Home / VUNG RO PORT

VUNG RO PORT

1. Port’s name & contact address

Tên cảng (Port’s name): CẢNG VŨNG RÔ                            Mã cảng (Port Code): VN VRO
Tên tiếng Anh (in English): VUNG RO PORT
Cơ quan chủ quản (Under): UBND Tỉnh Phú Yên (The People’s Committee of Phu Yen Province)
Vị trí cảng (Port’s geographical location, coordinates): 12°52’02"N – 109°24’44"E
Điểm đón trả hoa tiêu (Pilot boarding location): 12°51’06"N – 109°24’30"E
Trụ sở chính (HQ Address): 225 Hùng Vương, Tp. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên (225 Tran Hung Dao Str., Tuy Hoa City,Phu Yen Province)
Điện thoại (Tel): (84.257) 820312                              Fax: (84.257) 823703
E-mail: cangvungro@vungroport.com.vn                                Website: www.vungroport.com.vn

2. Management

Giám đốc (Director)                                                      Mr. Huỳnh Xuân Minh     Tel: (84.257) 501538

3. Access channel

Tổng chiều dài (Total length)      : 2,800 m
Độ sâu luồng (Channel depth): -12.4 m
Chế độ thủy triều (Tidal regime): Bán nhật triều không đều (irregular semi-diurnal)
Chênh lệch b/q (Average variation): 1.5 m.
Mớn nước cao nhất cho tàu ra vào (Maximum draft): -5.5 m
Cỡ tàu lớn nhất tiếp nhận được (Maximum size of vessel acceptable): 3,000Dwt.

4. Infrastructure and equipment

Cầu bến (berth facilities):
Tên/Số hiệu (Name/No.)                   Dài (Length)     Độ sâu (Depth alongside)    Loại tàu/hàng (Vessel/Cargo)
     Cầu K1 (Wharf K1)                                       78.1 m                   -5.5 m                           Tổng hợp (General cargo)
Cầu K2 (Wharf K2)                                       78.1 m                   -5.5 m                           Tổng hợp (General cargo)
Kho bãi (Storage facilities):
Tổng diện tích măt bằng cảng (Total port area): 28,878 m2
Kho (Warehouses): 3,930 m2. Bãi (Open storage): 24,948 m2
Số lượng, sức chứa Bồn (Tank): 3,800 m3 .
Thiết bị chính (Major equipment):
Loại/hãng SX (Type/Brand)                                         Số lượng (No.)             Sức nâng/tải/công suất (Capacity)
– Cẩu bánh lốp Kato (Rubber-tyred crane)                               01                                           25 MT
– Cẩu bánh lốp Tadano (Rubber-tyred crane)                         01                                           20 MT
– Cẩu bánh xích Sumitomo (Crawler crane)                           02                                           35 MT
– Cẩu bánh xích Hitachi (Crawler crane)                                 01                                           20 MT
– Xe nâng Mitsubishi (Forklift truck)                                          01                                           3.5 MT
– Xe xúc lật (Excavator)                                                                01                                           1.5 m3
– Xe đào mini (Excavator)                                                            01                                           0.6 m3

5. Cargo throughput

(Cargo throughput in 2019): 291,460.68 MT
Nội địa (Domestic): 291,460.68 MT
Hàng bách hóa (General cargo): 207,971.17 MT. Hàng rời/xá (Bulk cargo): 75,440.70 MT. Hàng lỏng (Liquid cargo): 8,048.81 MT.
Hàng nội địa chính (Domestic cargo): Xi măng (Cement): 162,259.70 MT
Lượt tàu đến cảng trong năm (Ship calls): 191       Tỷ lệ Khai thác/Năng lực (Total occupancy): 90%

6. Development Plans

Project Total cost of investment Implementation
– Building of transit anchorage area to receive up to 50,000Dwt vessels 2015
– Upgrading of wharf to receive up to 2,000Dwt vessels 2016

7. Main services

Stevedoring, warehousing, transportation, tugboat service, bagging, salvage, agency