Home / DA NANG PORT

DA NANG PORT

1. Port’s name & contact address

Tên cảng (Port’s name): CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG                     Mã cảng (Port Code): VN DAD
Tên tiếng Anh (in English): DANANG PORT JOINT STOCK COMPANY
Tên tắt (Abbreviation): DANANGPORT.
Loại doanh nghiệp (Business status): CP (Joint stock Company)
Cơ quan chủ quản (Under): Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vietnam National Shipping Lines)
Vị trí cảng (Port’s geographical location, coordinates):  ĐN1: 16o12’28” N – 108o12’12” E
ĐN1: 16o09’16” N – 108o14’42” E  
Điểm đón trả hoa tiêu (Pilot boarding location): 16o10’N –  108o11’E
Trụ sở chính (HQ Address): 26 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng (26 Bach Dang street, Hai Chau district, Da Nang city)
Điện thoại (Tel): (84.236)3822513 – (84.236) 3821114                        Fax: (84.236) 3822565
E-mail: cangdn@danangport.com                                                             Website: htpp://danangport.com

2. Management

Tổng Giám đốc/Giám đốc (Director)                         Mr. Trần Lê Tuấn             Tel: (84) 905234505

Các Phó TGĐ/GĐ (Vice Directors):

  • Kinh doanh + Khai thác (Business):                   Mr. Dương Đức Xuân       Tel: (84) 913 430 537
  • Nội chính (Internal):                                             Mr. Lê Quảng Đức             Tel: (84) 903 501 932

3. Access channel

Tổng chiều dài (Total length)      :7 Km
Độ sâu luồng (Channel depth): -11 m.
Chế độ thủy triều (Tidal regime): Bán nhật triều (Semi-diurnal)
Biên độ thủy triều (Tidal range): 1 m                        Chênh lệch b/q (Average variation): 0.6m.
Mớn nước cao nhất cho tàu ra vào (Maximum draft): 12m.
Cỡ tàu lớn nhất tiếp nhận được (Maximum size of vessel acceptable):70,000Dwt đối với tàu hàng, 150,000 GT (335m) đối với tàu du lịch.

4. Infrastructure and equipment

Cầu bến (berth facilities):
Tên/Số hiệu (Name/No.)      Dài (Length)     Độ sâu (Depth alongside)    Loại tàu/hàng (Vessel/Cargo)

Bến số 8(Wharf No.8)                                       210m                   11m                                  Tàu tổng hợp, tàu khách
(General vessel, passenger ship)
Bến số 6(Wharf No.6)                                        310m                               14.3m                                     Container, tàu du lịch, tàu tổng hợp.
(Container, passemger, Cruise ship)
Bến số 7A (Wharf No.7A)                  93.5m                   5m                                     Tàu tổng hợp
(General vessel)
Bến số 7B (Wharf No.7B)                 84.5m                   5m                                    Tàu tổng hợp
(General vessel)
Bến số 5 (Wharf No.5)                       225m                    12m                                    Container, tàu du lịch
(Container,Cruise ship)
Bến số 4 (Wharf No.4)                        185m                     11m                             Container, tàu tổng hợp
(Container, general vessel)
Bến số 3 (Wharf No.3)                        185m                     10m                             Container, tàu tổng hợp
(Container, general vessel)
Bến số 2 (Wharf No.2)                        210m                     10m                                    Tàu tổng hợp, tàu khách
(General vessel, passenger ship)
Bến số 1 (Wharf No.1)                        210m                     10.5m                                 Tàu tổng hợp, tàu khách
(Container, passenger ship)

     Kho bãi (Storage facilities):
Tổng diện tích măt bằng cảng (Total port area): 23 ha.
Kho (Warehouses): 3,510 m2, trong đó Kho CFS (of which, CFS): 2,160m2
Bãi (Open storage): 178,603 m2

Thiết bị chính (Major equipment):
Loại/hãng SX (Type/Brand)         Số lượng (No.)             Sức nâng/tải/công suất (Capacity)
Cẩu giàn (Gantry Crane)                             5                                               36-40 tấn
Cẩu khung (RTG)                                         6                                               36-40 tấn
Cẩu chạy ray (Liebherr)                              2                                               25 tấn
Cẩu cố định (Liebherr)                                 4                                               40 tấn
Xe nâng bốc cont hàng (RS-Full)               4                                               40-45 tấn
Xe nâng bốc cont rỗng  (RS-Empty)         1                                               10 tấn
Cẩu bánh lốp, bánh xích                            15                                             25-80 tấn
Xe nâng (forklift)                                          15                                             2-7 tấn
Xe cạp gỗ                                                        2                                               5 tấn
Xe xúc lật                                                       7                                               0.8-3m3
Xe ủi bánh xích                                             4                                               97-125 Hp
Xe đào bánh xích                                         4                                               Gàu 1-1.2 m3
Xe đầu kéo                                                     25                                             36-60 tấn
Rơ-mooc                                                         30                                             30-60 tấn
Tàu lai                                                              9                                               500-2800 Hp
Bàn cân ô tô điện tử                                      4  cân                                      80 tấn
Hệ thống cung cấp điện cont lạnh              5  sàn                                       25-30 đầu cắm /sàn
Máy phát điện                                                 2 cái                                       250-1000 kVA

5. Cargo throughput

(Cargo throughput in 2019): 10,460,362 MT
Nhập (Import): 2,311,217 MT. Xuất (Export): 4,499,307 MT. Nội địa (Domestic): 3,649,838 MT
Trong đó gồm hàng container (of which, container): 6,648,614 MT / 474,901 TEU
Nhập (Import): 146,402 TEU; Xuất (Export): 160,108 TEU; Nội địa (Domestic): 168,391 TEU
Hàng bách hóa (General cargo): 3,811,748 MT.
Mặt hàng nhập khẩu chính (Major imports)
Mặt hàng xuất khẩu chính (Major exports)
Container: 2,049,628 MT
Container.: 2,241,512 MT
Sắt thép: 109,488 MT
Dăm gỗ: 1,850,859 MT
Bột đá: 32,245 MT
Cát trắng: 216,048 MT
Lượt tàu đến cảng trong năm (Ship calls): 2083 .Tỷ lệ Khai thác/Năng lực (Total occupancy): 60%

6. Development Plans

Dự án (Projects)

Tổng kinh phí (VND)
(Total investment)

Thời gian thực hiện (Implementation schedule & % completion)

Dự án đầu tư xây dựng khu bãi sau cầu cảng số 4, 5 bến cảng Tiên Sa

383,182,440,000

2020-2021

Dự án đầu tư xây dựng Kho hàng CFS số 2 cảng Tiên Sa

14,949,336,000

2020-2021

Dự án sửa chữa, cải tạo cầu cảng số 2 bến cảng Tiên Sa

47,028,577,000

2020-2021

Dự án xây dựng cổng cảng container, cảng Tiên Sa.

5,797,000,000

2020

Dự án đầu tư 04 cẩu ERTG tại cáng Tiên Sa.

160,000,000,000

2020-2021

Dự án đầu tư 05 bộ đầu kéo, rơ moóc chuyên dùng.

12,000,000,000

2020

Dự án đầu tư 02 xe bánh xích đánh tẩy dăm gỗ.

12,000,000,000

2020

Dự án đầu tư 01 xe xúc lật bánh lốp 0,8-1m3

1,000,000,000

2020

Dự án đầu tư 02 xe nâng Forklift loại 5 tấn.

1,800,000,000

2020

Dự án đầu tư 02 xe nâng Forklift loại 7 tấn.

2,000,000,000

2020

Dự án đầu tư 01 gàu bán tự động 5 m3

1,600,000,000

2020

Dự án đầu tư 01 máy phát điện 2000KVA-0,4KV

9,000,000,000

2020

Dự án đầu tư 01 máy phát điện 500 KVA- 0,4KV

1,800,000,000

2020

Dự án đầu tư 02 ngáng chuyên dụng bốc xếp container quá khổ

6,000,000,000

2020

Dự án đầu tư 01 xe ôtô con từ 7-9 chỗ ngồi.

2,000,000,000

2020

Dự án đầu tư điện mặt trời tòa nhà 26 Bạch Đằng .

800,000,000

2020

Dự án đầu tư trạm nhiên liệu tự động

600,000,000

2020

Dự án đầu tư sàn cấp điện Container lạnh

1,000,000,000

2020

Dự án đầu tư hệ thống trụ đèn chiếu sáng bãi Container

1,500,000,000

2020

Dự án đầu tư Barie tự động cổng Cảng Tiên Sa

500,000,000

2020

Dự án đầu tư các phân hệ phần mềm quản trị

1,000,000,000

2020

Dự án đầu tư phần mềm thay thế CTOS

2,000,000,000

2020

Dự án đầu tư hệ thống cáp quang và camera quan sát bãi cảng

2,000,000,000

2020

Dự án đầu tư cổng container tự động.

1,000,000,000

2020

Dự án đầu tư phần mềm cảng điện tử (iport)

2,000,000,000

2020

Dự án đầu tư nâng cấp hệ thống quản lý và giám sát bằng camera

1,000,000,000

2020

Dự án đầu tư lập điểm kiểm tra container và hệ thống chấm bay từ xa qua camera

1,000,000,000

2020

7. Main services

Xếp dỡ hàng hoá; Dịch vụ lưu và cho thuê kho bãi; Lai dắt, hổ trợ tàu tại cảng; Vận tải đường thuỷ, đường bộ; Sửa chữa phương tiện vận tải, Kinh doanh các dịch vụ hàng hải khác. (Stevedoring services; Warehousing and warehouse rental; Tug assistances to ocean vessels; Waterway and land transport; Repairing of transport means; Supply of other maritime services).