Home / SP-SSA INTERNATIONAL TERMINAL – SSIT

SP-SSA INTERNATIONAL TERMINAL – SSIT

1. Name and Address

Port’s name: SP-SSA INTERNATIONAL TERMINAL – SSIT
Under: Joint venture company
Port’s location: 10°32’27″N – 107°02’00″E
Pilot boarding position: 10o19’00”N – 107o02’00”E
Address: Phuoc Hoa commune, Tan Thanh district, Ba Ria-Vung Tau province
E-mail: ssit.com.vn
Website: www.ssit.com.vn

Tổng Giám đốc/Giám đốc (Director)    Mr. Robert L. Hildebrand

Phó TGĐ (Vice Directors)  Mr. Phan Hoàng Vũ

– Khai thác (Operations)   Mr. Chu Văn Hải

Tổng chiều dài (Total length)      : 600 m cầu cảng chính (main wharf), 425 m bến sà lan (barge pier)

Độ sâu luồng (Channel depth): -16.5 m

Chế độ thủy triều (Tidal regime): Bán nhật triều (semi-diurnal)

Biên độ thủy triều (Tidal range): Từ 0.8-3.1 m       Chênh lệch b/q (Average variation): 3.1 m.

Mớn nước cao nhất cho tàu ra vào (Maximum draft): -16 m

Cỡ tàu lớn nhất tiếp nhận được (Maximum size of vessel acceptable): 175,000 Dwt

Cầu bến (berth facilities):

Tên/Số hiệu (Name/No.)                   Dài (Length)     Độ sâu (Depth alongside)    Loại tàu/hàng (Vessel/Cargo)

Bến chính 1, 2 (Berth No.1,2)                      600 m                    -16.5 m                            Container và General cargo

Bến sà lan (Barge pier)                                425 m                     -4 m                                  Container và hàng rời (bulk)

Kho bãi (Storage facilities):

Tổng diện tích măt bằng cảng (Total port area): 60.5 ha

Bãi (Open storage): 48,000 m2, trong đó Bãi container (of which CY): 48,000 m2

Cơ sở phương tiện khác (Others): Bãi container giai đoạn một 10,000 m2 (Container yard phase 1: 10,000 m2 )

Thiết bị chính (Major equipment):

Loại/hãng SX (Type/Brand)                            Số lượng (No.)                  Sức nâng/tải/công suất (Capacity)

Cẩu STS (Quayside STS gantry crane)                      4                              65 tấn và 100 tấn khi có Hook Beam

Cẩu eRTG                                                                       12                                           65 tấn

Xe Top Pick (Container handler)                               4                                              36 tấn

Xe Side Pick (Container handler)                              3                                              9 tấn

Xe đầu kéo (Tractor)                                                          40                                           65 tấn

(Cargo throughput in 2021):  6,914,722.44 MT

Nhập (Import): 3,043,980.24 MT. Xuất (Export): 2,676,870.41 MT. Nội địa (Domestic): 810,965.44 MT

Trong đó gồm hàng container (of which, container): 5,025,301.486.MT /  79,8247 TEU

Nhập (Import): 1,634,120.62 MT/ 418,325 TEU; Xuất (Export): 2,498,434.68 MT/ 327,473 TEU; Nội địa (Domestic): 509,839.84 MT/3,753 TEU

Quá cảnh (In transit):…… MT/ 34,031 TEU; Trung chuyển quốc tế (Transshipment): 382,906.35MT/ 15,272 TEU.

– Hàng bách hóa (General cargo): tổng cộng 1,889,420.95 MT.

Mặt hàng nhập khẩu chính (Major imports)                   Mặt hàng xuất khẩu chính (Major exports)

Nông sản: 1,323,585.50 MT                                                           Nông sản: 110,246.75 MT

Sắt thép: 22,374.12 MT                                                                   Sắt thép: 68,188.99 MT

Hàng khác: 63,900.00 MT

 

Hàng nội địa chính (Domestic cargo):

  • Sắt thép: 22,643.79 MT
  • Nông sản: 278,481.81 MT

Lượt tàu đến cảng trong năm (Ship calls): 333 (225 cont+ 108 bulk)

Tỷ lệ Khai thác/Năng lực (Total occupancy):……..%