Home / NHA BE OIL PORT

NHA BE OIL PORT

1. Name and Address

Tên cảng (Port’s name): CẢNG TỔNG KHO XĂNG DẦU NHÀ BÈ

Mã cảng(Port Code): VN ONB

Tên tiếng Anh (in English) Nha Be Oil Terminal

Loại doanh nghiệp (Business status):TNHH MTV (One Member Limited Liability Company)

Cơ quan chủ quản(Under): Công ty xăng dầu khu vực II (PETROLIMEX SAIGON)

Vị trí cảng (Port’s geographical location, coordinates): 10°42’N – 106°44’34”E

Điểm đón trả hoa tiêu (Pilot boarding location): 10°20’N – 107°03’E

Trụ sở chính(HQ Address): Khu phố 6, Thị trấn Nhà bè, Huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh (Nha Be town, Nha Be district, Ho Chi Minh city)

Điện thoại (Tel):(84.28) 38738587, 8738588                                  Fax: (84.28) 38738580

E-mail: kv2@petrolimex.com.vn                                         Website: www.kv2.petrolimex.com.vn

2. Management

Tổng Giám đốc/Giám đốc (Director)                       Ô Bùi Công Minh  Tel: 38738583, 0903930192.

Các Phó TGĐ/GĐ (Vice Directors):

  • Khai thác (Operations) : Ô Lưu Anh Tú – Tel: 0912832424
  • Kỹ thuật : Ô Lê Hữu Hướng  –  Tel: 0945185808
  • An toàn : Ô Trịnh Đình Điện – Tel:38738554, 0913799417
  • Dịch vụ  : Ô Đoàn Quốc Tuấn – Tel : 0968155843

 

3. Access channel

Tổng chiều dài (Total length)      : 80 km
Độ sâu luồng (Channel depth): -16 m
Chế độ thủy triều (Tidal regime): bán nhật triều (semi-diurnal)
Biên độ thủy triều (Tidal range): 3.6 m
Mớn nước cao nhất cho tàu ra vào (Maximum draft): 11 m
Cỡ tàu lớn nhất tiếp nhận được (Maximumsize of vessel acceptable): 40,000 Dwt.

5. Cargo throughput

(Cargo throughput in 2018): 4,000,000 MT

Hàng lỏng (Liquid cargo): 4,000,000 m3/tấn

– Lượt tàu đến cảng trong năm(Ship calls): 365

 

4. Facilities and equipment

Kho bãi (Storage facilities):
Tổng diện tích măt bằng cảng (Total port area): 130 ha
Kho (Warehouses): 5,000 m2
Số lượng, sức chứa Bồn (Tank): 700,000 m3

6. Main services

Warehousing, im/exporting and trading oil/gasoline products. Shipping agency. Ship chandlers. Vessel mooring/unmooring. Oil spill responses