Trang chủ / Tin tức và sự kiện (page 4)

Tin tức và sự kiện

Tin tức và sự kiện về Cảng biển trong nước và thế giới

Hiệp hội Cảng biển Việt Nam (VPA) tham gia Hiệp hội Cảng biển Quốc tế (International Association of Ports & Harbours – IAPH) với tư cách là hội viên liên kết.

Hiệp hội Cảng biển Việt Nam (VPA) chính thức tham gia Hiệp hội Cảng biển Quốc tế (IAPH) với tư cách là hội viên liên kết kể từ ngày 12/01/2022. Đại hội lần thứ IX Hiệp hội Cảng biển Việt Nam tại Hải Phòng năm 2020 có quyết định về …

Xem tiếp »

Đại diện Tân Cảng Sài Gòn được tái bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng cố vấn Mạng Lưới Cảng biển Châu Á – Thái bình dương( APSN )

Trong khuôn khổ các hoạt động thường niên của Mạng lưới dịch vụ cảng biển Châu Á – Thái bình dương ( APEC) diễn ra từ ngày 16/11 đến ngày 18/11/2021gồm : Diễn đàn phát triển Cảng thông minh APEC, Phiên họp thường niên của Hội đồng cố vấn cảng …

Xem tiếp »