Home / SAIGON-HIEP PHUOC PORT

SAIGON-HIEP PHUOC PORT

1. Name and Address

Tên cảng (Port’s name) : CÔNG TY CP CẢNG SÀI GÒN-HIỆP PHƯỚC (SAIGON-HIEP PHUOC PORT)
Tên tiếng Anh (in English): Sai Gon – Hiep Phuoc Joint Stock Co.                   Tên tắt (Abbreviation): SPH
Vị trí cảng (Port’s geographical location, coordinates)  : 10°36’32"93N – 106°46’01”35E
Điểm đón trả hoa tiêu (Pilot boarding position): 10°20’N – 107°03’E
Trụ sở chính (HQ Address): Tòa nhà Cảng Sài Gòn, số 3 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, Tp.HCM (Saigon Port Building, 3 Nguyen Tat Thanh street, district 4, Ho Chí Minh city).
Điện Thoại (Tel): (84.8) 39432454                          Fax (Fax): (84.8) 39432457
E-mail: saigonporthiepphuoc@gmail.com             Website : www.saigonhiepphuoc.com

Email; vphthanh@gmail.com

Tổng giám đốc (Director)  :  Mr. Phạm Minh Thanh   Tel: (84) 903.706010
Kế toán Trưởng (Chief Accts) : Mr. Nguyễn Ngọc Tâm  Tel: (84) 091.8200748

Tổng chiều dài (Total length)      :54 Km
Độ sâu luồng (Channel depth): -9.5 m
Chế độ thủy triều (Tidal regime): bán nhật triều không đều (irregular semi-diurnal)

Cầu bến (berth facilities):

 

Tên/Số hiệu (Name/No.)

Dài (Length)

Sâu (Depth alongside)

 

Loại tàu/Hàng (Vessel/Cargo)

CTSG03
Cạp (Grab)

200 m

-4 m

Tàu hàng tổng hợp (Conventional vessel)

     Kho bãi (Storage facilities):
Tổng diện tích măt bằng cảng (Total port area): 36 ha
Kho (Warehouses): 5,000 m2
Bãi (Open storage): 100,000 m2
Thiết bị chính (Major equipment):
Loại/hãng SX (Type/Brand)                         Số lượng (No.)             Sức nâng/tải/công suất (Capacity)
– Cần LIEBHERR CBG 30/28 LIT                         03                                           30 T
(Shore crane)
– Cạp (Grab)                                                                 06                                           15-20 m3
– Hóp (Hopper)                                                            03                                           80 m3

2021 (Cargo throughput in 2021):

Cảng Sài Gòn thuê khai thác; sản lượng thông qua cầu cảng 2021: 493.776 MT (hang xá)