Home / SP – PSA INTERNATIONAL PORT

SP – PSA INTERNATIONAL PORT

1. Port’s name & contact address

Tên cảng (Port’s name): CẢNG QUỐC TẾ SP-PSA                              Mã cảng (Port Code): VN SPA
Tên tiếng Anh (in English): SP-PSA INTERNATIONAL PORT           Tên tắt (Abbreviation): SP-PSA
Loại doanh nghiệp (Business status): Liên doanh (Joint Venture Company)
Cơ quan chủ quản (Under): Công ty Liên doanh ((Joint Venture Company)
Vị trí cảng (Port’s geographical location, coordinates): 10º34’00.24”N – 107º01’08.53”E
Điểm đón trả hoa tiêu (Pilot boarding location): 10o19’00”N – 107o02’00”E
Trụ sở chính (HQ Address): Đường Liên Cảng Cái Mép Thị Vải, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Cai Mep – Thi Vai Linking-Port Road,Phu My ward, Phu My township, Ba Ria –Vung Tau province)
Điện thoại (Tel): (84.254) 3924567            Fax: (84.254) 3924555
E-mail: info@sp-psa.com.vn                       Website: www.sp-psa.com.vn

Tổng Giám đốc (Director):  Mr. Hồ Lương Quân    Tel: (84.254) 392 4570
Phó TGĐ (Vice Director):    Mr. Michael Chia    Tel: (84.254) 392 4575
– Khai thác (Operations):   Mr. Đoàn Khắc Hiệp    Tel: (84.254) 392 4581

Tổng chiều dài (Total length)      : 40 km

Độ sâu luồng (Channel depth)     : -12.0 m

Chế độ thủy triều (Tidal regime) : Bán nhật triều (semi-diurnal)

Biên độ thủy triều (Tidal range) : > 3 m   Chênh lệch b/q (Average variation): 0.6 – 0.9 m.

Mớn nước cao nhất cho tàu ra vào (Maximum draft): -14 m

Cỡ tàu lớn nhất tiếp nhận được (Maximum size of vessel acceptable): 117,000 Dwt.

Cầu bến (berth facilities):

Tên/Số hiệu (Name/No.)               Dài (Length)     Độ sâu (Depth alongside)    Loại tàu/hàng (Vessel/Cargo)

     V1, V2                                                  600 m                        -14 m                               Tổng hợp (General)/Container

Kho bãi (Storage facilities): Tổng diện tích măt bằng cảng (Total port area): 270,000 m2

Bãi (Open storage): 133,170 m2, trong đó Bãi container (of which CY): 106,855 m2

Thiết bị chính (Major equipment):

Loại/hãng SX (Type/Brand)                                             Số lượng (No.)          Sức nâng/tải/công suất (Capacity)

Cẩu giàn (Quayside gantry crane)                                              04                           60 MT under spreader/ 18 rows

Cẩu khung bánh lốp (Rubber-tyred gantry crane)                   09                           40.6 MT

Đầu kéo container (Prime mover)                                               20                           With chassis 20/40’ container

Xe nâng chụp container (Reachstacker, sidelifter)                  03                           5 – 40 MT

Ổ cắm lạnh (Reefer points)                                                          384                         Line power source & generator

(Cargo throughput in 2021): 4,816,071 MT

Nhập (Import): 3,692,902  MT. Xuất (Export): 115,214 MT. Nội địa (Domestic): 90, 986 MT

Trong đó gồm hàng container (of which, container): 7,503 MT / 1,322 TEU

Nhập (Import):…………………TEU; Xuất (Export): 1,322 TEU; Nội địa (Domestic): ………………TEU

Hàng bách hóa (General cargo)              :                   MT.

Hàng rời/xá (Bulk cargo)                           : 3,475,970 MT.

Hàng lỏng (Liquid cargo):                         : ………….MT.

Mặt hàng nhập khẩu chính (Major imports)                             Mặt hàng xuất khẩu chính (Major exports)

  • Hàng nông sản ……… …………………..MT                            – Hàng sắt thép …………………..   ……………………..MT

Hàng nội địa chính (Domestic cargo): Hàng sắt thép

Lượt tàu đến cảng trong năm (Ship calls):173 .Tỷ lệ Khai thác/Năng lực (Total occupancy):……..