Gòn Việt Nam
  >Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước
  >Cảng Long Thành
  >
Cảng Đông Xuyên
  >Cảng Quốc Tế Sài Gòn - SSA
  >Cảng Phú Đông
  >Cảng Năm Căn
 
>Cảng Bảo Mai
1. Tên và địa chỉ liên hệ

Tên cảng: CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẢNG QUẢNG NINH

Trực thuộc: Tổng Cty Hàng hải Việt Nam

Vị trí cảng: 20o58’46”N – 107o02’35”E

Điểm đón trả hoa tiêu: 20o43’04”N – 107o10’33”E

Địa chỉ: 1 Cái Lân, P. Bãi Cháy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại (Tel): (84.33) 3825627

Fax: (84.33) 3826118

Email: quangninhport@vnn.vn         
Website: www.quangninhport.com.vn


Ông BÙI QUANG ĐẠO

2. Lãnh đạo:
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT Ông Phạm Ngọc Tuân
TV HĐQT - Tổng giám đốc Ông Bùi Quang Đạo
TV HĐQT
Ông Nguyễn Quốc Hưng
TV HĐQT Ông Đỗ Ngọc Khanh
TV HĐQT Ông Nguyễn Văn Mạnh
BAN ĐIỀU HÀNH
Tổng giám đốc Ông Bùi Quang Đạo
Phó Tổng giám đốc Ông Hoàng Trọng Tùng
Phó Tổng giám đốc Ông Quách Đình Phú
Phó Tổng giám đốc Ông Nguyễn Quốc Hưng
Phó Tổng giám đốc Ông Đinh Anh Tuấn

Nhân sự đại diện cho đơn vị hội viên trong Hiệp hội: ông Bùi Quang Đạo - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh

E-mail: buiquangdao@quangninhport.com.vn

3. Luồng vào cảng:

Dài: 36 km, bao gồm 2 giai đoạ:

Từ phao số 0 đến Hòn Một: 22,5 km, độ sâu luộng : 13m-20m

Từ Hòn Một đến Cảng Cái Lân: 10,5 km, độ sâu luồng: -10m

Chế độ thủy triều: Nhật triều thuần nhất. Chênh lệch bình quân 3,2m.

4. Cơ sở hạ tầng và thiết bị:

Cầu bến:


Tên/Số hiệu

Dài

Sâu

Loại tàu/Hàng

 

Bến số 1

 

    166 m

    

      -9.0 m

 

 

25.000DWT

 

Bến số 5,6,7

    680 m

    -12.0 m

40.000-75.000DWT

Bến phụ Cái Lân  

     80 m

 

      -5.0 m

 

1,500 DWT

Kho bãi:
- Kho: 14,200 m2, trong đó kho CFS 4.600m2
- Bãi: 142,000 m2 trong đo bãi chứa côngten-nơ 49.000m2

 

Thiết bị chính:

 

Loại / Kiểu
Số lượng
Sức nâng / Tải / Công suất

Cẩu giàn                                                                               

02
40 MT

Cẩu bờ di động                                              

02
64 & 100 MT

Cẩu khung RTG                                                          

04
 
50 MT/5+1 & 7+1 high
Cẩu chân đế, bánh lốp                                    
11
  
10 - 50 MT
Xe nâng chụp container
01
40 MT
Xe nâng vỏ công-ten-nơ
2

7 MT /5 high

Xe nâng
31
1.5 - 8 MT
Xe tải
07
 
Đầu kéo
11
Cầu cân
05
65 - 80 MT
Xe xúc cuốc, xe gạt
18
Phễu xả hàng rời 04 15~50m3
Phễu đóng hàng bao 06 10m3
Tàu lai
02
1,300 & 3,200 HP
5. Sản lượng xếp dỡ:
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total 4,736,184 MT 5,853,000 MT       7,257,000 MT 7,184,720 MT 5.033,735 MT 6,467,280 MT
Import
1,632,763
1,703,123 MT 1,918,000 MT 2,146,368 MT 1,402,548 MT 3,269,169 MT.
Export 1,673,684 2,416,986 MT 3,384,000 MT. 2,891,517 MT 2,905,051 MT 1,871,947 MT
Domestic 1,429,737 1,732,891 MT 1,955,000 MT 2,146,835 MT 726,136 MT 1,326,164 MT
Container 185,235 204,129 TEUs 260,000 TEUs 240,580 TEUs 28,013 TEUs 3,227 TEUs
Ship calls 464 428 495 472 335 316
6. Kế hoạch phát triển :
 

Dự án

Tổng kinh phí

KH thời gian

- San gạt đồi thượng lưu bền 1 Cái Lân, giai đoạn II

9,7 tỷ Đồng

 

 

Quý 1 & 2 năm 201

- Đầu tư 2 phễu và 2 ngoạm điều khiển từ xa

6 tỷ Đồng

 

Quý 2 năm 2015

- Đầu tư 1 xe gạt và 2 xe xúc lật

6 tỷ Đồng

 

Quý 3 năm 2015

- Xây dựng bến phụ tại hạ lưu cầu 7

30 tỷ Đồng

 

 

- Đầu tư khác

5 tỷ Đồng

 

2015

7. Các dịch vụ chính :
  Bốc xếp hàng hóa, kinh doanh kho bãi, dịch vụ hàng hải,…
8. Hệ thống máy tính:
 

CTMS, GTOS.