Home / PHU MY PORT

PHU MY PORT

1. Name and Address

Tên cảng (Port’s name): CẢNG PHÚ MỸ – BARIA SERECE
Tên tiếng Anh (in English): PHU MY PORT – BARIA SERECE                Tên tắt (Abbreviation): BARIA SERECE
Loại doanh nghiệp (Business status): Cổ phần (Joint Stock Company)
Cơ quan chủ quản (Under): Công ty CP Dịch vụ Xuất nhập khẩu Nông lâm sản và Phân bón Bà Rịa (Baria Serece J. S. Company)
Vị trí cảng (Port’s geographical location, coordinates):10035’00”~10035’30”N – 107001’30”~107002’02”E Điểm đón trả hoa tiêu (Pilot boarding location): 10019’00”N – 107002’00”E
Trụ sở chính (HQ Address): Cảng Phú Mỹ, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Phu My port, Phu My ward, Phu My Township, Ba Ria-Vung Tàu province)
Điện thoại (Tel): (84.254) 3 876603 / 876604 / 876605        Fax: (84.254) 3 876 600
E-mail: lanh.pham@bariaserece.com                                       Website: www.bariaserece.com

2. Management

Tổng Giám đốc/Giám đốc (Director):  Mr. FABIO SANDRINO    Tel: (84.254) 3 876.601
Các Phó TGĐ/GĐ (Vice Directors):

  • Tài chính (Finance) Lê Trung Hà          Tel: (84.254) 3 876.602
  • Khai thác (Operations) Lê Minh Quang      Tel: (84.254) 3 876.603
  • Thương vụ & mua hàng Ms. Phạm Thị Lành     Tel: (84.254) 3 876.604

3. Access channel

Tổng chiều dài (Total length)      :24 hải lý (nautical miles)
Độ sâu luồng (Channel depth):13.0 m
Chế độ thủy triều (Tidal regime): bán nhật triều (semi-diurnal)                                                                     
Chênh lệch b/q (Average variation): 3.8 m.
Mớn nước cao nhất cho tàu ra vào (Maximum draft): 13.5 m
Cỡ tàu lớn nhất tiếp nhận được (Maximum size of vessel acceptable):87,000 Dwt

4. Facilities and equipment

Cầu bến (berth facilities):
Tên/Số hiệu (Name/No.)                   Dài (Length)     Độ sâu (Depth alongside)    Loại tàu/hàng (Vessel/Cargo)
Cầu cảng hình chữ T (T-shaped quay)
-Mặt ngoài(Outside jetty)
Cầu A (Wharf A)                                            227 m                    13.5 m                                   Tàu hàng rời (Bulk vessel)
Cầu B (Wharf B)                                            226 m                    13.5 m                                   Tàu hàng rời (Bulk vessel)
-Mặt trong(Inside jetty)
Cầu A1 (Wharf A1)                                        116 m                    3.5 m                                      Tàu hàng rời (Bulk vessel)
Cầu B1 (Wharf B1                                         157 m                    7.5 m                                      Tàu hàng rời (Bulk vessel)
Cầu B2 (Wharf B2)                                        156 m                    7.5 m                                      Tàu hàng rời (Bulk vessel)
Kho bãi (Storage facilities):
Tổng diện tích măt bằng cảng (Total port area): 25 ha
Kho (Warehouses): 48,250 m2, trong đó Kho ngoại quan (of which, BW): 18,000 m2
Bãi (Open storage): 30,000 m2
Bồn chứa hóa chất lỏng (Tanks of chemical liquids): 3 tanks/21,560 m3
Thiết bị chính (Major equipment):
Loại/hãng SX (Type/Brand)                                            Số lượng (No.)     Sức nâng/tải/công suất (Capacity)
– Cẩu di động trên ray (Rail-mounted mobile crane)              5                     25 MT tầmvới 28m (at 28m out-reach)
– Phểu (Hopper)                                                                              8                                             50~80 m3
     – Gàu cạp (Grabs)                                                                          12                                           12~25 m3
– Xe cuốc, xe xúc (Excavator, payloader)                                 17                                           0.7~5m3
– Xe nâng (Forklift)                                                                        10                                           3~25 MT
– Xe tải (Truck)                                                                                5                                              11~16 MT
– Cầu cân (Scale bridge)                                                                                8                                              80 MT

5. Cargo throughput

(Cargo throughput in 2019): 6,113,365 MT
– Hàng bách hóa (General cargo): 146,399 MT.
– Hàng rời/xá (Bulk cargo):  5,499,849 MT.
– Hàng lỏng (Liquid cargo): 467,117 MT.
Lượt tàu đến cảng trong năm (Ship calls): 459 Tỷ lệ Khai thác/Năng lực (Total occupancy): 85%

6. Main services

Cargo handling, bagging, and warehousing