Home / QUY NHON PORT

QUY NHON PORT

1. Port’s name & contact address

Tên cảng (Port’s name): CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUY NHƠN       Mã cảng (Port Code): VN UIH
Tên tiếng Anh (in English): QUY NHON PORT JOINT STOCK COMPANY
Tên tắt (Abbreviation): Quy Nhon Port
Loại doanh nghiệp (Business status): Cổ phần (Joint Stock Company)
Vị trí cảng (Port’s geographical location, coordinates):  13°44’33″N – 109°14’E
Điểm đón trả hoa tiêu (Pilot boarding location): 13°44’33″N – 109°15’00″E
Trụ sở chính (HQ Address): 02 Phan Chu Trinh, Tp. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định (2 Phan Chu Trinh street, Qui Nhon city, Binh Dinh province)

Điện thoại (Tel): (84.256) 3892363 – 3892159    Fax: (84.256) 3891783
E-mail: info@quynhonport.vn         Website: www.quynhonport.vn 

2. Management

Tổng Giám đốc/Giám đốc (Director) Ông Lê Hồng Quân Tel: 84 – 256 – 3892363 (001)
Các Phó TGĐ/GĐ (Vice Directors):
Ông Trần Vũ Thanh Quang Tel: 84 – 256 – 3892363 (113)
Ông Hồ Liên Nam Tel: 84 – 256 – 3892363 (034)
Ông Đặng Văn Hòa Tel: 84 – 256 – 3892363 (002)

3. Access channel

Tổng chiều dài (Total length): 9 km.

Độ sâu luồng (Channel depth): – 11 m.

Chế độ thủy triều (Tidal regime): Bán nhật triều không đều (irregular semi-diurnal).

Biên độ thủy triều (Tidal range): 2 m

Mớn nước cao nhất cho tàu ra vào (Maximum draft): –9.8 m

Cỡ tàu lớn nhất tiếp nhận được (Maximum size of vessel acceptable): 63.350 Dwt (giảm tải – non full loading).

4. Infrastructure and equipment

Cầu bến (berth facilities):

Tên/Số hiệu (Name/No.) Dài (Length)

Độ sâu

(Depth alongside)

Loại tàu/hàng (Vessel/Cargo)
Cầu số 1A (Berth No.1A)  115 m -7,4 m 35,000 MT/Hàng tổng hợp, container (General cargo, container)
Cầu số 1B (Berth No.1B)  115 m -7,4 m 35,000 MT/Hàng tổng hợp, container (General cargo, container)
Cầu số 1C (Berth No.1C) 120 -7,4 m 35,000 MT/Hàng tổng hợp, container (General cargo, container)
Cầu số 2 (Berth No.2) 174 -8,9 m

20,000 MT/Hàng tổng hợp

(General cargo)

Cầu số 3 (Berth No.3) 174 -8,9 m

10,000 MT/Hàng tổng hợp

(General cargo)

Cầu số 4 (Berth No.4) 170 -11,8 m 63,550 MT-giảm tải/Hàng tổng hợp, container (General cargo, container)
Cầu số 5 (Berth No.5) 200 -12,5 m 50,000 MT/Hàng tổng hợp, container (General cargo, container)

 

     Kho bãi (Storage facilities):

Tổng diện tích măt bằng cảng (Total port area): 31 ha

Kho (Warehouses): 28.000 m2, trong đó Kho CFS (of which, CFS): 1.872 m2

Kho ngoại quan (Customs bonded): 2.808 m2

Bãi (Open storage): 200.000 m2, trong đó Bãi container (of which CY): 68.000 m2

Số lượng, sức chứa Bồn (Tank): 12.000 m3            Xi-lô (Silo): 9.000 tấn (tons)

Cơ sở phương tiện khác (Others):

Bãi container lạnh: Có thể phục vụ cùng lúc 55-100 container lạnh.

Thiết bị chính (Major equipment):

 

Loại/hãng SX (Type/Brand) Số lượng (No.) Sức nâng/tải/công suất (Capacity)
Cẩu QC (Container gantry crane) 02 36 MT
Cẩu RTG (Rubber tyred gantry crane) 05 41 MT
Cần cẩu bờ di động Gottwald (Gottwald mobile habour crane) 02 63 & 100 MT
Xe cẩu bánh xích (Crawler crane) 9 60 – 120 MT
Xe cẩu bánh lốp (Mobile rubber tyred crane) 8 25 – 35 MT
Xe nâng container có hàng (Laden container stacker) 3 45 MT
Xe nâng container rỗng (Empty container stacker) 2 10 MT
Thiết bị nâng hạ (Lifting equipment) 12 2,5 – 40 MT
Băng chuyền làm hàng rời (Dumper woodchip conveyor) 01 hệ thống 7.000 MT/Day
Xe đầu kéo có sơ mi rơ-mooc (Tractor trailor) 14  
Tàu lai (Tug boat) 5 1.000 HP – 4.860 HP
Xe xúc, đào,ủi các loại (Excavator, bulldozer, payloader) 21  

Khung nâng tịnh hàng rời

(Automatic container lifting frame for package bulk cargo)

02 Cont 20ft &  40ft

Khung Ngáng dăm gỗ xả đáy tự động

(Automatic spreader loading woodchip)

01 2 Cont 20ft
Gầu ngoạm hàng rời (Grab) 14 4 m 3 –10 m3
Phễu làm hàng rời (Hobber) 21 10 m 3 – 22m3
Trạm cân ô tô (Weighing station) 04 80 – 100 MT
Trạm xăng dầu (Petrol station) 01  

 

5. Cargo throughput

Sản lượng thông qua năm 2023 (Cargo throughput in 2023): 9,579,310 MT
Nhập (Import): 1,104,533 MT. Xuất (Export): 7,339,811 MT. Nội địa (Domestic): 1,134,896 MT
– Trong đó gồm hàng container (of which, container): 2,113,230 MT / 150,945 TEUs
(Nhập (Import): 49,929 TEUs; Xuất (Export): 72,190 TEUs; Nội địa (Domestic): 28,826 TEUs)
– Hàng bách hóa&rời/xá (General&Bulk cargo): 7,404,340 MT trong đó hàng BH: 529,264 tấn + Xá: 6,875,077 tấn
– Hàng lỏng (Liquid cargo): 61,740 MT.
Mặt hàng nhập khẩu chính (Major imports) Mặt hàng xuất khẩu chính (Major exports)
Phân bón (Fertilizer) 226,626 MT Dăm gỗ (Woodchip) 4,839,579 MT
Tôn cuộn (Steel coil) 99,132 MT Viên gỗ nén (Wood pellet) 1,347,053 MT
TA gia súc (fodder) 46,062 MT Sắn lát (Tapioca chip) 73,387 MT
Hàng nội địa chính (Domestic cargo):
Xi măng (Cement) 94,819 MT
Nguyên liệu thức ăn gia súc (Cattle feed) 289,026 MT
Phân bón (Fertilizer) 138,571 MT
Lượt tàu đến cảng trong năm (Ship calls): 987 Tỷ lệ Khai thác/Năng lực (Total occupancy): 120 %

6. Development Plans

Dự án

(Projects)

Tổng kinh phí

(Total investment)

Kế hoạch thời gian &%thực hiện

(Implementation schedule &%completion)

Nâng cấp, mở rộng 350 m cầu cảng hiện hữu (Bến số 1) lên 480 m (Upgrading of additional berth No.1 350m to 480m) 500 tỷ đồng (VND 500 billion)

– Thực hiện 05/2022

– Dự kiến hoàn thành 31/3/2023

 

7. Main services

Mạng máy tính (ITC networks): Số máy chủ (servers) các loại: 04     Số máy trạm (terminals): 122
Các hệ thống CNTT ứng dụng chính trong quản lý, khai thác (Management/operations ITC systems):
Hệ thống phần mềm quản lý khai thác hàng tổng hợp và hàng container (CTOS-GTOS); hệ thống phần mềm kế toán – nhân sự tiền lương (PERP); phần mềm văn phòng điện tử; hệ thống camera giám sát (The software system for managing of stevedoring container and general cargo; managing of finance and personnel; electronic office software; camera surveilance system).