Home / VIETNAM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINALS – VICT

VIETNAM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINALS – VICT

Tên cảng (Port’s name): CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ VIỆT NAM  Mã cảng (Port Code): VN VIC
Tên tiếng Anh (in English): VIETNAM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINALS
Tên tắt (Abbreviation): VICT
Loại doanh nghiệp (Business status): Liên doanh (Joint Venture Company)
Vị trí cảng (Port’s geographical location, coordinates): 10º46’N – 106º44’E
Điểm đón trả hoa tiêu (Pilot boarding location): 10o20’N – 107o03’E
Trụ sở chính (HQ Address): Đường A5, khu phố 5, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh (A5 Street, Hamlet 5, Tan Thuan Dong ward, district 7, Ho Chi Minh city)
Điện thoại (Tel): (84.028) 38729999         Fax: (84.028) 38724888
E-mail: info@vict-vn.com                           Website: www.vict-vn.com

Tổng Giám đốc (General Director):                   Mr. Kong Wai Keong           Tel: (84.028) 38729999 Ext:200
Phó TGĐ (Deputy General Director):                        Mr. Phan Trọng Lâm            Tel: (84.028) 38729999 Ext:430
GĐ Khai thác (Manager of Operations):                  Mr. Vũ Đức Liêm                    Tel: (84.028) 38729999 Ext:450
GĐ Kinh doanh (Manager of Business):      Ms. Trần Vũ Hằng                  Tel: (84.028) 38729999 Ext:456
GĐ Tài chính (Manager of Finance):                 Mr. Bong Yak Wui                 Tel: (84.028) 38729999 Ext:300
GĐ Kỹ thuật (Manager of Engineering):     Mr. Nguyễn Văn Quỳnh       Tel: (84.028) 38729999 Ext:410
GĐ Vi tính (Manager of IT):                                 Ms. Nguyễn Thị Minh Thu  Tel: (84.028) 38729999 Ext:250
GĐ Tổng hợp (Manager of General Affair):Mr. Lê Thành Ngôn                Tel: (84.028) 38729999 Ext:435

Tổng chiều dài (Total length)      : 84 km
Độ sâu luồng (Channel depth): -8.5 m
Chế độ thủy triều (Tidal regime): Bán nhật triều không đều (irregular semi-diurnal)
Biên độ thủy triều (Tidal range): 1.0 – 3.7 m  Chênh lệch b/q (Average variation): 2.8 m.
Mớn nước cao nhất cho tàu ra vào (Maximum draft): -11.0 m
Cỡ tàu lớn nhất tiếp nhận được (Maximum size of vessel acceptable): 40,000Dwt.

Cầu bến (berth facilities):
Tên/Số hiệu (Name/No.)                   Dài (Length)     Độ sâu (Depth alongside)    Loại tàu/hàng (Vessel/Cargo)
     V1                                                             181 m                            -10.7 m                                  Container 20,000 tons
V2                                                             192 m                            -11.2 m                                  Container 25,000 tons
V3                                                             175 m                            -11.2 m                                  Container 40,000 tons
V4                                                             130 m                            -11.2 m                                  Container 40,000 tons
Kho bãi (Storage facilities):
Tổng diện tích măt bằng cảng (Total port area): 20 ha
Kho (Warehouses): 5,780 m2, trong đó Kho CFS (of which, CFS): 3,440 m2
Bãi (Open storage): 191,800 m2, trong đó Bãi container (of which CY): 99,840 m2
Số lượng, sức chứa Bồn (Tank): 250 m3
Thiết bị chính (Major equipment):
Loại/hãng SX (Type/Brand)                                                         Số lượng (No.)        Sức nâng/tải/công suất (Capacity)

  • Cẩu bờ (Quayside gantry crane)                                                              07                           50 MT
  • Cẩu bãi (RTG)                                                                                              10                           35 – 40 MT
  • Xe xếp container có hàng (Laden container stacker)                          04                           45 MT
  • Xe xếp container rỗng (Empty container stacker)                                 04                           7 MT
  • Xe nâng hàng (Lift truck)                                                                           09                           5 MT
  • Xe đầu kéo (Tractor)                                                                                  38
  • Rơ mooc (Trailer/chassis)                                                                         35
  • Chốt cắm container lạnh (Reefer points)                                                               443

(Cargo throughput in 2018): 579,786 TEU     
Trong đó gồm hàng container (of which, container): 579,786 TEU:
Nhập (Import): 84,248 TEU; Xuất (Export): 112,299 TEU; Nội địa (Domestic): 383,239 TEU.
Trung chuyển quốc tế (Transshipment): 0
Lượt tàu đến cảng trong năm (Ship calls): 885  Tỷ lệ Khai thác/Năng lực (Total occupancy): 72,47%

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Total 3,146,547 MT 4,490,976 MT. 4,191,480 MT 437,717 TEUs 7,004,316 MT 7,273,407 MT
Import 1,512,399 MT 1,790,796 MT 1,573,068 MT 1,534,116 MT 1,625,520 MT 1,611,364 MT
Export 1,635,458 MT 1,938,384 MT 2,157,120 MT 2,164,224 MT 2,570,640 MT 2,603,464 MT
Domestic 64,248 MT 761,796 MT 461,292 MT 1,554,264 MT 2,808,156 MT 3,058,579 MT
Container 297,561 TEUs          
Ship calls 630 757 352 587 843 863