Trang chủ / Tiêu chuẩn / An toàn – An ninh

An toàn – An ninh

Số/ Thời gian ban hành Thông báo hàng hải
132/TBHH-TCTBĐATHHMN 05-07-2017 Độ sâu khu nước trước cầu cảng PV Shipyard Xem chi tiết
131/TBHH-TCTBĐATHHMN 04-07-2017 Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của phao báo hiệu hàng hải số “1”, “3” luồng cho tàu biển có trọng tải lớn vào Sông Hậu Xem chi tiết
130/TBHH-TCTBĐATHHMN 04-07-2017 Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của phao báo hiệu hàng hải số “2”, “4” luồng cho tàu biển có trọng tải lớn vào Sông Hậu Xem chi tiết
129/TBHH-TCTBĐATHHMN 03-07-2017 Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải An Thới Xem chi tiết
128/TBHH-TCTBĐATHHMN 03-07-2017 Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Côn Sơn – Côn Đảo Xem chi tiết
127/TBHH-TCTBĐATHHMN 30-06-2017 Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cầu cảng PVGAS Vũng Tàu Xem chi tiết
126/TBHH-TCTBĐATHHMN 30-06-2017 Về thông số kỹ thuật độ sâu của luồng vào cảng Bến Đầm – Côn Đảo Xem chi tiết
125/TBHH-TCTBĐATHHMN 29-06-2017 Về độ sâu khu nước trước bến, vùng quay trở tàu và luồng vào bến cập tàu 3.000DWT thuộc dự án Bến cảng tổng hợp Vĩnh Tân Xem chi tiết
124/TBHH-TCTBĐATHHMN 28-06-2017 Về việc phương tiện thi công nạo vét duy tu bến cảng tổng hợp Thị Vải Xem chi tiết
123/TBHH-TCTBĐATHHMN 27-06-2017 Khảo sát địa chất tại Lô 11-2/11, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam Xem chi tiết
122/TBHH-TCTBĐATHHMN 22-06-2017 Về việc phương tiện thi công khu vực chuyển tải tại cửa biển Phan Rí, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận Xem chi tiết
121/TBHH-TCTBĐATHHMN 22-06-2017 Về việc hoàn thành trục vớt sà lan bị chìm tại vùng biển Kiên Giang Xem chi tiết
120/TBHH-TCTBĐATHHMN 21-06-2017 Về việc sà lan ĐN 0941 bị chìm tại khu vực phao số “33” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải Xem chi tiết
119/TBHH-TCTBĐATHHMN 19-06-2017 Về việc chấm dứt hoạt động phao chuyên dùng “T7” phục vụ khoan khảo sát địa chất xây dựng cầu Cần Giờ Xem chi tiết
118/TBHH-TCTBĐATHHMN 19-06-2017 Độ sâu khu nước trước cảng số 2 – Nhà máy nghiền Clinker Hiệp Phước Xem chi tiết
117/TBHH-TCTBĐATHHMN 19-06-2017 Về việc sửa chữa tuyến cáp C2C, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam Xem chi tiết
116/TBHH-TCTBĐATHHMN 16-06-2017 Khảo sát biển tại Lô dầu khí 11-2/11, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam Xem chi tiết
115/TBHH-TCTBĐATHHMN 13-06-2017 Tàu CHEMROAD JOURNEY bị mắc cạn tại vùng biển tỉnh Bình Thuận Xem chi tiết
114/TBHH-TCTBĐATHHMN 12-06-2017 Về độ sâu khu nước trước Cầu cảng ELFGAZ SAIGON Xem chi tiết
113/TBHH-TCTBĐATHHMN 07-06-2017 Về độ sâu khu nước trước Cầu cảng số 1 cho tàu trọng tải lớn đến 30.000DWT – Cảng Long An. Xem chi tiết