Home / VINH LONG PORT

VINH LONG PORT

1. Name and Address

Tên cảng (Port’s name): CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG VĨNH LONG               Mã cảng (Port Code): VN VLG
Tên tiếng Anh (in English): VINHLONG  PORT
Loại doanh nghiệp (Business status): CP (Joint stock company)
Cơ quan chủ quản (Under): UBND Tỉnh Vĩnh Long (The People’s Committee of Vinh Long Province)
Vị trí cảng (Port’s geographical location, coordinates): 10020’40” N – 107003”00” E
Điểm đón trả hoa tiêu (Pilot boarding position): 10°12’07"N – 106°57’30"E
Địa chỉ (Address): 170/2 Phạm Hùng-Phường 9-TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long (170/2 Pham Hung Str., ward 9, Vinh Long town, Vinh Long province)                                                                   
Điện thoại (Tel): 0703 822635                                            Fax: 0703.833.103
Email:  Cangvinhlong1970@yahoo.com.vn

2. Management

Giám đốc (Director) Mr.Nguyễn Hồng Nguyên  Tel: (84) 98 467 3636
Phó GĐ (Vice Directors): Mr.Lê Văn Thảo  Tel: (84) 91 765 4039

3. Access channel

Cửa Tiểu sông Tiền (Cua Tieu channel- Tien river)
Tổng chiều dài (Total length)      210 Km
Độ sâu luồng (Channel depth): – 6.5m
Chế độ thủy triều (Tidal regime): Bán nhật triều (semi-diurnal)
Biên độ thủy triều (Tidal range): 1-1.5 m                 Chênh lệch b/q (Average variation): 1.5m.
Mớn nước cao nhất cho tàu ra vào (Maximum draft): 5.5 m

Cỡ tàu lớn nhất tiếp nhận được (Maximum size of vessel acceptable):5,000 Dwt.

4. Berths

Cầu bến (berth facilities):
Tên/Số hiệu (Name/No.)                   Dài (Length)     Độ sâu (Depth alongside)    Loại tàu/hàng (Vessel/Cargo)
Cầu Cảng (Wharf)                                         82 m                       7.5 m                      Tàu biển (General cargo)
Cầu Cảng (Wharf)                                         60 m                       6.5 m                      Tàu biển (General cargo)
     Cầu sà lan (Barge pier)                                80 m                       5.5 m                      Tàu sông (General cargo)
Kho bãi (Storage facilities):
Tổng diện tích măt bằng cảng (Total port area): 39,600 m2
Kho (Warehouse)8,500 m2
Bãi (Open storage): 31,100 m2
Thiết bị chính (Major equipment):
Loại/kiểu (Type)                                                             Số lượng (No.)             Sức nâng/tải/công suất (Capacity)

 • Cẩu Linkbelt (Crane)                                                                                01                                   136 MT
 • Cẩu Nippon (Mỹ) (Crane)                                                        01                                 50 MT
 • Cẩu Northwest 60 (Mỹ) (Crane)                             01                                 40 MT
 • Cẩu IHI (Nhật) (Crane)                                                            01                                 35 MT
 • Cẩu B38 (Mỹ) (Crane)                                                             01                                 38 MT
 • Cẩu BE54 (Mỹ) (Crane)                                                           01                                 45 MT
 • Cẩu PH25 (Mỹ) (Crane)                                                           01                                 25 MT
 • Sà lan ponton (Pontoon barge)                                              02                                300 MT
 • Xe nâng hàng (Nhật) (Forklift)                                               04                                3.0 MT
 • Xe nâng hàng (Nhật) (Forklift)                                               03                                5.0 MT
 • Xe tải ben (Hàn Quốc) (Truck)                                                00                                15 MT
 • Xe xúc đất (Nhật) (Excavator)                                                                02                                 2,5m3
 • Đầu kéo (Hàn Quốc) (Tractor)                                                02                                 38,9 MT
 • Sơmirơmooc (Việt Nam) (Trailer)                                          04                                 38 MT

5. Cargo throughput

Sản lượng thông qua năm 2023 (Cargo throughput in 2023):
Nhập (Import) : ……….. Tấn. Xuất (Export) : ………. Tấn. Nội địa (Domestic) : 200.187 Tấn
– Trong đó gồm hàng container (of which, container) : 43.000 Tấn /1.940 TEU ; Nội địa (Domestic) : 1.940 TEU (1940×15=29.100 ta61n)
– Hàng rời/xá (Bulk cargo): 171.087 Tấn.
Mặt hàng nhập khẩu chính (Major imports): …………….. Tấn
Hàng nội địa chính (Domestic cargo): Lúa mì: 100.430 Tấn; Bã đậu nành/Bã bắp: 32.564 Tấn; Xi măng/Linker/Bột đá/Muối: 24.193 Tấn.
Lượt tàu đến cảng trong năm (Ship calls): 245 sà lan (barges) . Tỷ lệ Khai thác/Năng lực (Total occupancy): …%.

9. Main activities services

Cargo handling and warehousing. Transit of fuel oil thru the port. River and sea transports. Building and reparing means of waterway transport