Home / SP-SSA INTERNATIONAL TERMINAL – SSIT

SP-SSA INTERNATIONAL TERMINAL – SSIT

1. Port’s name & contact address

Tên cảng (Port’s name): CÔNG TY LIÊN DOANH DỊCH VỤ CONTAINER QUỐC TẾ CẢNG SÀI GÒN-SSA
Mã cảng (Port Code): VNSPT
Tên tiếng Anh (in English): SP-SSA INTERNATIONAL CONTAINER SERVICES JOINT VENTURE COMPANY
Tên tắt (Abbreviation): SSIT
Loại doanh nghiệp (Business status): Liên Doanh (Joint Venture Company)
Cơ quan chủ quản (Under): Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh BRVT – Sở Kế Hoạch Đầu Tư Tỉnh BRVT (The people’ s Commmittee of Ba Ria- Vung Tau Province)
Vị trí cảng (Port’s geographical location, coordinates): Cảng Cái Mép (Cai Mep Terminal) 10°30’15” N – 107°00’32” E
Trụ sở chính (HQ Address): Khu phố Phước Lộc, phường Phước Hòa, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh BRVT ( Phuoc Loc quarter, Phuoc Hoa ward, Phu My town, Ba Ria-Vung Tau province)
Điện thoại (Tel): (84.254) 393 8888 Fax: (84.254) 393 8898
Website: www.ssit.com.vn

2. Management

Tổng Giám đốc/Giám đốc (Director) Mr. Robert L. Hildebrand Tel: 0254 393 8888
Phó TGĐ (Vice Directors) Mr. Phan Hoàng Vũ Tel: 0254 393 8888
– Khai thác (Operations) Mr. Chu Văn Hải Tel: 0254 393 8888

3. Access channel

Tổng chiều dài (Total length) : Chiều dài luồng từ phao số 0 đến cảng SSIT là 29km
Độ sâu luồng (Channel depth): -14 m
Chế độ thủy triều (Tidal regime): Bán nhật triều (semi-diurnal)
Biên độ thủy triều (Tidal range): Từ 0.5m-3.6 m Chênh lệch b/q (Average variation): 3.1m.
Mớn nước cao nhất cho tàu ra vào (Maximum draft): -17.1 m
Cỡ tàu lớn nhất tiếp nhận được (Maximum size of vessel acceptable): 199,273 Dwt

4. Infrastructure and equipment

Cầu bến (berth facilities):

Tên/Số hiệu (Name/No.)                   Dài (Length)     Độ sâu (Depth alongside)    Loại tàu/hàng (Vessel/Cargo)

Bến số 1                                                           601.5m                  -16.5m                                   Container+xá(199,273DWT)

Bến số 2                                                           235.6m                  -1.7m                                     Sà lan 500 tấn (container+xá)

Bến số 3                                                           201.1m                  -5.0m                                     Sà lan 2.500tấn(container+xá)

     Kho bãi (Storage facilities):

Tổng diện tích măt bằng cảng (Total port area): 60 ha.

Bãi (Open storage): 50 ha , trong đó Bãi container (of which CY): 32 ha.

Cơ sở phương tiện khác (Others): Forklift: 2 cái

Thiết bị chính (Major equipment):

Loại/hãng SX (Type/Brand)                         Số lượng (No.)            Sức nâng/tải/công suất (Capacity)

Cẩu bờ                                                              4 cái                                        60 tấn, 23 hàng.

Cẩu bánh lốp                                                   12cái                                      45 tấn

Xe chụp cont                                                   4 cái                                        40 tấn

Xe chụp cont                                                   2 cái                                        07 tấn

Xe chụp reach stacker                                   1 cái                                       45 tấn

Đầu kéo                                                           40 cái

5. Cargo throughput

Sản lượng thông qua năm 2023 (Cargo throughput in 2023): 6,455,927.53 MT
Nhập (Import): 3,063,106.92 MT. Xuất (Export): 2,106,797.04 MT. Nội địa (Domestic): 224,713.92 MT. Trung chuyển (Transshipment): 958,377.56 MT. Quá cảnh (In transit): 102,932.08 MT
– Trong đó gồm hàng container (of which, container): 496,537 TEU
Nhập (Import): 217,851 TEU; Xuất (Export): 194,708 TEU; Nội địa (Domestic): 1,301 TEU
Quá cảnh (In transit): 28,505 TEU; Trung chuyển quốc tế (Transshipment): 54,172 TEU.
– Hàng bách hóa (General cargo): tổng cộng 1,997,055.69 MT.
Mặt hàng nhập khẩu chính (Major imports) Mặt hàng xuất khẩu chính (Major exports)
Nông sản: 1,604,776.88 MT Nông sản: 22,952.44 MT
Sắt thép: 51,946.46 MT Sắt thép: 60,243.10 MT
Hàng khác: 35,250.20 MT Hàng khác: 0 MT

Hàng nội địa chính (Domestic cargo):
– Nông sản: 220,983.44 MT
– Hàng khác: 903.16 MT
Lượt tàu đến cảng trong năm (Ship calls): 383
Tỷ lệ Khai thác/Năng lực (Total occupancy):……..%
Luot tàu đến: 383 (có trung chuyển)

Tổng hợp: Tàu đến: 383 Luot tau- TTQ: 6455 928 tấn trong đó: Nhap 3063107 tấn, Xuất 2106797 tấn -Trung chuyen 1061310 tấn – Noi địa 224714 tấn – Teus2023: 496.537 Teus (cap nhạ)

6. Development Plans

Dự án                                                 Tổng kinh phí                          Kế hoạch thời gian & % thực hiện

    (Projects)                                                    (Total investment)             (Implementation schedule & % completion)

Mở rộng bãi  2023                                         1.6tr USD                                              2024.

Mua cẩu STS 1 cái                                         10tr USD                                               2023

7. Main services

Mạng máy tính (ITC networks): Số máy chủ (servers) các loại 5 Số máy trạm (terminals) 70

Các hệ thống CNTT ứng dụng chính trong quản lý, khai thác (Management/operations ITC systems).

TOS Mainsail, Spinaker, Microsoft Dynamic 365.