Trang chủ / Năng lực

Năng lực

Miền Nam

Cảng Phú Mỹ Vị trí Cảng: 10°35’00″~10°35’30″N – 107°01’30″~107°02’02″EĐiểm đón trả hoa tiêu: 10°19’00″N – 107°02’00″EDài: 24 hải lý. Độ sâu: 9.3 m nhỏ nhất. Chế độ thủy triều: bán nhật triều. Chênh lệch bình quân: 3.8 m. Mớn nước tại mặt ngoài cầu cảng lúc thủy triều thấp nhất: 12 m. Cỡ tàu lớn nhất tiếp nhận được: …

Xem tiếp »

Miền Trung

Cảng Thanh Hóa Vị trí cảng:  . Bến cảng Nghi Sơn: 19°18’20″N – 105°49’00″EĐT: (84.37) 3862237 Fax: (84.37) 3862373Điểm đón trả hoa tiêu: 19°17’01″N – 105°49’50″E . Bến cảng Lễ Môn: 19°48’00″N – 105°49’00″E Luồng vào bến cảng Nghi Sơn: 2 km. Độ sâu: -8.5 m. Mớn nước cao nhất cho tàu ra vào: 8.5 …

Xem tiếp »

Miền bắc

Cảng Quảng Ninh Vị trí Cảng: 20°58’46″ N – 107°02’35″ ELuồng vào cảng: Tổng chiều dài 17,2 hải lý. Chênh lệch bình quân: 3.2 m Cỡ tàu lớn nhất tiếp nhận được : 25.000 DWT tại Cái Lân, 45.000 DWT tại vùng neo chuyển tảiĐiểm đón trả hoa tiêu: 20°43’04″ N …

Xem tiếp »