Home / DA NANG PORT

DA NANG PORT

1. Port’s name & contact address

Tên cảng (Port’s name): CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG                     Mã cảng (Port Code): VN DAD
Tên tiếng Anh (in English): DANANG PORT JOINT STOCK COMPANY
Tên tắt (Abbreviation): DANANGPORT.
Loại doanh nghiệp (Business status): CP (Joint stock Company)
Cơ quan chủ quản (Under): Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vietnam National Shipping Lines)
Vị trí cảng (Port’s geographical location, coordinates):  ĐN1: 16o12’28” N – 108o12’12” E
ĐN1: 16o09’16” N – 108o14’42” E  
Điểm đón trả hoa tiêu (Pilot boarding location): 16o10’N –  108o11’E
Trụ sở chính (HQ Address): 26 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng (26 Bach Dang street, Hai Chau district, Da Nang city)
Điện thoại (Tel): (84.236)3822513 – (84.236) 3821114                        Fax: (84.236) 3822565
E-mail: cangdn@danangport.com                                                             Website: htpp://danangport.com

2. Management

Tổng Giám đốc/Giám đốc (Director)  Mr. Trần Lê Tuấn  Tel: (84) 905234505

Các Phó TGĐ/GĐ (Vice Directors):

  • Kinh doanh + Khai thác (Business): Dương Đức Xuân      Tel: (84) 913 430 537
  • Nội chính (Internal):     Lê Quảng Đức      Tel: (84) 888345777

3. Access channel

Tổng chiều dài (Total length)      :7 Km
Độ sâu luồng (Channel depth): -11 m.
Chế độ thủy triều (Tidal regime): Bán nhật triều (Semi-diurnal)
Biên độ thủy triều (Tidal range): 1 m                        Chênh lệch b/q (Average variation): 0.6m.
Mớn nước cao nhất cho tàu ra vào (Maximum draft): 12m.
Cỡ tàu lớn nhất tiếp nhận được (Maximum size of vessel acceptable):70,000Dwt đối với tàu hàng, 150,000 GT (335m) đối với tàu du lịch.

4. Infrastructure and equipment

Tên/Số hiệu (Name/No.)      Dài (Length)     Độ sâu (Depth alongside)    Loại tàu/hàng (Vessel/Cargo)

 

Bến số 5(Wharf No.5)                      210m                   11m                                 Tàu tổng hợp, tàu khách

(General vessel, passenger ship)

Bến số 4(Wharf No.4)                       310m                14.3m                                   Container, tàu du lịch, tàu tổng hợp.

(Container, passemger, Cruise ship)

Bến số 7A (Wharf No.7A)                 93.5m                   5m                                    Tàu tổng hợp

(General vessel)

Bến số 7B (Wharf No.7B)                 84.5m                   5m                                   Tàu tổng hợp

(General vessel)

Bến số 3 (Wharf No.3)                       225m                    12m                                   Container, tàu du lịch

(Container,Cruise ship)

Bến số 2 Thượng lưu (Wharf No.2)   185m                   10m                             Container, tàu tổng hợp

(Container, general vessel)

Bến số 2 Hạ lưu (Wharf No.2)          185m                     10m                             Container, tàu tổng hợp

(Container, general vessel)

Bến số 1 Thượng lưu (Wharf No.1) 210m                     10m                                    Tàu tổng hợp, tàu khách

(General vessel, passenger ship)

Bến số 1 Hạ lưu (Wharf No.1)          210m                     11m                                    Tàu tổng hợp, tàu khách

(Container, passenger ship)

 

     Kho bãi (Storage facilities):

Tổng diện tích măt bằng cảng (Total port area): 23 ha.

Kho (Warehouses): 4,860 m2, trong đó Kho CFS (of which, CFS): 2,160m2

Bãi (Open storage): 215,653 m2, trong đó Bãi container khoản (of which CY): 120,000 m2.

 

Thiết bị chính (Major equipment):

Loại/hãng SX (Type/Brand)         Số lượng (No.)             Sức nâng/tải/công suất (Capacity)

Cẩu giàn (Gantry Crane)                             4                                               36-40 tấn

Cẩu khung (RTG)                                          6                                               36-40 tấn

Cẩu chạy ray (Liebherr)                               2                                               25 tấn

Cẩu cố định (Liebherr)                                 4                                               40 tấn

Xe nâng bốc cont hàng (RS-Full)               5                                               40-45 tấn

Xe nâng bốc cont rỗng  (RS-Empty)         1                                               10 tấn

Cẩu bánh lốp, bánh xích                             15                                             25-80 tấn

Xe nâng (forklift)                                          14                                             2-7 tấn

Xe cạp gỗ                                                  2                                           5 tấn

Xe xúc lật                                                  9                                            0.8-3m3

Xe ủi bánh xích                                         4                                            97-125 Hp

Xe đào bánh xích                                      4                                            Gàu 1-1.2 m3

Xe đầu kéo, rơ mooc                                    88                                         36-60 tấn

Tàu lai                                                              9                                               500-2800 Hp

Bàn cân ô tô điện tử                                      5  cân                                    80 tấn

Hệ thống cung cấp điện cont lạnh              5  sàn                                    25-30 đầu cắm /sàn

Máy phát điện                                            3 cái                                     250-1000 kVA

5. Cargo throughput

(Cargo throughput in 2021): 12.895.043 MT

Nhập (Import):  3.454.632 MT. Xuất (Export):. 6.121.085 MT. Nội địa (Domestic): 3.319.326 MT

Trong đó gồm hàng container (of which, container): 9.358.244 MT / 668.446 TEU

Nhập (Import):. 243.108 TEU; Xuất (Export): 249.609 TEU; Nội địa (Domestic): 175.729.. TEU

Hàng bách hóa (General cargo):.. 3.536.799 ..MT.

Mặt hàng nhập khẩu chính (Major imports)                           Mặt hàng xuất khẩu chính (Major exports)

Container         3.403.512 MT                                                      Container              3.494.526MT

Sắt thép.           44.511 MT                                                           Dăm gỗ                 1.886.626MT

Giấy                          543.231MT

Hàng nội địa chính (Domestic cargo): .gồm Container, Vật liệu xây dựng, Clinker và Cement

Lượt tàu đến cảng trong năm (Ship calls):1.773

6. Development Plans

STT Dự án Tổng kinh phí (ĐVT: Nghìn đồng) Thời gian thực hiện
1 Dự án đầu tư xây dựng khu bãi sau cầu cảng số 4, 5 bến cảng Tiên Sa. 373.638 2021-2022
2 Dự án đầu tư xây dựng Kho hàng CFS số 2 cảng Tiên Sa. 13.974 2021-2022
3 Dự án sửa chữa, cải tạo cầu cảng số 2 bến cảng Tiên Sa. 46.136 2021-2022
4 Dự án xây dựng cổng cảng container, cảng Tiên Sa. 5.797 2021-2022
5 Dự án đầu tư 04 cẩu ERTG tại cáng Tiên Sa. 170.193 2021-2022
6 Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm dịch vụ Logistics tại Huyện Hòa Vang 137.301 2021-2022
7 Dự án đầu tư nâng cấp, cải tạo Văn phòng Cảng Tiên Sa 10.000 2021-2022
8 Dự án nâng cấp, cải tạo đường dành riêng cho xe du lịch. 5.000 2021-2022
9 Dự án đầu tư 02 cẩu di động tại bến TS5 cảng Tiên Sa. 85.000 2021-2022
10 Dự án đầu tư 01 cẩu QCC tại bến số 4 cảng Tiên Sa. 150.000 2021-2022
11 Dự án đầu tư 05 bộ đầu kéo, rơ moóc chuyên dùng. 14.600 2021
12 Dự án đầu tư 01 xe xúc lật bánh lốp 0,8-1,2m3. 1.800 2021
13 Dự án đầu tư 02 xe nâng Forklift điện loại 2,5 tấn. 1.800 2021
14 Dự án đầu tư 03 trụ đèn chiếu sáng tại cảng Tiên Sa. 1.600 2021
15 Dự án đầu tư 05 sàn cấp điện Cont lạnh. 1.800 2021
16 Dự án đầu tư trạm biến áp 1000 Kva 22/6,6 Kv 1.000 2021
17 Dự án đầu tư 01 ngáng chuyên dụng bốc xếp container quá tải 3.000 2021
18 Đầu tư 01 ngáng cẩu cho cẩu QCC 3,4,5 5.000 2021
19 Dự án đầu 01 xe ôtô 5 chỗ ngồi 900 2021
20 Phần mềm quản lý hàng Tổng hợp. 2.700 2021
21 Phần mềm điều phối khai thác tàu Container. 3.500 2021
22 Hệ thống thu thập và hiển thị các chỉ số quản trị phục vụ công tác điều hành. 2.000 2021
23 Đầu tư hệ thống backup sao lưu dữ liệu CATOS, ePORT 1.500 2021

 

7. Main services

Xếp dỡ hàng hoá; Dịch vụ lưu và cho thuê kho bãi; Lai dắt, hổ trợ tàu tại cảng; Vận tải đường thuỷ, đường bộ; Sửa chữa phương tiện vận tải, Kinh doanh các dịch vụ hàng hải khác. (Stevedoring services; Warehousing and warehouse rental; Tug assistances to ocean vessels; Waterway and land transport; Repairing of transport means; Supply of other maritime services).