Home / THI NAI PORT

THI NAI PORT

1. Port’s name & contact address

Tên cảng (Port’s name): CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG THỊ NẠI                          Mã cảng (Port Code): VN TNA
Tên tiếng Anh (in English): THI NAI PORT JOINT STOCK COMPANY
Loại doanh nghiệp (Business status): Cổ phần (Joint stock Company)
Cơ quan chủ quản (Under): UBND Tỉnh Bình Định (The People’s Committee of Binh Dinh province)
Vị trí cảng (Port’s geographical location, coordinates):  13°46N – 109°15’16"E
Điểm đón trả hoa tiêu (Pilot boarding location): 13°44’19"N – 109°15’16"E
Trụ sở chính (HQ Address): 02 Trần Hưng Đạo, Tp. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định (02 Tran Hung Dao, Quy Nhơn city, Binh Dinh province)
Điện thoại (Tel): (84.56) 3891667 – 3892991          Fax: (84.56) 2892097
E-mail: thinaiport@vnn.vn                                          Website: www.thinaiport.com.vn

2. Management

Giám đốc (Director)  Bà Đồng Thị Ánh              Tel: (84)903 500243

Các Phó GĐ (Vice Directors):

Ô. Trương Thanh Bình    Tel: (84)913 440110
Ô. Nguyễn Văn Thi            Tel: (84)903 599565

3. Access channel

Tổng chiều dài (Total length)      : 6 km
Độ sâu luồng (Channel depth): -11 m
Chế độ thủy triều (Tidal regime): Bán nhật triều (semi-diurnal)
Mớn nước cao nhất cho tàu ra vào (Maximum draft): -9 m
Cỡ tàu lớn nhất tiếp nhận được (Maximum size of vessel acceptable): 35,000Dwt.

4. Berth facilities

Cầu bến (berth facilities):
Tên/Số hiệu (Name/No.)                   Dài (Length)     Độ sâu (Depth alongside)    Loại tàu/hàng (Vessel/Cargo)
     Cầu 30,000MT (30,000MT wharf)             163 m                    -9.6 m                        Tàu hàng khô (Dry cargo vessel)
Cầu 5,000MT (5,000MT wharf)                 123 m                    -8.0 m                        Tàu hàng khô (Dry cargo vessel)
Kho bãi (Storage facilities):
Tổng diện tích măt bằng cảng (Total port area): 30,700 m2
Kho (Warehouses): 4,540 m2
Bãi (Open storage): 10,000 m2
Thiết bị chính (Major equipment):
Loại/hãng SX (Type/Brand)                         Số lượng (No.)             Sức nâng/tải/công suất (Capacity)
Cẩu bờ (Shore crane)                                                    10                           25-100 MT
Xe nâng (Forklift truck)                                                02                           2.5 – 7 MT
Xe ủi (Bulldozer)                                                            02                           1.25 m3
Xe máy đào                                                                    01
Xe xúc lật (Excavator)                                                  02
Cân ô tô điện tử (Electronic scale bridge)                                02                           80 MT

8. Cargo throughput

Sản lượng thông qua năm 2022 (Cargo throughput in 2022): 1.842.585 MT

Nhập (Import): 0 Xuất (Export): 145.500 MT. Nội địa (Domestic): 1.697.085 MT

Hàng bách hóa (General cargo): 560.472 MT.

Hàng rời/xá (Bulk cargo):  1.260.976 MT.

Hàng lỏng (Liquid cargo): 21.137 MT.

Hàng nội địa chính (Domestic cargo): Xi măng (255.581MT), TAGS (1.188.324 MT), Tinh bột (61.868MT)

Lượt tàu đến cảng trong năm (Ship calls): 647          Tỷ lệ Khai thác/Năng lực (Total occupancy): 110%

9. Main services

Cargo handling, wareshouse/yard rental, supply of water and electricity, Repairs of sea-going vessels and automobile, Sea and land transport brokers.