Home / CUA VIET PORT

CUA VIET PORT

1. Port’s name & contact address

Tên cảng (Port’s name): CÔNG TY TNHH MTV CẢNG CỬA VIỆT               Mã cảng (Port Code): VN CUV
Tên tiếng Anh (in English): CUA VIET PORT ONE MEMBER LIMITED COMPANY
Loại doanh nghiệp (Business status): TNHH MTV (One member limited)
Cơ quan chủ quản (Under): UBND Tỉnh Quảng Trị (The People’s Committee of Quang Tri Province)
Vị trí cảng (Port’s geographical location, coordinates): 16°54’15"N – 107°10’58"8E
Điểm đón trả hoa tiêu (Pilot boarding location): 16°54’24"6N – 107°12’18"7E
Trụ sở chính (HQ Address): Thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị (Cua Viet town, Gio Linh district, Quang Tri province).
Điện thoại (Tel): (84.233) 3824 355- 3824 274       Fax: (84.233) 3824 280
E-mail: CangCuaViet@yahoo.com.vn

2. Management

Giám đốc (Director):                                     Mr. Hoàng Đức Chung                     Tel: (84)98 8797377
Phó GĐ (Vice Director):                               Mr. Phan Minh Ánh                           Tel: (84)91 4797209
Trưởng phòng Kế hoạch- Kinh doanh:      Mr. Hoàng Văn An                            Tel: (84)91 7401134

3. Access channel

Tổng chiều dài (Total length)      : 1.8 km
Độ sâu luồng (Channel depth): -3.4 m
Chế độ thủy triều (Tidal regime): Bán nhật triều (semi-diurnal)
Biên độ thủy triều (Tidal range): 0.6 m – 1.1 m      Chênh lệch b/q (Average variation): 0.8 m.
Mớn nước cao nhất cho tàu ra vào (Maximum draft): 4.2 m
Cỡ tàu lớn nhất tiếp nhận được (Maximum size of vessel acceptable): 500 GRT – 1,599GRT.

4. Infrastructure and equipment

Cầu bến (berth facilities):
Tên/Số hiệu (Name/No.)     Dài (Length)     Độ sâu (Depth alongside)      Loại tàu/hàng (Vessel/Cargo)
     Cầu số 1 (Wharf No.1)                  63.7 m                   -5.3 m                                    Tổng hợp (General cargo)
Cầu số 2 (Wharf No.2)                  63.7 m                   -5.3 m                                    Tổng hợp (General cargo)
Kho bãi (Storage facilities):
Tổng diện tích măt bằng cảng (Total port area): 53,810 m2
Kho (Warehouses): 900 m2
Bãi (Open storage): 26,200 m2
Thiết bị chính (Major equipment):
Loại/hãng SX (Type/Brand)                                                         Số lượng (No.)        Sức nâng/tải/công suất (Capacity)
Cẩu RDK (Đức) (RDK Shore crane-Germany)                                         02                           30 MT
Máy đào KOBELCO (Nhật) (Bulldozer-Japan)                                      01                           0.7 m3
Trạm cân điện tử (Electronic scale bridge)                                              01                           100 MT

(Cargo throughput in 2018)378,446 MT
Xuất ngoại (Export): 368,983MT.            Nhập khẩu (Import) : không             Nội địa (Domestic): 9,463 MT
Hàng rời/xá (Bulk cargo): 378,446 MT.
Mặt hàng xuất khẩu chính (Major exports)
Dăm gỗ (Wood chips): 357,281MT
Hàng nội địa chính (Domestic cargo): Than cám (Coal dust), Tinh bột Sắn (Tapioca), phân bón (fertilizer)
Lượt tàu đến cảng trong năm (Ship calls): 388 lượt              Tỷ lệ Khai thác/Năng lực (Total occupancy): 95%

5. Cargo throughput

6. Development plan

7. Main services

Cargo handling, warehousing and transporting