Home / INTERFLOUR CAI MEP PORT

INTERFLOUR CAI MEP PORT

1. Port’s name & contact address

Tên cảng (Port’s name): CẢNG INTERFLOUR CÁI MÉP Mã cảng (Port Code): VN ITF
Tên tiếng Anh (in English): INTERFLOUR CAI MEP PORT
Loại doanh nghiệp (Business status): FDI
Cơ quan chủ quản (Under): Công ty TNHH Interflour Việt Nam (Interflour Vietnam Ltd., Co.)
Vị trí cảng (Port’s geographical location, coordinates): 10o32’39”N – 107o01’35”E
Điểm đón trả hoa tiêu (Pilot boarding location): 10o32’39”N – 107o04’56”E
Trụ sở chính (HQ Address): KCN Cái Mép, Phường Tân Phước, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Cai Mep Industrial Zone, Tan Phuoc Ward, Phu My Town, Ba Ria  – Vung Tau Province)
Điện thoại (Tel): (84.254) 3936936                            Fax: (84.254) 3936948
E-mail: IFV.PortAdmin@interflour.com   Website: www.interflour.com

Giám đốc Điều hành Cảng (Senior Director): Mr. Lương Quang Minh   Tel: (+84) 909 868718

Các Trưởng phòng (Managers):

 • Khai thác tàu (Vessel Operations) :  Lê Công Nghĩa       Tel: (+84) 907181881
 • Khai thác kho (Warehouse Operations): Nguyễn Trọng Tuấn    Tel: (+84) 909986353
 • Bảo trì (Port Maintenance): Phạm Dĩ Tân     Tel: (+84) 908435368
 • Dịch vụ Khách hàng (Customer Service): Nguyễn Đình Phú    Tel: (+84) 906391300

Tổng chiều dài (Total length)      : 17 hải lý (17 nautical miles)

Độ sâu luồng (Channel depth): -12 m (Chart Datum – CD)

Chế độ thủy triều (Tidal regime): Bán nhật triều (semi-diurnal)

Biên độ thủy triều (Tidal range): 0.0 m – 4.10 m    Chênh lệch b/q (Average variation): 2.93 m.

Mớn nước cao nhất cho tàu ra vào (Maximum draft): 14 m

Cỡ tàu lớn nhất tiếp nhận được (Maximum size of vessel acceptable): 93,000 DWT

Cầu bến (berth facilities):

Tên/Số hiệu (Name/No.)               Dài (Length)     Độ sâu (Depth alongside)    Loại tàu/hàng (Vessel/Cargo)

     Cầu chính (Main Jetty) 310 m                     -15.1 m (CD)                             93,000 DWT/hàng rời (Dry bulk)
Cầu phụ (Coastal Jetty) 150 m                     -7.0 m (CD)                               7,000 DWT/hàng rời (Dry bulk)

     Kho bãi (Storage facilities):

Tổng diện tích măt bằng cảng (Total port area): 22 ha

Kho (Warehouses): 20,832 m2, công suất chứa (total storage capacity): 160,000 MT

Si-lô (Silo): 20 cái, công suất chứa (total storage capacity): 80,000 MT

Thiết bị chính (Major equipment):

Loại/hãng SX (Type/Brand)                                         Số lượng (No.)          Sức nâng/tải/công suất (Capacity)

 • Máy dỡ hàng rời (Shipunloader-Simporter) 01                           1,200 Tấn/giờ (MT/hour)
 • Máy dỡ hàng rời (Shipunloader-Berga) 02                           300 Tấn/giờ (MT/hour)
 • Cẩu bờ – MacGregor (Jib crane-MacGregor) 01                           5 Tấn (SWL-MT)
 • Máy xếp hàng rời (Shiploader) 01                           500 Tấn/giờ (MT/hour)
 • Xe xúc hàng rời (Front End Loader) 03                           200 Tấn/giờ (MT/hour)
 • Hệ thống băng chuyền (Conveyor system) 05                           300-1,200 Tấn/giờ (MT/hour)
 • Cân mẻ điện tử (Batch Weigher) 04                           300-1,200 Tấn/giờ (MT/hour)
 • Cầu cân (Weight Bridge) 04                           80 Tấn (MT)

(Cargo throughput in 2021): 2.411.122 Tấn

Nhập (Import): 2.411.122 tấn. Xuất (Export): 0 tấn

Hàng rời/xá (Bulk cargo): 2.411.122 tấn

Mặt hàng nhập khẩu chính (Major imports): Lúa mì (Wheat), Lúa mạch (Barley), Bắp (Maize), Bã đậu nành (Soybean meal), Bã bắp (Corn DDGS).

Mặt hàng xuất khẩu chính (Major exports):

Lượt tàu đến cảng trong năm (Ship calls): 51                 Tỷ lệ Khai thác/Năng lực (Total occupancy): 60%