Home / SP – PSA INTERNATIONAL PORT

SP – PSA INTERNATIONAL PORT

1. Port’s name & contact address

Tên cảng (Port’s name): CẢNG QUỐC TẾ SP-PSA                              Mã cảng (Port Code): VN SPA
Tên tiếng Anh (in English): SP-PSA INTERNATIONAL PORT           Tên tắt (Abbreviation): SP-PSA
Loại doanh nghiệp (Business status): Liên doanh (Joint Venture Company)
Cơ quan chủ quản (Under): Công ty Liên doanh ((Joint Venture Company)
Vị trí cảng (Port’s geographical location, coordinates): 10º34’00.24”N – 107º01’08.53”E
Điểm đón trả hoa tiêu (Pilot boarding location): 10o19’00”N – 107o02’00”E
Trụ sở chính (HQ Address): Đường Liên Cảng Cái Mép Thị Vải, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Cai Mep – Thi Vai Linking-Port Road,Phu My ward, Phu My township, Ba Ria –Vung Tau province)
Điện thoại (Tel): (84.254) 3924567            Fax: (84.254) 3924555
E-mail: info@sp-psa.com.vn                       Website: www.sp-psa.com.vn

Tổng Giám đốc (Director):  Mr. Hồ Lương Quân    Tel: (84.254) 392 4570
Phó TGĐ (Vice Director):    Mr. Michael Chia    Tel: (84.254) 392 4575
– Khai thác (Operations):   Mr. Đoàn Khắc Hiệp    Tel: (84.254) 392 4581

Tổng chiều dài (Total length)      : 40 km
Độ sâu luồng (Channel depth)    : -12.0 m
Chế độ thủy triều (Tidal regime) : Bán nhật triều (semi-diurnal)
Biên độ thủy triều (Tidal range) : > 3 m   Chênh lệch b/q (Average variation): 0.6 – 0.9 m.
Mớn nước cao nhất cho tàu ra vào (Maximum draft): -14 m
Cỡ tàu lớn nhất tiếp nhận được (Maximum size of vessel acceptable):

  • Cho tàu container/ Container vessel :117,000Dwt.
  • Cho tàu hàng rời/Bulk vessel               :100,000 Dwt

Cầu bến (berth facilities):
Tên/Số hiệu (Name/No.)               Dài (Length)     Độ sâu (Depth alongside)    Loại tàu/hàng (Vessel/Cargo)
     V1, V2                                                  600 m                                        -14 m                                Tổng hợp (General)/Container
Kho bãi (Storage facilities):
Tổng diện tích măt bằng cảng (Total port area): 270,000 m2
Bãi (Open storage): 153,170 m2, trong đó Bãi container (of which CY): 106,885 m2 và kho hàng rời (warehouse): 20,000m2.
Thiết bị chính (Major equipment):
Loại/hãng SX (Type/Brand)                                             Số lượng (No.)          Sức nâng/tải/công suất (Capacity)
Cẩu giàn (Quayside gantry crane)                                             04                           60 MT under spreader/ 18 rows
Cẩu khung bánh lốp (Rubber-tyred gantry crane)                  09                           40.6 MT
Đầu kéo container (Prime mover)                                               20                           With chassis 20/40’ container
Xe nâng chụp container (Reachstacker, sidelifter)                 04                           5 – 40 MT
Ổ cắm lạnh (Reefer point)                                                            384                         Line power source & generator

(Cargo throughput in 2019)3,971,206 MT
Nhập (Import): 3,620,134 MT. Xuất (Export): 212,126 MT. Nội địa (Domestic): 138,946 MT
Trong đó gồm hàng container (of which, container): 0 TEU
Nhập (Import): 0 TEU; Xuất (Export): 0 TEU; Nội địa (Domestic): TEU.
Hàng bách hóa (General cargo): 351,073 MT.
Hàng rời/xá (Bulk cargo: 3,620,133 MT.
Hàng lỏng (Liquid cargo): 0 MT.
Mặt hàng nhập khẩu chính (Major imports): Hàng nông sản (Agriculture products)
Mặt hàng xuất khẩu chính (Major exports): Hàng sắt thép (Steel).
Hàng nội địa chính (Domestic cargo): Hàng sắt thép (Steel).
Lượt tàu đến cảng trong năm (Ship calls): 132