Trang chủ / Ban thư ký

Ban thư ký

Khóa 9 – nhiệm kỳ 2021 – 2025

Tổng thư ký: Ông Hồ Kim Lân

Cố Vấn cho VPA: Phan Thành Tiến, Cảng Cần Thơ

Ban kiểm soát:

 • Nguyễn Ngọc Thảo, Trưởng Ban
 • Phạm Minh Sơn, Cảng Cẩm Phả
 • Nguyễn Xuân Hùng, Cảng Nghệ Tỉnh

Ủy viên Ban thư ký:

 • Ông Trần Quốc Anh – Cảng Bến Nghé.
 • Cô Trương Trần Phương Dung – Cảng Hải Phòng.
 • Cô Phạm Thị Thúy Vân – Tân Cảng.
 • Ông Nguyễn Thanh Khiết – Cảng Sài Gòn.

Khóa 8 – nhiệm kỳ 2016 – 2020

Tổng thư ký: Ông Hồ Kim Lân

Ủy viên Ban thư ký:

 • Ông Nguyễn Mạnh Hà – Cảng Sài Gòn
 • Ông Nguyễn Thanh Khiết – Cảng Sài Gòn
 • Ông Trần Quốc Anh – Cảng Bến Nghé
 • Bà Phạm Thị Thúy Vân – Tân Cảng Sài Gòn
 • Bà Trương Trần Phương Dung – Cảng Hải Phòng
 • Ông Nguyễn Thái Hả – Cảng Bến Nghé
 • Ông Nguyễn Đình Thắng

Khóa 7 – nhiệm kỳ 2010-2013:

Tổng thư ký: Ông Hồ Kim Lân
Uỷ viên Ban thư ký:

  • Ông Lê Văn Thảo – Cảng Sài Gòn
  • Ông Cao Hồng Phong – Cảng Hải Phòng
  • Ông Nguyễn Mạnh Hà – Cảng Sài Gòn
  • Ông Trần Khánh Hoàng – Tân Cảng Sài Gòn
  • Ông Nguyễn Thái Hải – Cảng Bến Nghé

Khóa 6 – Nhiệm kỳ 2007-2009

 • Ông Hồ Kim Lân, Trưởng phòng Đối Ngoại Cảng Sài Gòn, Tổng Thư ký.
 • Ông Nguyễn Mạnh Hà, Trưởng phòng HCTH Cảng Sài Gòn, Ủy viên.
 • Ông Trần Khánh Hoàng, Trưởng phòng Đối ngoại – Tiếp thị, Tân Cảng Sài Gòn, UV.
 • Ông Nguyễn Thái Hải, Trưởng phòng Kế hoạch Cảng Bến Nghé, UV.
 • Ông Cao Hồng Phong, Phó Giám đốc XNXD Chùa Vẽ, cảng Hải Phòng, Uỷ viên.
 • Ông Lê Văn Thảo, Phó phòng Đối Ngoại Cảng Sài Gòn, UV

Khóa 5 – Nhiệm kỳ 2005-2007

 • Ông Hồ Kim Lân, Trưởng phòng Đối Ngoại Cảng Sài Gòn, Tổng Thư ký.
 • Ông Nguyễn Mạnh Hà, Trưởng phòng HCTH Cảng Sài Gòn, Ủy viên.
 • Ông Trần Khánh Sinh, Quyền GĐ Trung tâm Điều độ Tân Cảng Sài Gòn, UV.
 • Ông Cao Hồng Phong, Trợ lý Tổng giám đốc Cảng Hải Phòng, UV.
 • Ông Nguyễn Thái Hải, Trưởng phòng Kế hoạch Cảng Bến Nghé, UV.
 • Ông Lê Văn Thảo, Phó phòng Đối Ngoại Cảng Sài Gòn, UV

Khóa 4 – Nhiệm kỳ 2002-2004

 • Ông HỒ KIM LÂN – Tổng Thư ký
  (Trưởng phòng Đối ngoại – Cảng Sàigòn)
 • Ông DƯƠNG THANH BÌNH – Ủy viên
  (Trưởng phòng Đối ngoại  – Cảng Hải Phòng)

 • Ông NGUYỄN TRỌNG CỪU – Ủy viên
  (Phó giám đốc – Cảng Bến Nghé)

 • Ông NGUYỄN MẠNH HÀ – Ủy viên
  (Trưởng phòng Hành chánh Tổng hợp – Cảng Sài Gòn)

 • Ông TRẦN KHÁNH SINH – Ủy viên
  (Trưởng phòng, Kế hoạch và Khai thác – Tân Cảng Sàigòn)