Trang chủ / Hot News / Đại diện Tân Cảng Sài Gòn được tái bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng cố vấn Mạng Lưới Cảng biển Châu Á – Thái bình dương( APSN )

Đại diện Tân Cảng Sài Gòn được tái bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng cố vấn Mạng Lưới Cảng biển Châu Á – Thái bình dương( APSN )

Trong khuôn khổ các hoạt động thường niên của Mạng lưới dịch vụ cảng biển Châu Á – Thái bình dương ( APEC) diễn ra từ ngày 16/11 đến ngày 18/11/2021gồm : Diễn đàn phát triển Cảng thông minh APEC, Phiên họp thường niên của Hội đồng cố vấn cảng biển APEC lần thức 10 và Phiên họp thường niên Hội đồng APSN lần thứ 13 được tổ chức trực tuyến thành công tốt đẹp. Ông Bùi Văn Quỳ – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Tân cảng Sài gòn, kiêm Phó chủ tịch Hiệp hội cảng biển Việt nam, kiêm Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Cảng biển APEC nhiệm kỳ 2018 – 2021 đã tham dự diễn đàn và chủ trì phiên họp thường niên Hội đồng cố vấn cảng biển APEC lần thứ 10.

Trong phiên họp Hội đồng cố vấn cảng biển APEC ngày 17/11/2021, ông Bùi Văn Quỳ – Phó tổng giám đốc Tổng công ty Tân cảng Sài gòn, với những sáng kiến và đóng góp quan  trọng cho việc phát triển mạng lưới dịch vụ cảng biển Châu Á – Thái bình dương trong nhiệm kỳ trước, đươc sự tin tưởng, tín nhiệm tuyệt đối của tất cả các thành viên từ các nền kinh tế APEC tham dự hội nghị như Canada, Hoa Kỳ, Trung quốc, Nhật bản, Hàn quốc, Úc, New Zealand, Hongkong (TQ), Singapore, Malaysia, Thái lan, Phillipines, Việt nam …tái bầu lại làm Chủ tịch Hội đồng Cố vấn cảng biển Châu Á – Thái bình dương cho nhiệm kỳ 3 năm tiếp theo. Đây không chỉ là vinh dự và uy tín thương hiệu của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, mà còn khẳng định vai trò  và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế trong lĩnh vực hàng hải, khai thác cảng và chuỗi cung ứng.

Tại kỳ họp lần này, Hội đồng Cố vấn đã tiến hành thảo luận và đóng góp ý kiến về các vấn đề ưu tiên của các cảng thành viên trong khối APEC, làm tiền đề cho Hội đồng cảng biển APSN tập trung nỗ lực nghiên cứu và cải thiện trong tương lai, bao gồm: tăng cường kết nối thông tin giữa các cảng trong khối về tình trạng tắc nghẽn cảng, để điều chỉnh phù hợp cho hải trình của tàu, sự hợp tác với các bên liên quan để có các giải pháp duy trì chuỗi cung ứng thông suốt bằng việc quản trị các điểm nghẽn hiệu quả trong khai thác cảng và chuỗi cung ứng; vấn đề giảm khí thải carbon và đẩy mạnh công nghệ số hóa. Đặc biệt nhấn mạnh việc ứng dụng công nghệ cao để xây dựng và phát triển cảng thông minh, tự động hóa trong quản lý và khai cảng, khai thác kho bãi, vận hành các thiết bị thông mimh để tăng hiệu quả khai thác cảng; thành lập Ủy ban cho các vấn đề quan trọng/khẩn cấp và thiết lập nền tảng chia sẻ thông tin trong hệ thống các cảng thành viên của khối APEC; chia sẻ kinh nghiệm về phòng chống dịch Covid 19, vấn đề an toàn sức khỏe cho thuyền viên, nhân viên và công nhân cảng; tăng cường hợp tác với các đối tác mà cảng là nhân tố trung tâm để hợp tác và kết nối với các bên liên quan như các công ty vận tải đa phương thức, các hãng tàu, các công ty cung cấp dịch vụ Logistics, các cơ quan quản lý nhà nước như cảng vụ hàng hải các địa phương, Hải quan . . .để hỗ trợ xử lý các tình hình khó khăn trong chuỗi cung ứng…. Tham gia sự kiện này, Tân Cảng Sài Gòn đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm cũng như đã học hỏi thêm nhiều những kiến thức có tính ứng dụng cao, những đề xuất sáng tạo cho dự án phát triển cảng thông minh, tăng cường hiệu quả khai thác cảng, tiêu chí mới cho việc đánh giá cảng xanh, Logistics xanh, phát triển bền vững và trách nhiệm với cộng đồng.

Việt Nam là một trong những thành viên đi đầu thúc đẩy việc triển khai thông qua xây dựng kế hoạch hành động triển khai tầm nhìn APEC đến năm 2040. Điều này thể hiện sự đóng góp hết sức trách nhiệm, tích cực, chủ động của Việt Nam đối với việc xây dựng, củng cố đoàn kết trong APEC để tiếp tục tăng cường hợp tác vì một khu vực châu Á – Thái Bình Dương hòa bình và ổn định và thịnh vượng.