Home / KY HA – CHU LAI PORT

KY HA – CHU LAI PORT

1. Port’s name & contact address

Tên cảng (Port’s name): TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG    Mã cảng (Port Code): VN KYQ
Loại doanh nghiệp (Business status): Hành chính sự nghiệp
Cơ quan chủ quản (Under): Ban quản lý khu kinh tế mở Chu Lai (Management Chu Lai Open Economic Zone)
Vị trí cảng (Port’s geographical location, coordinates): 15°29’00"N – 108°41’05”E
Điểm đón trả hoa tiêu (Pilot boarding location): 15°29’5"N – 108°41’7"E
Trụ sở chính (HQ Address): Đường Lê Thánh Tông, Phường An Phú, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (Le Thanh Tong Dist., An Phu ward, Tam Ky city, Quang Nam province)
Điện thoại (Tel): (84.235) 3550108                            Fax: (84.235) 3550108 – 3550777
E-mail: kyhaport@gmail.com

2. Management

Giám đốc Trung tâm (Director):
Mr. Lê Quang Hiếu                           Tel: (84) 913480235

Phó giám đốc Trung tâm (Vice Director):
Mr. Đỗ Xuân Chí                                Tel: (84) 977045777

TP. QL & KT Cảng Kỳ Hà (Ky Ha Port’s Manager):
Mr. Nguyễn Trung Chánh               Tel: (84) 914303239

3. Access channel

Tổng chiều dài (Total length):158 m
Độ sâu luồng (Channel depth): -8.7 m
Chế độ thủy triều (Tidal regime): Bán nhật triều (Semi-diurnal)
Chênh lệch b/q (Average variation): 1.2 m.
Mớn nước cao nhất cho tàu ra vào (Maximum draft): -8 m
Cỡ tàu lớn nhất tiếp nhận được (Maximum size of vessel acceptable):12,000 Dwt.

4. Infrastructure and equipment

Cầu bến (berth facilities):
Tên/Số hiệu (Name/No.)                   Dài (Length)     Độ sâu (Depth alongside)    Loại tàu/hàng (Vessel/Cargo)
Cầu số 2 (Wharf No.2)                          158 m                         -8.7 m                        Tổng hợp (General cargo)
     Kho bãi (Storage facilities):
Tổng diện tích măt bằng cảng (Total port area): 58,000 m2
Kho (Warehouses): 9,000 m2, trong đó Kho CFS (of which, CFS): 3,000 m2
Kho ngoại quan (Customs bonded): 6,000 m2
Bãi (Open storage): 40,000 m2, trong đó Bãi container (of which CY): 15,000 m2
Thiết bị chính (Major equipment):
Loại/kiểu                                                 Số lượng                                                 Sức nâng/tải/công suất
– Cẩu bờ (Shore crane)                                    6                                                            20 – 80 MT
– Xe nâng (Forflift)                                           2                                                             3 – 4.5 MT
– Đầu kéo (Tractor)                                          2                                                            30 – 70 MT
– Trạm cân (Scale bridge)                               1                                                                80 MT

5. Cargo throughput

(Cargo throughput in 2019): 524,000 MT
Nhập (Import): 3,660 MT. Xuất (Export): 0 (nil). Nội địa (Domestic): 520,340 MT
Hàng bách hóa (General cargo): 444,000 MT
Mặt hàng xuất khẩu chính (Major exports): Thạch cao (Iron ore): 3,660 MT
Hàng nội địa chính (Domestic cargo): Tinh bột sắn, xi măng, cọc bê tông, đá vôi, cát rời
Lượt tàu đến cảng trong năm (Ship calls): 288       Tỷ lệ Khai thác/Năng lực (Total occupancy): 100%

6. Development Plans

7. Main services

Xếp dỡ hàng hóa, cho thuê kho bãi, giao nhận kiểm đếm, vận chuyển hàng hóa,… (Cargo handling, tallying, transporting, warehouse leasing)