Trang chủ / Hot News

Hot News

Vượt chỉ tiêu kế hoạch 7,6 triệu tấn, cảng Đà Nẵng hướng đến tấn hàng thứ 8 triệu trong năm 2017

Ngày 11 tháng 12, tổng sản lượng thông qua của Cảng Đà Nẵng đã đạt con số 7,6 triệu tấn, đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra của năm 2017, tăng 11% so với cùng kỳ, trong đó container đạt 330.000 teus, hàng tổng hợp đạt 3 triệu tấn (tính …

Xem tiếp »