Home / DA NANG PORT

DA NANG PORT

1. Port’s name & contact address

Tên cảng (Port’s name): CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG                     Mã cảng (Port Code): VN DAD
Tên tiếng Anh (in English): DANANG PORT JOINT STOCK COMPANY
Tên tắt (Abbreviation): DANANGPORT.
Loại doanh nghiệp (Business status): CP (Joint stock Company)
Cơ quan chủ quản (Under): Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vietnam National Shipping Lines)
Vị trí cảng (Port’s geographical location, coordinates):  ĐN1: 16o12’28” N – 108o12’12” E
ĐN1: 16o09’16” N – 108o14’42” E  
Điểm đón trả hoa tiêu (Pilot boarding location): 16o10’N –  108o11’E
Trụ sở chính (HQ Address): 26 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng (26 Bach Dang street, Hai Chau district, Da Nang city)
Điện thoại (Tel): (84.236)3822513 – (84.236) 3821114                        Fax: (84.236) 3822565
E-mail: cangdn@danangport.com                                                             Website: htpp://danangport.com

2. Management

Tổng Giám đốc/Giám đốc (Director)                         Mr. Trần Lê Tuấn             Tel: (84) 905234505

Các Phó TGĐ/GĐ (Vice Directors):

  • Kinh doanh + Khai thác (Business):                   Mr. Dương Đức Xuân       Tel: (84) 913 430 537
  • Nội chính (Internal):                                             Mr. Lê Quảng Đức             Tel: (84) 903 501 932

3. Access channel

Tổng chiều dài (Total length)      :7 Km
Độ sâu luồng (Channel depth): -11 m.
Chế độ thủy triều (Tidal regime): Bán nhật triều (Semi-diurnal)
Biên độ thủy triều (Tidal range): 1 m                        Chênh lệch b/q (Average variation): 0.6m.
Mớn nước cao nhất cho tàu ra vào (Maximum draft): 12m.
Cỡ tàu lớn nhất tiếp nhận được (Maximum size of vessel acceptable):70,000Dwt đối với tàu hàng, 150,000 GT (335m) đối với tàu du lịch.

4. Infrastructure and equipment

Cầu bến (berth facilities):
Tên/Số hiệu (Name/No.)      Dài (Length)     Độ sâu (Depth alongside)    Loại tàu/hàng (Vessel/Cargo)

Bến số 8(Wharf No.8)                                       210m                   11m                                  Tàu tổng hợp, tàu khách
(General vessel, passenger ship)
Bến số 6(Wharf No.6)                                        310m                               14.3m                                     Container, tàu du lịch, tàu tổng hợp.
(Container, passemger, Cruise ship)
Bến số 7A (Wharf No.7A)                  93.5m                   5m                                     Tàu tổng hợp
(General vessel)
Bến số 7B (Wharf No.7B)                 84.5m                   5m                                    Tàu tổng hợp
(General vessel)
Bến số 5 (Wharf No.5)                       225m                    12m                                    Container, tàu du lịch
(Container,Cruise ship)
Bến số 4 (Wharf No.4)                        185m                     11m                             Container, tàu tổng hợp
(Container, general vessel)
Bến số 3 (Wharf No.3)                        185m                     10m                             Container, tàu tổng hợp
(Container, general vessel)
Bến số 2 (Wharf No.2)                        210m                     10m                                    Tàu tổng hợp, tàu khách
(General vessel, passenger ship)
Bến số 1 (Wharf No.1)                        210m                     10.5m                                 Tàu tổng hợp, tàu khách
(Container, passenger ship)

     Kho bãi (Storage facilities):
Tổng diện tích măt bằng cảng (Total port area): 23 ha.
Kho (Warehouses): 3,510 m2, trong đó Kho CFS (of which, CFS): 2,160m2
Bãi (Open storage): 178,603 m2

Thiết bị chính (Major equipment):
Loại/hãng SX (Type/Brand)         Số lượng (No.)             Sức nâng/tải/công suất (Capacity)
Cẩu giàn (Gantry Crane)                             5                                               36-40 tấn
Cẩu khung (RTG)                                         6                                               36-40 tấn
Cẩu chạy ray (Liebherr)                              2                                               25 tấn
Cẩu cố định (Liebherr)                                 4                                               40 tấn
Xe nâng bốc cont hàng (RS-Full)               4                                               40-45 tấn
Xe nâng bốc cont rỗng  (RS-Empty)         1                                               10 tấn
Cẩu bánh lốp, bánh xích                            15                                             25-80 tấn
Xe nâng (forklift)                                          15                                             2-7 tấn
Xe cạp gỗ                                                        2                                               5 tấn
Xe xúc lật                                                       7                                               0.8-3m3
Xe ủi bánh xích                                             4                                               97-125 Hp
Xe đào bánh xích                                         4                                               Gàu 1-1.2 m3
Xe đầu kéo                                                     25                                             36-60 tấn
Rơ-mooc                                                         30                                             30-60 tấn
Tàu lai                                                              9                                               500-2800 Hp
Bàn cân ô tô điện tử                                      4  cân                                      80 tấn
Hệ thống cung cấp điện cont lạnh              5  sàn                                       25-30 đầu cắm /sàn
Máy phát điện                                                 2 cái                                       250-1000 kVA

5. Cargo throughput

(Cargo throughput in 2018): 8,650,000 MT     
Trong đó gồm hàng container (of which, container): 5,180,238 MT / 370,017 TEU:
Lượt tàu đến cảng trong năm (Ship calls): 1,943. Tỷ lệ Khai thác/Năng lực (Total occupancy): 60%

6. Development Plans

Dự án (Projects)

Tổng kinh phí (Total investment)

Kế hoạch thời gian & % thực hiện (Implementation schedule & % completion)

Trung tâm dịch vụ Logistics (Bước 1) (Construction of Logistics Services Center)

216 tỷ
(VND 216 billion)

Dự định triển khai trong năm 2018

Dự án sửa chữa, cải tạo cầu cảng số 2

43 tỷ
(VND 43 billion)

Thực hiện trong năm 2019

Dự án đầu tư nâng cấp, cải tạo khu bãi cảng Tiên Sa
Dự án Xây dựng kho CFS số 2

78 tỷ
15 tỷ

Thực hiện trong năm 2019
Thực hiện trong năm 2019

Dự án đầu tư 6 xe đầu kéo và 6 rơ mooc chuyên dùng

14 tỷ

Thực hiện trong năm 2019

Dự án đầu tư mua sắm 1 xe nâng chụp container chuyên dụng

11 tỷ

Thực hiện trong năm 2019

Dự án đầu tư xe bánh xích sức nâng 90 tấn

10 tỷ

Thực hiện trong năm 2019

Dự án đầu tư xe Forklift

7,5 tỷ

Thực hiện trong năm 2019

Dự án đầu tư xe manlift

6 tỷ

Thực hiện trong năm 2019

Dự án đầu tư máy phát điện

8 tỷ

Thực hiện trong năm 2019

Dự án nâng cấp Hệ thống CNTT

7,5 tỷ

Thực hiện trong năm 2019

7. Main services

Xếp dỡ hàng hoá; Dịch vụ lưu và cho thuê kho bãi; Lai dắt, hổ trợ tàu tại cảng; Vận tải đường thuỷ, đường bộ; Sửa chữa phương tiện vận tải, Kinh doanh các dịch vụ hàng hải khác. (Stevedoring services; Warehousing and warehouse rental; Tug assistances to ocean vessels; Waterway and land transport; Repairing of transport means; Supply of other maritime services).