Home / VUNG RO PORT

VUNG RO PORT

1. Port’s name & contact address

Tên cảng (Port’s name): CẢNG VŨNG RÔ                            Mã cảng (Port Code): VN VRO
Tên tiếng Anh (in English): VUNG RO PORT
Cơ quan chủ quản (Under): UBND Tỉnh Phú Yên (The People’s Committee of Phu Yen Province)
Vị trí cảng (Port’s geographical location, coordinates): 12°52’02"N – 109°24’44"E
Điểm đón trả hoa tiêu (Pilot boarding location): 12°51’06"N – 109°24’30"E
Trụ sở chính (HQ Address): 225 Hùng Vương, Tp. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên (225 Tran Hung Dao Str., Tuy Hoa City,Phu Yen Province)
Điện thoại (Tel): (84.257) 820312                              Fax: (84.257) 823703
E-mail: cangvungro@vungroport.com.vn                                Website: www.vungroport.com.vn

2. Management

Giám đốc (Director)                                                      Mr. Huỳnh Xuân Minh     Tel: (84.257) 501538

3. Access channel

Tổng chiều dài (Total length)      : 2,800 m
Độ sâu luồng (Channel depth): -12.4 m
Chế độ thủy triều (Tidal regime): Bán nhật triều không đều (irregular semi-diurnal)
Chênh lệch b/q (Average variation): 1.5 m.
Mớn nước cao nhất cho tàu ra vào (Maximum draft): -5.5 m
Cỡ tàu lớn nhất tiếp nhận được (Maximum size of vessel acceptable): 3,000Dwt.

4. Infrastructure and equipment

Cầu bến (berth facilities):

Tên/Số hiệu (Name/No.)                  Dài (Length)     Độ sâu (Depth alongside)    Loại tàu/hàng (Vessel/Cargo)

     Cầu K1 (Wharf K1)                                       78.1 m                   -5.5 m                           Tổng hợp (General cargo)
Cầu K2 (Wharf K2)                                       78.1 m                   -5.5 m                           Tổng hợp (General cargo)

Kho bãi (Storage facilities):

Tổng diện tích măt bằng cảng (Total port area): 28,878 m2

Kho (Warehouses): 3,930 m2. Bãi (Open storage): 24,948 m2

Số lượng, sức chứa Bồn (Tank): 4,800 m3 .

Thiết bị chính (Major equipment):

Loại/hãng SX (Type/Brand)                                         Số lượng (No.)             Sức nâng/tải/công suất (Capacity)

– Cẩu bánh lốp Kato (Rubber-tyred crane)                               01                                           25 MT
– Cẩu bánh lốp Tadano (Rubber-tyred crane)                           01                                           20 MT
– Cẩu bánh xích Sumitomo (Crawler crane)                             01                                           35 MT
– Cẩu bánh xích Hitachi (Crawler crane)                                  01                                           20 MT
– Xe nâng Mitsubishi (Forklift truck)                                         01                                           3.5 MT

5. Cargo throughput

(Cargo throughput in 2021): 220.807,69 MT

Nội địa (Domestic): 220.807,69 MT

Hàng bách hóa (General cargo): 170.003,13 MT. Hàng rời/xá (Bulk cargo): 42.588,19 MT. Hàng lỏng (Liquid cargo): 8.216,37 MT.

Hàng nội địa chính (Domestic cargo): Xi măng (Cement): 143.906,05 MT

Lượt tàu đến cảng trong năm (Ship calls): 131        Tỷ lệ Khai thác/Năng lực (Total occupancy): 90%

7. Main services

Stevedoring, warehousing, transportation, tugboat service, bagging, salvage, agency