To download an overview or view, use the right mouse button and choose the "save target as" option on the links below.
You will need Adobe Acrobat and Powerpoint to read the files.
Hướng dẫn của CHHVN
World Bank Guide to Supply Chain Security 
ISPS Code (716kb)
ISPS Code Introduction (807kb)
IMO ISPS Code - Security Assessments and Plans (Powerpoint)
The role of Customs (Powerpoint)
Code of Practice of Security in Ports (152kb)
Example from ISPS Practical Pack Section 5 - Restricted Areas (257kb)
ISPS ship advisory services factsheet (33kb)
ISPS port advisory services factsheet (33kb)
 

Úc bất bình về cuộc điều tra ISPS của Mỹ

Cơ quan an ninh hàng hải của Mỹ gần đây đã tới úc và New Zealand với bề ngoài là thực hành về kiểm tra việc thực hiện và khả năng sẵn sàng đối với bộ luật ISPS của những nước này.

Đã có ít nhất 3 nhân viên thuộc Cục Phòng vệ Bờ biển Mỹ đến úc vào ngày 8 tháng 10 cùng với bộ câu hỏi/bản điều tra dài 50 trang về sự phù hợp ISPS. Đây được hiểu là những bài tập nghiên cứu phối hợp cùng với Mỹ trong những nỗ lực nhằm đạt được mức độ thực hiện ISPS mà Mỹ mong muốn. Những cảng biển của úc không mong muốn trở thành đối tượng điều tra ISPS bởi một quốc gia khác và đã từ chối không trả lời bản điều tra. Ông John Kilner, giám đốc mảng hàng hải thuộc Cục An ninh Giao thông của úc đã nói trong buổi hội thảo gần đây tại Brisbane về việc cần thiết phát triển hợp tác quốc tế nâng cao cơ chế phù hợp của ISPS. Ông Kilner cho biết Cục phòng vệ bờ biển Hoa kỳ có 1000 cảng biển và thiết bị hải quân được chứng nhận kiểm tra an ninh tại Mỹ cho dù nhìn bề ngoài họ đã nỗ lực để đạt chứng nhận khi có sự kiểm tra an ninh, vì thế hệ thống an ninh hàng hải của úc cũng sẽ bị giám định an ninh nhưng những chi tiết cụ thể như thế nào thì lại không được thông báo. Trong một bài tập hải quân gần đây, người ta đã ước tính rằng nếu một cảng biển chính tại úc đóng cửa trong 3 tuần thì sẽ làm thiệt hại chi phí kinh tế 1.5 tỷ đôla úc tương đương 1.09 tỷ đôla Mỹ.

Phòng Hợp tác quốc tế, Vr
(23/12/2004)

 

Copyright@ 2003 by Saigon Port
www.csg.com.vn
The Permit No. 127/GP-BVHTT dated 16/04/2003 of Ministry of Culture and formation.
| Home | Members | Organization Profile | Information Service | Standard | Regulations
| Jobs & Training | Refreshing Pictures | Maritime Terms | Forum | Email