Home / SAIGON INTERNATIONAL TERMINALS VIETNAM – SITV

SAIGON INTERNATIONAL TERMINALS VIETNAM – SITV

Tên cảng (Port’s name): BẾN CẢNG QUỐC TẾ SÀI GÒN VIỆT NAM          Mã cảng (Port Code): VN SIT
Tên tiếng Anh (in English): SAIGON INTERNATIONAL TERMINALS VIETNAM
Tên tắt (Abbreviation): SITV
Loại doanh nghiệp (Business status): LD (Joint Veture)
Cơ quan chủ quản (Under): Công ty TNHH Cảng Quốc tế Sài Gòn Việt Nam (Saigon International Terminals Vietnam Co., Ltd.)
Vị trí cảng (Port’s geographical location, coordinates): 10º36’06.39”N – 107º01’18.90”E; 10º35’44.82”N – 107º01’28.80”E
Điểm đón trả hoa tiêu (Pilot boarding location): 10o19’00”N – 107o02’00”E
Trụ sở chính(HQ Address): Thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Phu My borough, Tan Thanh district, Ba Ria- Vung Tau province)
Điện thoại (Tel): (84.254) 3924888            Fax: (84.254) 3924850
E-mail:infor@sitv.com.vn                            Website: www.sitv.com.vn

Tổng Giám đốc(General Director):   Mr. Mok Kevin Chung-kai   Tel: (84) 392 102855
Giám đốc Tài chính (CFO):    Mr. Keith Tam  Tel: (84) 909 027889

Tổng chiều dài (Total length): 24 hải lý (nautical miles)
Độ sâu luồng (Channel depth): -12 m (CD)
Chế độ thủy triều (Tidal regime): Bán nhật triều (semi-diurnal)
Chênh lệch b/q (Average variation):2.7 m.
Mớn nước cao nhất cho tàu ra vào (Maximum draft): -14 m (CD)
Cỡ tàu lớn nhất tiếp nhận được (Maximumsize of vessel acceptable): 80,000Dwt.

Cầu bến (berth facilities):

Tên/Số hiệu (Name/No.)

Dài (Length)

Độ sâu (Depth alongside)

Loại tàu/hàng (Vessel/Cargo)

3 bến (Three berths)

730 m

-14 m (CD)

Container, hàng tổng hợp (General cargo)

Kho bãi (Storage facilities):
Tổng diện tích măt bằng cảng (Total port area): 155,000 m2
Kho (Warehouses): 14,267 m2
Thiết bị chính (Major equipment):
Loại/hãng SX(Type/Brand)                                          Số lượng (No.)      Sức nâng/tải/công suất (Capacity)

 • Cẩu giàn (Quay crane)                                                              06                                           50 MT
 • Cẩu khung bánh lốp (Rubber Tyre Gentry Crane)              11                                           40 MT
 • Cẩu bờ di động (Mobile Harbor Crane)                                01                                           80 MT
 • Xe nâng chụp container (Reach stacker)                               02                                           45 MT
 • Xe nâng hàng (Forklift)                                                            08                                           4.5 MT
 • Đầu kéo (Tractor)                                                                      15                                           40 MT

(Cargo throughput in 2019):  3,164,299 MT

 • Nhập (Import): 2,121,376 MT Xuất (Export): 904,831.27 Nội địa (Domestic): 138,091.58 MT
 • Trong đó gồm hàng container (of which, container): 269 TEU
 • Nhập (Import):…………………TEU; Xuất (Export): ……………..TEU; Nội địa (Domestic): 269 TEU
 • Quá cảnh (In transit):0 TEU; Trung chuyển quốc tế (Transshipment): 0 TEU.
 • Hàng bách hóa (General cargo): 1,816,993 MT.
 • Hàng rời/xá (Bulk cargo): 1,347,306 MT.
 • Hàng lỏng (Liquid cargo: __ MT.
 • Mặt hàng nhập khẩu chính (Major imports) Mặt hàng xuất khẩu chính (Major exports)

Sắt vụn, thiết bị: 774,070 MT
Sắt thép. Thiết bị: 421,702.35 MT
Hàng xá (nông sản): 1,347,306  .MT
Hàng gỗ dăm: 483,128.91
Hàng nội địa chính (Domestic cargo):
Phân đạm: 70,908 MT; Sắt thành phẩm: 67,183.5 MT
Lượt tàu đến cảng trong năm (Ship calls): 476 Tỷ lệ Khai thác/Năng lực (Total occupancy): 72.9%