Thông tin cần thiết cho mọi người : Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam
Về khu vực chuyên dùng : Diễn tập ứng cứu sự cố tràn dầu tại vùng biển Vũng Tàu
Độ sâu 02 khu vực chuyển tải CT-SR6, CT-SR7 trên Sông Soài Rạp
Thay đổi đặc tính các phao BHHH "P01", "P02", "P03","PC01", "PC02" ; phục hồi hoạt động phao số "P04" phục vụ điều tiết cảnh giới bảo đảm an toàn hàng hải khu vực thi công hầm dìm Thủ Thiêm
Thiết lập 02 phao báo hiệu tại khu vực Sà Lan X35 bị chìm trên luồnng Đồng Nai
Độ sâu luồng Ba Ngòi
Sà lan LA 05522 bị chìm tại khu vực phao báo hiệu hàng hải số "52" luồng Sông Tiền
Hoàn thành thiết lập trạm điều tiết, thiết lập và dịch chuyển phao báo hiệu phục vụ thi công nạo vét nâng cấp luồng Cái Mép - Thị Vải dải 2B
Hoàn thành thu hồi và dịch chuyển phao báo hiệu phục vụ thi công nạo vét nâng cấp luồng Cái Mép - Thị Vải
Thu hồi và dịch chuyển phao BHHH phục vụ thi công nạo vét nâng cấp luồng Cái Mép - Thị Vải
Độ Sâu Luồng Soài Rạp
Thiết lập mới và thay đổi đặc tính phao báo hiệu chướng ngại vật nguy hiểm "TA" khống chế xác tàu Takuyo Maru bị chìm tại vùng biển Vũng Tàu
Thiết lập phao báo hiệu chướng ngại vật nguy hiểm "TA" khống chế xác tàu Takuyo Maru bị chìm tại vùng biển Vũng Tàu
Về khu vực chuyên dùng : Diễn tập ứng cứu sự cố tràn dầu tại vùng biển Vũng Tàu.
Độ sâu vũng quay tàu trước cảng quốc tế SP - PSA
Về khu vực chuyên dùng : Hoạt động khảo sát đáy biển tại khu vực mỏ Lan Tây - Lan Đỏ lô 06.1 ngoài khơi vùng biển Bà Rịa - Vũng Tàu.
Về việc tàu Takuyo Maru bị chìm tại vùng biển Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Độ sâu luồng vào Cảng Côn Sơn
Độ sâu vùng nước trước cầu cảng 15.000 DWT trên sông Lòng Tàu, Luồng Sài Gòn - Vũng Tàu
Thiết lập 02 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng "Q1", "Q2" khống chế vũng quay tàu SITV, luồng Vũng Tàu-Thị Vải
Độ sâu 08 Đoạn cạn Luồng Sài Gòn - Vũng Tàu
Hoàn thành công việc thiết lập, thả lại, dịch chuyển các phao BHHH và dịch chuyển 02 trạm điều tiết phục vụ thi công nạo vét luồng Vũng Tàu - Thị Vải
Độ sâu vùng nước trước bến và Vũng Quay tàu cảng biển Phú Hữu trên sông Đồng Nai
Tàu nạo vét Volvox Asia sẽ tạm dừng thi công nạo vét
Hoạt động lắp đặt chân đế giàn khoan đầu giếng tại mỏ Tê Giác Trắng Lô 16-1
   

Trang chính | Hội viên | Tổ chức hiệp hội | Dịch vụ thông tin
Đào tạo & tuyển dụng | Quy định | Hoạt động | Tin tức | Tiêu chuẩn | Hình ảnh