Trang chủ / Hot News / Nâng cao năng lực cạnh tranh các doanh nghiệp tại Đồng bằng Sông Cửu Long dưới góc độ logistics

Nâng cao năng lực cạnh tranh các doanh nghiệp tại Đồng bằng Sông Cửu Long dưới góc độ logistics

Quý Doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong việc tối ưu hóa chi phí logistics trong hoạt động kinh doanh sản xuất tại vùng Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL)?

Quý Doanh nghiệp cần lắng nghe ý kiến tư vấn, tham mưu các giải pháp mang tính toàn diện từ hiệp hội ngành nghề, cộng đồng các doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng ở ĐBSCL?

Quý Doanh nghiệp đã sẵn sàng thay đổi tập quán kinh doanh để nâng cao năng lực sản xuất, thích ứng với tình hình mới?

Đáp án từ chuyên gia cho các câu hỏi trên sẽ có trong hội thảo