Home / TRA NOC – CAN THO PORT

TRA NOC – CAN THO PORT

1. Name and Address

Tên cảng (Port’s name): CẢNG TRÀ NÓC – CẦN THƠ                      Mã cảng (Port Code): VN TNO
Tên tiếng Anh (in English): TRA NOC PORT
Cơ quan chủ quản (Under): Công ty Lương thực Sông Hậu, Tổng Công ty Lương thực Miền Nam (Song Hau Food Company, VINAFOOD II)
Vị trí cảng (Port’s geographical location, coordinates): 10º06’N – 105º42’26”E
Điểm đón trả hoa tiêu (Pilot boarding location): 09o30’23”2N – 106o30’26”E
Trụ sở chính(HQ Address): Lô 18 Khu công nghiệp Trà Nóc I, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, Tp. Cần Thơ (Lot 18, Tra Noc Industrial Zone, Binh Thuy district, Can Tho city)
Điện thoại (Tel): (84.292) 3841 328 – 3841 177     Fax: (84.292) 3841 457
E-mail: cangtranoc@songhaufood.com.vn

Giám đốc (Director)
Mr. Võ Đông Giang           Tel: (84) 919 507 169
Phó GĐ Khai thác (Vice Director,Operations):
Mr. Lê Thành Vẹn             Tel: (84) 902 696 389

Tổng chiều dài (Total length)      :120 km
Độ sâu luồng (Channel depth): -4.2 m
Chế độ thủy triều (Tidal regime): Bán nhật triều (semi-diurnal)
Biên độ thủy triều (Tidal range): 3.0 m     Chênh lệch b/q (Average variation):3.0 m.
Mớn nước cao nhất cho tàu ra vào (Maximum draft): -7.0 m
Cỡ tàu lớn nhất tiếp nhận được (Maximumsize of vessel acceptable):5,000-10,000Dwt.

Cầu bến (berth facilities):
Tên/Số hiệu (Name/No.)               Dài (Length)Độ sâu (Depth alongside)Loại tàu/hàng (Vessel/Cargo)
     01 bến (Berth)                                 76.2 m                   -7 m                                        5,000T (5,000 T vessels)
3 bến phao (Bouy berths)                                                                                             9,000 – 10,000 DWT
Kho bãi (Storage facilities):
Tổng diện tích măt bằng cảng (Total port area): 61,237 m2
Kho (Warehouses): 35,000 m2
Bãi (Open storage): 16,237 m2, trong đó Bãi container (of which CY): 10,000 m2
Số lượng, sức chứa Bồn (Tank): 10,000 MT. Xi-lô (Silo): 70,000 MT
Thiết bị chính (Major equipment):
Loại/hãng SX(Type/Brand)                                          Số lượng (No.)      Sức nâng/tải/công suất (Capacity)
Cẩu bờ (Shore crane)                                                                    04                                           25-80 MT
Cẩu nổi (Floating crane)                                                             03                                           30-110 MT
Xe nâng hàng (Forklift truck)                                                      07                                           2.5 ~ 15 MT
Xe xúc (Excavator)                                                                        01                                           3 m3
Đầu kéo/ rơ mooc (Tractor with trailer)                                   07                                           6 MT/rơ mooc (trailer)
Trạm cân xe (Weighbridge)                                                        02                                           80 MT
Xe nâng chụp container (Reach stacker)                                   01                                           40 MT

(Cargo throughput in 2019)924,470 MT
Nhập (Import): 0 MT. Xuất (Export): 28,806 MT. Nội địa (Domestic): 895,664 MT
Trong đó gồm hàng container (of which, container):    MT / 34,763 TEU
Nhập (Import): 9,284 TEU; Xuất (Export): 9,514 TEU; Nội địa (Domestic): 34,763 TEU
Lượt tàu đến cảng trong năm (Ship calls)63    Tỷ lệ Khai thác/Năng lực (Total occupancy): 70 %

Dự án(Projects) Tổng kinh phí (Totalinvestment) Kế hoạch thời gian &% thực hiện(Implementation schedule &% completion)
01 Cẩu điện 40 Tấn (Purchase of electric crane) 17 tỷ đồng (VND 17 billion) Đang chờ duyệt phương án/ dự kiến năm 2019
01 xe nâng chụp container 40 Tấn (Purchase of reach stacker) 6 tỷ đồng (VND 6 billion) Đang chờ duyệt phương án/ dự kiến năm 2019

Khai thác các dịch vụ cảng biển như tổ chức bốc xếp, giao nhận, lưu trữ, vận chuyển hàng hóa và cung cấp các dịch vụ khác đối với các tàu biển nội địa và tàu nước ngoài (Cargo stevedoring, delivery, warehousing, supply of other port-ralated services for domestic and foreign ship).