Home / CAM RANH PORT

CAM RANH PORT

1. Port’s name & contact address

Tên cảng (Port’s name): CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CAM RANH                 Mã cảng (Port Code): VN CRB
Tên tiếng Anh (in English): CAMRANH PORT JOINT STOCK COMPANY
Loại doanh nghiệp (Business status): CP (Joint stock company)
Vị trí cảng (Port’s geographical location, coordinates: 11054’N – 109009’E
Điểm đón trả hoa tiêu (Pilot boarding location): 11048.5’N – 109012.5’E
Trụ sở chính (HQ Address): Số 29, Nguyễn Trọng Kỷ, phường Cam Linh, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa (29 Nguyen Trong Ky Str., cam Linh ward, Cam Ranh town, Khanh Hoa province)
Điện thoại (Tel): (84.258) 3854307                                           Fax: (84.258) 3854536
E-mail: mail.camranhport.vn                                                      Website: camranhport.vn

2. Management

Tổng Giám đốc/Giám đốc (Director)  Mr. Nguyễn Viết Nhâm    Tel: (84) 903.500369
Các Phó TGĐ/GĐ (Vice Directors):
Khai thác (Operations) Nguyễn Văn Thắng      Tel: (84) 983.463744
Kinh doanh (Business) Nguyễn Thị Thu Thủy  Tel: (84) 983.950691

3. Access channel

Tổng chiều dài (Total length)      : 8.6 hải lý (nautical miles)
Độ sâu luồng (Channel depth)    : – 10.2 m
Chế độ thủy triều (Tidal regime): Bán nhật triều (semi-diurnal)
Chênh lệch b/q (Average variation): 1.5 m.
Mớn nước cao nhất cho tàu ra vào (Maximum draft): – 13.3 m
Cỡ tàu lớn nhất tiếp nhận được (Maximum size of vessel acceptable):50,000Dwt.

4. Infrastructure and equipment

Cầu bến (berth facilities):

Tên/Số hiệu (Name/No.)

Dài (Length)

Độ sâu (Depth alongside)

Loại tàu/hàng (Vessel/Cargo)

Bến số 1 (Wharf No.1)

182 m

– 11.6 m

Tổng hợp và Container (General cargo & container)

Bến số 2 (Wharf No.2)

180 m

– 13.3 m

Tổng hợp và Container (General cargo & container)

Bến số 3 (Wharf No.3)

126.5 m

– 6 m

Tổng hợp (General cargo)

Bến số 4 (Wharf No.4)

220 m

– 5.5 m

Tổng hợp (General cargo)

     Kho bãi (Storage facilities):
Tổng diện tích măt bằng cảng (Total port area): 25.3 ha.
Kho (Warehouses): 15,500m2
Bãi (Open storage): 108,100 m2
Cơ sở phương tiện khác (Others): 02 tàu lai dắt biển (01 tàu có công suất máy chính  1,500 HP, 1 tàu 960 HP); 01 trạm cân điện tử 120 tấn; xe xúc, xe nâng và gầu ngoặm các loại.(02 tug boat: 960HP & 1,500HP; 01 Electronic scale bridge 120MT, Forklift, bulldozer, trimmer and grabs).
Thiết bị chính (Major equipment):
Loại/hãng SX (Type/Brand)                                         Số lượng (No.)             Sức nâng/tải/công suất (Capacity)

  • Cẩu cố định Liebherr (Shore crane)                                       01                           40 tấn
  • Cẩu di động Godwal (Harbour mobile crane)                      01                           52 tấn
  • Cẩu di động (Harbour mobile crane)                                     08                           25 tấn

5. Cargo throughput

(Cargo throughput in 2019): 2,972,957 MT
Nhập (Import)172,953 MT. Xuất (Export): 2,401,957 MT. Nội địa (Domestic): 398,047 MT
Hàng bách hóa (General cargo): 193,442 MT.
Hàng rời/xá (Bulk cargo):  2,740,881 MT.
Hàng lỏng (Liquid cargo): 38,634 MT.
Mặt hàng nhập khẩu chính (Major imports)                           Mặt hàng xuất khẩu chính (Major exports)

Cá đông lạnh                                  50,870 MT                            Đá xây dựng                                         1,218,369 MT

Muối rời                                           25,190 MT                            Dăm gỗ                                                  1,165,473 MT

Thiết bị                                             73,184 MT                            Mật đường                                            17,965 MT

Hàng nội địa chính (Domestic cargo): Cát trắng, clinker, xi măng, muối, vật liệu xây dựng, than đá…
Lượt tàu đến cảng trong năm (Ship calls): 302 lượt. Tỷ lệ Khai thác/Năng lực (Total occupancy): 118,9%

6. Development Plans

Dự án                                                  Tổng kinh phí                            Kế hoạch thời gian & % thực hiện

    (Projects)                                       (Total investment)               (Implementation schedule & % completion)

Phần mềm quản lý, khai thác cảng            1,12 tỷ đồng                     Đang triển khai, dự kiến trong tháng  07/2020 áp dụng.

7. Main services

  • Cargo handling, tallying, packing
  • Warehouse/yard services and cargo storages
  • Transport services in short distances
  • Shipping agency
  • Tug assistances to ocean vessels
  • Supply of fuel oil
  • Other maritime services as requested by customers