Home / LONG THANH PORT

LONG THANH PORT

Tên cảng (Port’s name): CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG LONG THÀNH           Mã cảng (Port Code): VN LTH
Tên tiếng Anh (in English): LONG THANH PORT JOINT STOCK COMPANY
Loại doanh nghiệp (Business status): Cổ phần (Joint Stock Company)
Vị trí cảng (Port’s geographical location, coordinates): 107º01’56”E – 10º39’30”N
Điểm đón trả hoa tiêu (Pilot boarding location): 10o37’08”N – 106o50’29”E
Trụ sở chính(HQ Address): Cảng Gò Dầu A, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai (Go Dau A Port, Phuoc Thai commune, Long Thanh district, Dong Nai province)
Điện thoại (Tel): (84.251) 3543895            Fax: (84.251) 3543896
E-mail: longthanhport2004@gmail.com

Giám đốc (Director):Mr. Nguyễn Tấn Nam       Tel: (84)918 191387
Kế toán trưởng (Chief accountant):           Mr. Đào Công Dưỡng        Tel: (84)973 193616
Trưởng phòng khai thác Điều độ (Chief of operation): Mr. Phan Văn Mần Tel: (84)918 550405

Tổng chiều dài (Total length)      : 35 km
Độ sâu luồng (Channel depth)    : 7.4 m
Chế độ thủy triều (Tidal regime): Bán nhật triều không đều (irregular semi-diurnal)
Chênh lệch b/q (Average variation): 4.6 m.
Mớn nước cao nhất cho tàu ra vào (Maximum draft): 7.2 m
Cỡ tàu lớn nhất tiếp nhận được (Maximumsize of vessel acceptable): 5,000Dwt.

– Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Supply of services related to transport).
– Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business).
– Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy (Directly supply of services related to waterway transport).
– Bốc xếp hàng hóa (Cargo stevedoring).
– Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (On-land transport).
– Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) (Maintaining and repairs of transportation means).
– Vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa (Inland waterway transport).
– Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (Maintaining and repairs of automobile and motor vehicle).
– Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Trading of solid, liquid and gas fuels and related products).

Cầu bến (berth facilities):
Tên/Số hiệu (Name/No.)               Dài (Length)Độ sâu (Depth alongside)Loại tàu/hàng (Vessel/Cargo)
     Cầu cảng số 2 khu Gò Dầu A          104 m                                7.2 m                                      Tổng hợp (General cargo)
     (Wharf No.2-Go Dau A port zone)
Kho bãi (Storage facilities):
Tổng diện tích măt bằng cảng (Total port area): 6,100 m2
Bãi (Open storage): 3,000 m2. Số lượng, sức chứa Bồn (Tank): 7,500 m3
Thiết bị chính (Major equipment):
Loại/hãng SX(Type/Brand)               Số lượng (No.) Sức nâng/tải/công suất (Capacity)

  • Cẩu bờ (Shore crane)                                                02                                           70 – 120 MT
  • Xe nâng (Forflift truck)                            02                                           5 – 10 MT
  • Xe cuốc (Excavator)                                  02                                           0.5 – 1.2 m3

(Cargo throughput in 2019): 267,249 MT
Nhập (Import): 74,888 MT. Xuất(Export): 37,878 MT. Nội địa (Domestic): 192,323 MT
Hàng rời/xá (Bulk cargo):    69,273 MT.
Hàng lỏng (Liquid cargo): 197,976 MT.
Mặt hàng nhập khẩu chính (Major imports): 74,887 MT     . Mặt hàng xuất khẩu chính (Major exports): 37,878 MT.
Hàng nội địa chính (Domestic cargo): 192,323 MT
Lượt tàu đến cảng trong năm (Ship calls): 269 lượt Tỷ lệ Khai thác/Năng lực (Total occupancy): 80%