Trang chủ / SAIGON NEW PORT

SAIGON NEW PORT

1. Name and Address

Tên cảng (Port’s name): TỔNG CÔNG TY TÂN CẢNG SÀI GÒN    
Mã cảng (Port Code): VN TCG
Tên tiếng Anh (in English):  SAIGON NEWPORT CORPORATION
Cơ quan chủ quản (Under): Bộ Tư lệnh Hải quân (High Command of the Vietnam People’s Navy)
Vị trí cảng (Port’s geographical location, coordinates):
Tân Cảng-Cát Lái (Tan Cang-Cat Lai Terminal):10º45’25”N – 106º47’40”E
Tân Cảng-Cái Mép (Tan Cang-Cai Mep Terminal):  10º32’27″N – 107º02’00″E
Điểm đón trả hoa tiêu (Pilot boarding position): 10º20’40”N – 107º02’E
Trụ sở chính (HQ Address): 722 Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh, TP. HCM (722 Dien Bien Phu street, ward 22, Binh Thanh district, HCMC)                       
Điện thoại (Tel): (84.28) 73073979           Fax: (84.28) 37425350
Email: marketing@saigonnewport.com.vn    Website: www.saigonnewport.com.vn.

2. Management

Tổng Giám đốc/Giám đốc (Director) Mr. Ngô Minh Thuấn
Các Phó TGĐ/GĐ (Vice Directors):
– Kỹ thuật (Technical) Mr. Nguyễn Thanh Trúc
– Kinh doanh (Business Development ) Mr. Ngô Trọng Phàn
– Tham mưu/ Hành chính Mr. Nguyễn Văn Hạnh
– Bí thư Đảng Ủy (Party Chief) Mr. Ngô Quang Chung
(Advisory
/Administrative)
– Thị trường (Marketing) Mr. Trần Khánh Hoàng
– Khai thác (Operations) Mr. Nguyễn Năng Toàn
– Phó TGĐ (Finance/SNP Logistics) Mr. Phùng Ngọc Minh
– Phó TGĐ (SNP North Rep.) Mr. Bùi Sĩ Tuấn

3. Access channel

Độ sâu: -8.5 m. Chế độ thủy triều: bán nhật triều không đều. Chênh lệch bình quân: 4 m.
Mớn nước cao nhất cho tàu ra vào : -11.5 m. Cỡ tàu lớn nhất tiếp nhận được: 40,000 DWT ( tại Tân cảng Cát Lái và 160.000 DWT tại Tân Cảng Cái Mép và HICT);

4. Berths

(Name/No. Length Depth alongside Vessel/Cargo
Tan Cang-Cat Lai Terminal:

 . Wharves B1, B2

. Wharf B3

 . Wharves B4, B5, B6, B7

303 m

224 m

886 m

-12.0 m

-12.0 m

-12.0 m

Container vessel
Tan Cang-Cai Mep Terminal 300 m -15.8 m Container vessel
Tan Cang-ODA Cai  Mep Terminal 600 m -15.8 m Container vessel

5. Storage facilities

Tổng diện tích mặt bằng: 6.533.513 m2 .

Tân cảng Cát Lái: 1.600.000 m2, Tân Cảng Sóng Thần: 500.000 m2, Tân Cảng Nhơn Trạch: 270.000 m2, Tân Cảng Cái mép: 1.080.000 m2, Tân cảng Long Bình: 2.300.000 m2.
Bãi Container: Tổng cộng: 3.364.097 m2.

Tân cảng Cát Lái: 1.050.000 m2, Tân Cảng Sóng Thần: 300.000 m2, Tân Cảng Nhơn Trạch: 110.00 m2, Tân Cảng Cái mép: 1.013.600 m2, Tân cảng Long Bình: 156.000 m2….
Kho hàng: Tổng cộng: 602.650 m2.

Trong đó: ,Tân cảng Cát Lái: 46.250 m2, Tân Cảng Sóng Thần: 200.000 m2, Tân Cảng Cái mép: 6400 m2, Tân cảng Long Bình: 335.000 m2….
Chiều dài cầu tàu: Tổng cộng : 6.059 m.

Trong đó: Tân cảng Cát Lái: 2.050 m, Tân Cảng Nhơn Trạch: 167 m, Tân Cảng Cái mép: 1500 m, Tân cảng Hiệp Phước: 763 m; HICT: 750m…..
Số bến: 22 bến. Trong đó tân Cảng Cát lái: 10 bến; Tân Cảng Cái mép: 3 bến, Tân cảng Hiệp Phước 700m, HICT: 02 bến …..

6. Equipments

Type No. Capacity
Floating crane 1 100 MT
Quayside crane for handling container 35 35-65 MT
Rail-mounted mobile crane for handling container 2 36MT
Quayside-fixed crane for handling container 11 36 MT
Rubber tyred gantry crane – RTG 103 36-40 MT
Rail-mounted gantry crane – RMGC 6 32 – 36 MT
Reach staker 42 28-42 T
Forklift for empty container 24 8-10MT
Forkliftfor CFS 65 2.5-7 MT
Prime mover 485 171~385 HP
Tug boat 10 615-2560 HP
Self-propeller barge 35 16~54 TEUs
Reefer points 3,230
Rubber-tyred mobile crane 4 60-400 MT
Dredger 1 50 m3/h
Impulsive rammer 5 3.5-7.2 MT
Road roller 9
Bulldozer 2

7. Cargo throughput

8. Development Plans

Project Common information
Tan Cang-Lach Huyen Terminal
Total land erea: 200 ha, 09 berths, total wharf length: 2,100 m
Business activities: termina operations, logistics services, free trade center
Tan Cang-Petro Cam Ranh
.  Location: Cam Ranh peninsula, Khanh Hoa province.
.  Total area: 54.11 ha
.  Berth length: 1,280m berth, 557m embankment.
.  Capacity: 110,000DWT.
Maritime services to all kind of ships; supplying food and spare parts; serving sailors and cruise tourists; health services; marine and navy exhibition.

9. Main activities services

–  Terminal / Yard / Warehousing  services
– Free port and  transshipment port  services
– Inland haulage & waterway transport,  tugboat services
–  ICD services / Cargo handling, tallying services
– Customs clearance and logistics services
–  ICD services. Cargo handling, tallying and delivering
– International multi-modal transport services
–  Pilotage services
– Maritime services and brokerage. Sea transport and shipping agency
–  Vessel sanitation & repairing/ Ship chandlers services
–  Construction and repairing of marine, industrial and civil works
–  Dredging and salvage services  on sea and in river
– Real estate & office building
– Exhibition, conference & trade center
– Production of construction materials
– Oil / Petroleum agent & transport
– Technical and mechanical services
– Education and training in maritime and logistics. Human resources, employment promotion activities. Consultancy activities for domestic and international ports, maritime companies and individuals.
– Providing IT solution and application, IT workforce. IT training services. IT equipment agent.