Home / BINH MINH PORT

BINH MINH PORT

1. Port’s name & contact address

Tên cảng (Port’s name): CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG BÌNH MINH                Mã cảng (Port Code): VN BMH
Tên tiếng Anh (in English): BINH MINH PORT JOINT STOCK COMPANY    Tên tắt (Abbreviation): Binh Minh Port
Loại doanh nghiệp (Business status): Cổ Phần (Joint Stock Company)
Vị trí cảng (Port’s geographical location, coordinates):  10020’N – 105049’E
Điểm đón trả hoa tiêu (Pilot boarding location): 09030’26”6N – 106030’01”7E
Trụ sở chính (HQ Address): Ấp Mỹ Hưng 2, xã Mỹ Hoa, huyện Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long (My Hung 2 hamlet, My Hoa commune, Binh Minh district, Vinh Long province)
Điện thoại (Tel): (0270) 3752 599                                              Fax: (0270) 3765 871
Email: binhminhport@yahoo.com.vn

2.Management

Tổng Giám đốc (Director): Mr. Nguyễn Huy Thanh  Tel: (84)918.696654

3. Access channel

Tổng chiều dài (Total length): 60 Hải lý (nautical miles)
Độ sâu luồng (Channel depth): 4,2 m
Chế độ thủy triều (Tidal regime): Bán nhật triều (semi-diurnal)
Chênh lệch b/q (Average variation): 3 m.
Mớn nước cao nhất cho tàu ra vào (Maximum draft): 7 m
Cỡ tàu lớn nhất tiếp nhận được (Maximum size of vessel acceptable): 10,000Dwt

4. Berth facilities

Cầu bến (berth facilities):
Tên/Số hiệu (Name/No.)                   Dài (Length)     Độ sâu (Depth alongside)    Loại tàu/hàng (Vessel/Cargo)
Cầu cảng số 1 (Wharf No.1)                        90 m                       -10 m                            Tổng hợp (General cargo)
     Kho bãi (Storage facilities):
Tổng diện tích măt bằng cảng (Total port area): 140,000 m2
Kho (Warehouse): 20,000 m2
Bãi (Open storage): 80,000 m2, trong đó bãi chứa container (of which CY): 50,000 m2
Thiết bị chính (Major equipment):
Loại/hãng SX (Type/Brand)                             Số lượng (No.)         Sức nâng/tải/công suất (Capacity)
Cẩu bánh hơi (Rubber-tyred crane)                           02                           25-65 MT
Xe ben (Dump truck)                                                     02                           13 MT
Xe ben (Dump truck)                                                     02                           15 MT
Xe đầu kéo (Tractor)                                                     01                           30 MT
Xe nâng (Forklift)                                                          02                           05 MT
Xe xúc (Excavator)                                                        01                           Gào 3m3

7. Cargo throughput

Sản lượng thông qua năm 2022 (Cargo throughput in 2022): 40,000 MT

Nhập (Import): ………………MT. Xuất (Export):……………………MT. Nội địa (Domestic): 40,000 MT

Hàng rời/xá (Bulk cargo): 40,000 MT.

Hàng nội địa chính (Domestic cargo): Cát, đá và vật liệu xây dựng (Stones, sand, construction materials)

Lượt tàu đến cảng trong năm (Ship calls): 59. Tỷ lệ Khai thác/Năng lực (Total occupancy):……..%

8. Main services

Stevedoring, leasing means of handling and transport, supply of fishing logistics, and passenger services,ship accomodation …