Trang chủ / Statistics 2011

Statistics 2011

SUMMARY OF THROUGHPUT 2011

No.

Ports’name

Vessels

Cargo throughput

Calls

Tons

Import

Export

Domestic

TEUs

NORTH 10,295 63,068,696 18,209,385 26,658,428 18,200,883 2,149,657
1 Quảng Ninh 495 7,026,207 1,837,936 3,353,454 1,834,817 260,239
2 Cẩm Phả 1,700 20,724,219 1,400 16,380,612 4,342,207
3 Cảng dầu B12 3,740 4,250,000 4,250,000 0
4 Hải Phòng 2,470 17,891,568 7,861,456 3,989,431 6,040,681 1,018,794
5 Đoạn Xá 250 3,973,000 574,630 774,146 2,624,224 227,439
6 Vât Cách 500 1,564,000 11,000 1,553,000 0
7 Cửa Cấm 341 395,000 395,000 0
8 Transvina 180 2,160,848 697,456 718,578 744,814 127,061
9 Đình Vũ 517 4,314,055 2,656,242 1,110,841 546,972 439,649
10 PTSC Đình Vũ (Cty DV Dầu khí) 102 769,799 319,265 331,366 119,168 76,475
CENTRAL 8,304 19,317,882 1,744,133 9,828,020 7,683,729 219,365
1 Thanh Hoá 406 320,000 2,000 43,000 275,000 0
2 Nghệ Tĩnh 1,035 1,823,534 47,570 946,966 828,998 13,675
3 Hà Tĩnh / Vũng Áng 280 1,071,000 56,664 975,765 38,571 0
4 Quảng Bình 69 73,297 5321 67,976 0
5 Vinashin Cửa Việt 148 73,796 300 1,153 72,343 0
6 Thuận An 138 76,000 14,000 0
7 Chân Mây 260 1,700,000 52,000 1,228,000 420,000 0
8 Đà Nẵng 1,788 3,868,000 785,000 1,598,000 1,485,000 114,373
9 9 Sông Hàn 0 0
10 Hải Sơn 240 200,000 200 199,800 0
11 Nguyễn Văn Trỗi 87 87,847 0 0 87,847 0
12 Kỳ Hà- Quảng Nam 249 680,000 34000 210000 436000 28,041
13 Kỳ Hà – Thép TT 264 290,430 32,600 257,830 0
14 Quy Nhơn 1,660 5,492,997 744,261 3,331,268 1,417,468 62,549
15 Thị Nại 432 564,850 1,758 64,665 498,427 0
16 Nha Trang 407 1,024,541 6,380 334,529 683,632 727
17 Ba Ngòi / Cam Ranh 503 1,554,143 0 1,052,739 501,404
18 Vũng Rô 338 417,447 4,014 413,433
SOUTH 13,414 74,753,496 32,708,344 17,255,937 16,237,985 4,533,608
1 Bến Đầm Côn Đảo 507 135,702 135,702 0
2 Thương Cảng Vũng tàu 386 524,426 25,058 29,702 469,666 70
3 Interflour, Cái Mép 48 1,216,232 1,136,000 20,232 60,000
4 SP-PSA 117 2,255,320 225,532
5 Tân Cảng Cái Mép 148 1,821,377 845,311 976,066 194,654
6 Tân Cảng TCIT 279 2,614,710 1,136,239 1,478,471 279,439
7 CMIT 134 945,250 94,525
8 Phú Mỹ 461 4,576,100 3,295,386 76,730 1,203,984 0
9 Đồng Nai 1,123 2,686,707 904,905 321,458 1,460,344 3,191
10 Bình Dương 1,080 754,920 34,760 46,460 673,700 62,182
11 Xăng dầu Petec Cát Lái 117 1,133,249 1,133,249 0
12 Saigon Petro 153 833,648 833,648 0
13 Tân Cảng Cát Lái 3,440 24,306,529 12,283,860 12,022,669 2,597,684
14 Sài Gòn 1,391 10,221,435 4,123,258 1,244,539 4,853,638 308,937
15 Tân Thuận Đông 113 407,926 403,305 4,621 0
16 Bến Nghé 712 3,908,056 845,283 534,363 2,528,410 154,573
17 VICT 757 3,742,480 374,248
18 Rau Quả 73 160,460 0
19 Bông Sen (Lotus) 339 1,677,970 806,764 33,895 837,311 56,543
20 SPCT 285 1,397,720 139,772
21 Xăng dầu Nhà Bè 302 4,600,000 4,600,000 0
22 Mỹ Tho 235 273,670 17,850 45,273 210,547 0
23 Tân Cang – Sa Đéc ( Đồng Tháp) 33 182,672 126,635 2,080 53,957 1,530
24 Vĩnh Long 68 326,191 0 0 326,191 364
25 Bình Minh 60 50,000
26 Cần Thơ 193 756,116 60,620 111,310 584,186 3,196
27 Trà Nóc Cần Thơ 99 1,098,305 9,502 25,244 1,063,559 10,690
28 Cái Cui 242 517,701 517,701 2,330
29 Cty CP-VT Thuỷ Cần Thơ 115 57,000 57,000 0
30 An Giang (Mỹ Thới) 404 1,571,624 86,711 282,824 1,202,089 24,148
TOTAL 32,013 157,140,074 52,661,862 53,742,385 42,122,597 6,902,630