Trang chủ / Hoạt động của VPA

Hoạt động của VPA

ĐẠI HỘI & HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN VPA
Hội nghị thường niên 2016
22/09/2016 – Tp. Hạ Long, Quảng Ninh
Biên bản và nghị quyết 
Báo cáo Ban chấp hành
Báo cáo Ban thư ký 
Kiến nghị
Hội nghị thường niên 2014 & Kỷ niệm 20 năm thành lập
17-19/09/2014 – Tp. Vinh, Nghệ An
Biên bản và nghị quyết
Báo cáo Ban chấp hành
Báo cáo Ban thư ký
Đại Hội VPA lần thứ 8
15-16/10/2015– TP. Cần Thơ 
Biên bản và nghị quyết
Báo cáo Ban chấp hành
Báo cáo Ban thư ký
Hội nghị thường niên 2012
21-22/08/2012 – Tp. Đà Nẵng
Biên bản và nghị quyết 
Báo cáo Ban chấp hành
Báo cáo Ban thư ký
Hội nghị thường niên 2013
11-12/09/2013 – Tp. Hạ Long
Biên bản và nghị quyết
Báo cáo Ban chấp hành
Báo cáo Ban thư ký
Đại Hội VPA lần thứ 7
08-09/09/2010 – Đồ Sơn, Hải Phòng
Danh sách đại biểu
Biên bản và nghị quyết

Báo cáo của Ban Chấp Hành
Kiến nghị
Tham luận:
Hội nghị thường niên 2011
Ngày 16/09/2011 – Tp. Hồ Chí Minh 
Biên bản và nghị quyết 
Báo cáo Ban chấp hành 
Báo cáo Ban thư ký
Hội nghị thường niên 2008
September 10-12, 2008 – Nha Trang City
Biên bản và nghị quyết 
Báo cáo Ban chấp hành
Báo cáo Ban thư ký
Phát biểu:
– Bộ giao thông vận tải
– Hiệp hội VIFFAS
– UBND tỉnh Khánh Hoà
– Tổng Cty Hàng hải Việt Nam
Hội nghị thường niên 2009
9 – 11/9/2009 – Tp. Phan Thiêt 
Danh sách đại biểu
Biên bản và nghị quyết 

Báo cáo Ban chấp hành
Báo cáo Ban thư ký
Kiến nghị
Hội nghị thường niên 2005
28 – 29 tháng 7 năm 2005
Thành phố Hạ long, tỉnh Quảng Ninh

Danh sách đại biểu
Ngân sách 2005
Báo cáo năm 2003
Đại Hội VPA lần thứ 6 
09/11/2007 – Tp. Vũng Tàu
Danh sách đại biểu
Biên bản và nghị quyết
Báo cáo năm 2007
Báo cáo của lãnh đạo Bộ GTVT
Tham luận:
– Cảng Đà Nẵng
– Cảng Phú Mỹ
– Cảng Cẩm Phả
– Cảng Quảng Ninh
– Cảng Hải Phòng

– Tân Cảng Sài Gòn
– Cảng Cần Thơ
– Cảng Qui Nhơn
– Cảng Xăng Dầu Nhà Bè 
– Cảng Lotus
Hội nghị thường niên 2003
26 – 27 tháng 8 năm 2003
Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Danh sách đại biểu
Ngân sách 2003
Báo cáo năm 2003
Đại Hội VPA lần thứ 5
08 – 09 tháng 11 năm 2004
Thành phố Cần Thơ

Danh sách đại biểu
Biên bản và nghị quyết
Ngân sách 2004
Đại hội VPA lần thứ 4 
29 – 30 tháng 11 năm 2001
Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Danh sách đại biểu
Ngân sách 2001
Bản nghị quyết 2001
Hội nghị thường niên 2002
07 – 08 tháng 7 2002
Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ Tĩnh

Danh sách đại biểu
Ngân sách 2002
Bản báo cáo 2002
Đại hội VPA lần thứ 3 
05- 06 Tháng 11 1999
Thành phố Đà Lạt

Danh sách đại biểu
Ngân sách năm 1999
Bản nghị quyết 1999
Hội nghị thường niên 2000
03 – 04 Tháng 11 2000
Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Danh sách đại biểu
Ngân sách năm 2000
Bản nghị quyết 2000