Home / Cai Mep International Terminal

Cai Mep International Terminal

1. Port’s name & contact address

Tên cảng (Port’s name): CẢNG QUỐC TẾ CÁI MÉP                          Mã cảng (Port Code): VNCMT
Tên tiếng Anh (in English): CAI MEP INTERNATIONAL TERMINAL           Tên tắt (Abbreviation): CMIT
Loại doanh nghiệp (Business status): Liên Doanh (Joint-venture Company)
Vị trí cảng (Port’s geographical location, coordinates):  10°31’01.966"N -107°00’51.132"E
10°30’44.6849"N- 107°00’41.9484"E
Điểm đón trả hoa tiêu (Pilot boarding location): 10°19’40"N – 107°02’00"E
Trụ sở chính (HQ Address): Khu phố Tân Lộc, phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu  (Tan Loc Quarter, Phuoc Hoa Ward, Phu My Town, Ba Ria – Vung Tau province, Vietnam)
Điện thoại (Tel): (84.254) 3938 222           Fax: (84.254) 3938 200
Website: www.cmit.com.vn

Tổng Giám đốc/Giám đốc (Director)    Mr. Nguyễn Xuân Kỳ    Tel: +84 254 3938222

Các Phó TGĐ/GĐ (Vice Directors):

  • Phó TGĐ /GĐ Thương mại   Josh Surdin     Tel: +84 254 3938222
  • GĐ Khai thác (Operations): Trần Văn Cảnh    Tel: +84 254 3938222
  • GĐ Tài chính (Finance):   Thomas Snoeck    Tel: +84 254 3938222

Tổng chiều dài (Total length): 15 hải lý (15 nautical miles)

Độ sâu luồng (Channel depth): 14 m

Độ sâu bến (Depth alongside): 16.5 m

Chế độ thủy triều (Tidal regime): bán nhật triều không đều (irregular semi-diurnal)

Biên độ thủy triều (Tidal range): 0.58 m – 4.43 m

Mớn nước cao nhất cho tàu ra vào (Maximum draft): 14 m + thủy triều

Cỡ tàu lớn nhất tiếp nhận được (Maximum size of vessel acceptable): 214,121 Dwt.

Cầu bến (berth facilities):

Tên/Số hiệu (Name/No.)                   Dài (Length)     Độ sâu (Depth alongside)    Loại tàu/hàng (Vessel/Cargo)

     2 bến (2 berths)                                       600 m                           16.5 m +                                Container

Kho bãi (Storage facilities):

Tổng diện tích măt bằng cảng (Total port area): 48 ha

Bãi (Open storage): 300,000 m2, trong đó Bãi container (of which CY): 300,000 m2

Thiết bị chính (Major equipment):

Loại/hãng SX (Type/Brand)                                               Số lượng (No.)      Sức nâng/tải/công suất (Capacity)

Cẩu bờ Super Post Panamax                                                       05                   65 MT -100 MT

Thiết bị gắp dỡ công rỗng (Empty handler)                              02                   Xếp cao 7 lớp (7 high stacking)

Thiết bị gắp dỡ công nặng (Loaded reachstacker)                  02                   45T
Cẩu khung bánh lốp (Rubber-tyred gantry crane)                   15                   41 MT
Rơ-mooc chuyên dụng                                                                  27                   65T

Rơ-mooc sàn thấp                                                                         5                      70T

Rơ-mooc sàn thấp                                                                         2                      90T

Cầu cân xe container điện tử                                                             2                      10-100MT

(Cargo throughput in 2021)872,928 TEUS

    Trong đó gồm hàng container (of which, container): 872,928 TEUS

    Nhập (Import): 345,569 TEU; Xuất (Export): 447,979 TEU

    Trung chuyển quốc tế (Transhipment): 79,380 TEU

Lượt tàu đến cảng trong năm (Ship calls): 162