Home / VUNGTAU COMMERCIAL PORT

VUNGTAU COMMERCIAL PORT

Tên cảng (Port’s name): THƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU                      Mã cảng (Port Code): VNCAL
Tên tiếng Anh (in English): VUNG TAU COMMERCIAL PORT        Tên tắt (Abbreviation): VCP
Loại doanh nghiệp (Business status): Cổ Phần (Joint Stock Company)
Cơ quan chủ quản (Under): Công ty Cổ phần Thương Cảng Vũng Tàu (Vung Tau Commercial Port J.S Co.)
Vị trí cảng (Port’s geographical location, coordinates): 10o24’40’’N – 107o03’00’’E
Điểm đón trả hoa tiêu (Pilot boarding location): Phao số 0 (Bouy No.0)
Trụ sở chính (HQ Address): 973 đường 30/4, Phường 11, Tp.Vũng Tàu (973, 30/4 street, ward 11, Vung Tau city, Ba Ria-Vung Tau province)
Điện thoại (Tel): 0254 3848 312                                 Fax: 0254 3848 193
E-mail: thuongcang@vungtauport.com.vn              Website: www.vungtauport.com.vn

Tổng Giám đốc/Giám đốc (Director)                         Mr. Nguyễn Quốc Thái                     Tel: (84) 918 606 909
Các Phó TGĐ/GĐ (Vice Directors):                           Mr. Nguyễn Hữu Tài                         Tel: (84) 906 873 456
– Khai thác (Operations)                                                               Mr. Trần Minh Trường                    Tel: (84) 908 827 595

Tổng chiều dài (Total length)      :14 Km
Độ sâu luồng (Channel depth): 6.5 m
Chế độ thủy triều (Tidal regime): Bán nhật triều (semi-diurnal)
Chênh lệch b/q (Average variation): 3.8 m.
Mớn nước cao nhất cho tàu ra vào (Maximum draft): 10.3 m
Cỡ tàu lớn nhất tiếp nhận được (Maximum size of vessel acceptable):5,000 Dwt.

Cầu bến (berth facilities):
Tên/Số hiệu (Name/No.)                   Dài (Length)     Độ sâu (Depth alongside)    Loại tàu/hàng (Vessel/Cargo)
250 m                    -7 m                            Hàng Bách hóa tổng hợp
(General cargo)
     Kho bãi (Storage facilities):
Tổng diện tích măt bằng cảng (Total port area): 242,161 m2
Kho (Warehouse): 20,205 m2, trong đó kho ngoại quan (of which, Bonded warehouse): 3,000 m2
Bãi (Open storage): 99,730 m2, trong đó bãi Ngoại quan (of which, Bonded yard): 21,230 m2
Cơ sở phương tiện khác (Others): Kho lạnh (Cold-Storage): 950 MT
Thiết bị chính (Major equipment):
Loại/hãng SX (Type/Brand)                         Số lượng (No.)             Sức nâng/tải/công suất (Capacity)
Cẩu bờ (Shore crane)                                                    04                           25 – 120 MT
Xe nâng (Forklift)                                                          05                           03 – 7 MT
Xe xúc lật (Bulldozer)                                                   01                           10 MT
Đầu kéo-rơmoóc (Tractor with trailer)                     02
Xe tải (Truck)                                                                  02                           10 MT

Total port area: 242.161m2
Warehouse: 18,705 m2, of which bonded warehouse: 1,500 m2.
Bãi (Yard): 101,230 m2, of which bonded warehouse/yard: 21,230 m2.
Cold storage: 950 MT.

Type No. Capacity
Shore crane 5 12 ~ 50 MT
Forlift 5 1.5 ~ 7MT
Tractor with trailer 2
Truck 3 10MT
Excavator/bulldozer 1 10 MT
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Total 608,395 MT 524,426 MT 288,899 MT 216,548 MT 196,763 MT 179,160 MT
Import 29,147 MT 25,058 MT 31,316 MT 1,146 MT 308 MT 3,168 MT
Export 56,257 MT 29,702 MT 19,261 MT 33,407 MT 6,850 MT 1,496 MT
Domestic 522,991 MT 469,666 MT 238,322 MT 181,995 MT 189,605 MT 174,496 MT
Container
Ship calls 514 386 325 280 315 381
Project Total investment Implementation
Purchase of shore crane with 120MT lifting capacity VND 10 billion 2015

Handling containers and general cargoes. Warehouse and open storage. Bonded warehouse services. Shipping agency. Tallying. Forwarding. Services of transporting containers from Vung Tau to ports domestic and overseas. Other maritime services