Home / LAO-VIET INTERNATIONAL PORT

LAO-VIET INTERNATIONAL PORT

1. Port’s name & contact address

Tên cảng (Port’s name): CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUỐC TẾ LÀO-VIỆT  Mã cảng (Port Code): VN
Tên tiếng Anh (in English): LAO-VIET INTERNATIONAL PORT J.S.C                    Tên tắt (Abbreviation): VLP
Loại doanh nghiệp (Business status): Cổ phần (Joint Stock Company)
Cơ quan chủ quản (Under): UBND Tỉnh Hà Tĩnh (The people’s committee of Ha Tinh province)
Vị trí cảng (Port’s geographical location, coordinates):
– Cảng Vũng Áng (Vung Ang Port): 18008’00”N – 106023’30”E
Điểm lấy hoa tiêu (Pilot boarding location): 18o05’55”5N – 106028’80”8E
– Cảng Xuân Hải (Xuan Hai Port): 18041’03N – 105045’06”E
Điểm lấy hoa tiêu (Pilot boarding location):18o48’30”N – 105004’12”E
Trụ sở chính (HQ Address): Xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh (Ky Loi commune, Ky Anh district, Ha Tinh province)
Điện thoại (Tel): (84.39) 3868704 – 0913578012   Fax: (84.39) 3868703 – 3868116
E-mail: kinhtethuongvu@vungangport.com/ bacna@vungangport.com Website: www.vungangport.com

2. Management

Tổng Giám đốc (Director) : Mr. Nguyễn Anh Tuấn Tel: (84.239) 3868708 / 0976999998

Các Phó TGĐ (Vice Directors):
Mr. Nguyễn Duy Linh   Tel: (84.239) 3868801 / 0912252818
Mr. Nguyễn Trinh Cường  Tel: (84.239) 3868705 / 0913504572
Mr. Saykhong Ladavong   Tel: (84.239) 3868709 / 0984531966

3. Access channel

– Cảng Vũng Áng (Vung Ang Port):
Tổng chiều dài (Total length)      :1.5 km
Độ sâu luồng (Channel depth): -12 m
Chế độ thủy triều (Tidal regime): Bán nhật thủy triều (semi-diurnal)
Chênh lệch b/q (Average variation): 2 m.
Cỡ tàu lớn nhất tiếp nhận được (Maximum size of vessel acceptable):61,671 Dwt
– Cảng Xuân Hải (Xuan Hai Port):
Tổng chiều dài (Total length)      :15 km
Độ sâu luồng (Channel depth): -2.2 m
Chế độ thủy triều (Tidal regime): Bán nhật thủy triều (semi-diurnal)
Chênh lệch b/q (Average variation): 2 m.
Cỡ tàu lớn nhất tiếp nhận được (Maximum size of vessel acceptable):2,000 Dwt

4. Facilities and equipment

Cầu bến (berth facilities):
Tên/Số hiệu (Name/No.)                   Dài (Length)     Độ sâu (Depth alongside)    Loại tàu/hàng (Vessel/Cargo)
– Cảng Vũng Áng (Vung Ang Port):
Bến số  1 (Wharf No.1)                                 186 m                    -11 m                     Hàng bách hoá (General cargo)
Bến số  2 (Wharf No.2)                                 270 m                    -13 m                     Hàng bách hoá (General cargo)
– Cảng Xuân Hải (Xuan Hai Port):
    Bến số 1 (Wharf No.1)                                    64 m                       – 7 m                       Hàng bách hoá (General cargo)
Bến số  2 (Wharf No.2)                                 54 m                       – 5 m                       Hàng bách hoá (General cargo)
Kho bãi (Storage facilities):
Tổng diện tích măt bằng cảng (Total port area): 120,140 m2
Kho (Warehouses): 12,640 m2 (Vung Ang: Wharf No.1: 6,400 m2, Wharf No.2: 5,040 m2; Xuan Hai: 1,200 m2).
Bãi (Open storage): 124,500 m2 (Vung Ang: 99,500 m2; Xuan Hai: 25,000 m2)
Thiết bị chính (Major equipment):
Loại/hãng SX (Type/Brand)                                         Số lượng (No.)             Sức nâng/tải/công suất (Capacity)
– Cẩu bờ gottwal (bánh lốp) (Shore crane)                               01                                           100 MT
– Cẩu bờ TUKAN (chạy ray) (Shore crane)                              01                                           45 MT
– Cẩu bờ (bánh lốp) (Shore crane)                                              06                                           25-70 MT
– Cẩu bờ (bánh xích) (Shore crane)                                           04                                           35-120 MT
– Xe nâng hàng (Forklift)                                                              07                                           2,5-15 MT
– Xe xúc lật (Excavator)                                                                10                                           0,34 – 3,5 m3
– Xe xúc đào (Bulldozer)                                                              10                                           0,5 – 0,7 m3
– Xe vận tải (Truck)                                                                        15                                           30 MT
– Tàu lai (Tugboat)                                                                          03                                       900HP , 1.200 HP và 1800HP
– Cân điện tử (Electronic weighing station)                              03                                           80 -150 MT (dài: 16,5m)
– Ngoặm hàng rời (Grab)                                                                21                                           2,2 – 14 m3

5. Cargo throughput in

(Cargo throughput in 2019): 3,596,000 MT
Nhập (Import): 723,500 MT. Xuất (Export): 2,422,000 MT. Nội địa (Domestic)450,500 MT.
+ Hàng bách hóa (General cargo):                 392,000 MT.
+ Hàng rời/xá (Bulk cargo):              3,204,000 MT.
Mặt hàng nhập khẩu chính (Major imports):
Mặt hàng xuất khẩu chính (Major exports)
+ Thiết bị, Quặng sắt, đá vôi, thạch cao:   386,000 MT                         + Dăm gỗ:                             904,000 MT
+ Kali, bột giấy, đá vôi, thạch cao:             337,500 MT                         + Đá xây dựng:                    1,497,000MT
+ Quặng titan:                      21,000 MT
Hàng nội địa chính (Domestic cargo): Than, xỉ than, gạo, muối, sắn bao, ngô, cát: 450,500 MT
Lượt tàu đến cảng trong năm (Ship calls): 294 lươt , Tỷ lệ Khai thác/Năng lực (Total occupancy): %

6. Development plan

Dự án (Projects) Tổng kinh phí (Total investment) Kế hoạch thời gian & % thực hiện (Implementation schedule & % completion)
Xúc đào, gầu ngoặm (Excavator, grab)

5 tỷ VND
(VND 5 billion)

Năm 2019

Đầu tư xây dựng bến số 3 (giai đoạn 1) (Construction of wharf No.3)

506 tỷ VND (VND 506 billion)

Năm 2017-2020

Đầu tư khác (Other)

10 tỷ VND
(VND 10 billion)

Năm 2019

7. Main services

  1. Xếp dỡ, khai thác và dịch vụ cảng biển (Cargo handling and port related services).
  2. Kinh doanh vận tải đường biển, dịch vụ tàu lai dắt (Sea transport, tugboat services).
  3. Cung ứng, đại lý và môi giới tàu biển (Ship chandlers, ship agents and brokers).
  4. Xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị hàng hoá (Import/export of equipment and materials).
  5. Dịch vụ Logistics, khai báo hải quan (Logistics and customs clearance services).
  6. Kinh doanh vận tải bằng ôtô (Land transport).