Home / BARIA SERECE PORT

BARIA SERECE PORT

1. Name and Address

Tên cảng (Port’s name): BARIA SERECE Mã cảng (Port Code): VNPHU
Tên tiếng Anh (in English): BARIA SERECE
Loại doanh nghiệp (Business status): Cổ phần (Joint Stock Company)
Cơ quan chủ quản (Under): BUNGE GLOBAL
Vị trí cảng (Port’s geographical location, coordinates):10035’00”~10035’30”N – 107001’30”~107002’02”E Điểm đón trả hoa tiêu (Pilot boarding location): 10019’00”N – 107002’00”E
Trụ sở chính (HQ Address): Cảng Phú Mỹ, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Phu My port, Phu My ward, Phu My Township, Ba Ria-Vung Tàu province)
Điện thoại (Tel): (84.254) 3 876603 / 876604 / 876605 Fax: (84.254) 3 876 600
E-mail: lanh.pham@bariaserece.com Website: www.bariaserece.com

2. Management

Tổng Giám đốc/Giám đốc (Director) Mr. FABIO SANDRINO Tel: (84.254) 3 876.601
Các Phó TGĐ/GĐ (Vice Directors):
– Tài chính (Finance) Mr. Lê Trung Hà Tel: (84.254) 3 876.602
– Khai thác (Operations) Mr. Lê Minh Quang Tel: (84.254) 3 876.603
– Thương vụ & mua hàng Ms. Phạm Thị Lành Tel: (84.254) 3 876.604

3. Access channel

Tổng chiều dài (Total length)      :24 hải lý (nautical miles)
Độ sâu luồng (Channel depth):13.0 m
Chế độ thủy triều (Tidal regime): bán nhật triều (semi-diurnal)                                                                     
Chênh lệch b/q (Average variation): 3.8 m.
Mớn nước cao nhất cho tàu ra vào (Maximum draft): 13.5 m
Cỡ tàu lớn nhất tiếp nhận được (Maximum size of vessel acceptable):87,000 Dwt

4. Facilities and equipment

Cầu bến (berth facilities):

Tên/Số hiệu (Name/No.)                   Dài (Length)     Độ sâu (Depth alongside)    Loại tàu/hàng (Vessel/Cargo)

Cầu cảng hình chữ T (T-shaped quay)

-Mặt ngoài(Outside jetty)

Cầu A (Wharf A)                                           227 m                    13.5 m                                   Tàu hàng rời (Bulk vessel)

     Cầu B (Wharf B)                                             226 m                    13.5 m                                  Tàu hàng rời (Bulk vessel)

-Mặt trong(Inside jetty)

Cầu A1 (Wharf A1)                                       116 m                    3.5 m                                      Tàu hàng rời (Bulk vessel)

Cầu B1 (Wharf B1                                        157 m                    7.5 m                                      Tàu hàng rời (Bulk vessel)

Cầu B2 (Wharf B2)                                        156 m                    7.5 m                                      Tàu hàng rời (Bulk vessel)

Kho bãi (Storage facilities):

Tổng diện tích măt bằng cảng (Total port area): 25 ha

Kho (Warehouses): 51,180 m2

Bãi (Open storage): 30,000 m2

Bồn chứa hóa chất lỏng (Tanks of chemical liquids): 3 tanks/21,560 m3

Thiết bị chính (Major equipment):

Loại/hãng SX (Type/Brand)                                            Số lượng (No.)    Sức nâng/tải/công suất (Capacity)

– Cẩu di động trên ray (Rail-mounted mobile crane)               5                     25 MT tầmvới 28m (at 28m out-reach)

– Phểu (Hopper)                                                                              8                                             50~80 m3

     – Gàu cạp (Grabs)                                                                           12                                           12~25 m3

– Xe cuốc, xe xúc (Excavator, payloader)                                17                                           0.7~5m3

– Xe nâng (Forklift)                                                                       10                                           3~25 MT

– Xe tải (Truck)                                                                               5                                              11~16 MT

– Cầu cân (Scale bridge)                                                                8                                              80 MT

5. Cargo throughput

Sản lượng thông qua năm 2022 (Cargo throughput in 2022): 6,237,509 MT

Nhập (Import):  6,237,509  MT. Xuất (Export):……………….MT. Nội địa (Domestic):…………..MT

Hàng bách hóa (General cargo): 150,272 MT.

Hàng rời/xá (Bulk cargo): 5,539,822 MT.

– Hàng lỏng (Liquid cargo): 547,415 MT.

Lượt tàu đến cảng trong năm (Ship calls): 521  .Tỷ lệ Khai thác/Năng lực (Total occupancy): 90%

6. Main services

Cargo handling, bagging, and warehousing