Home / B12 OIL TERMINAL

B12 OIL TERMINAL

1. Port’s name & contact address

Tên cảng (Port’s name): CẢNG DẦU B12 Mã cảng (Port Code) : VN O12
Tên tiếng Anh (in English): B12 OILTERM
Loại doanh nghiệp (Business status): TNHH MTV (One Member Limited Liability Company)
Cơ quan chủ quản (Under): Công ty xăng dầu B12 TNHH 1 TV (B12 Petroleum Company – Vietnam National Petroleum Corp).
Vị trí cảng (Port’s geographical location, coordinates): 20o57’54”4N – 107o03’49”4E
Điểm đón trả hoa tiêu (Pilot boarding location): 20o 43’22,9’’N – 107o10’ 35,5’’E
Trụ sở chính (HQ Address): Số Tòa nhà văn phòng Petrolimex -P Bãi Cháy,TP. Hạ Long, Q.Ninh (Petrolimex Bld., Bai Chay ward, Ha Long city, Quang Ninh Province)
Điện thoại (Tel): (84.203)3846360- (84.203)3846689 Fax: (84.203)3847091
E-mail: B12oilterm@petrolimex.com.vn; B12oilterm@yahoo.com
Website: www.b12petroleum.com.vn

2. Management

Giám đốc (Director)            Mr. Vũ Văn Cần                 Tel: (84)913.262.915; (84.203)3846689
Các Phó GĐ (Vice Directors):
–    Kinh doanh (Business)     Mr. Nguyễn Thái Long              Tel: (84)903.229.228; (84.203)3834321
–    Kỹ thuật (Engineering)     Ms. Nguyễn Ngọc Anh        Tel: (84)913.595.209

3. Access channel

Tổng chiều dài (Total length)      : 29.5 Km.

Độ sâu luồng (Channel depth)     : -10 m. Độ rộng luồng (Channel width): 130 m

Chế độ thủy triều (Tidal regime): Nhật triều (Diurnal)

Chênh lệch b/q (Average variation): 3.7 m.

Mớn nước cao nhất cho tàu ra vào (Maximum draft): 13 m.

Cỡ tàu lớn nhất tiếp nhận được (Maximum size of vessel acceptable): 40,000 Dwt.

4. Infrastructure and equipment

Cầu bến (berth facilities):

Tên/Số hiệu (Name/No.) Dài (Length) Độ sâu (Depth alongside) Loại tàu/hàng (Vessel/Cargo)
Bến xuất 500 DWT (Loading jetty-500 DWT) 106.5 m -2.1 m Dầu diesel, dầu hỏa, Mazut (Diesel, kerosene, fuel oil)
Bến xuất, nhập 5.000 DWT (Loading, unloading jetty-5.000 DWT) 130 m -6.2 m Xăng dầu các loại (Petrol in all kinds)
Bến nhập 40.000 DWT (Unloading jetty-40.000 DWT) 245 m -11 m Xăng dầu các loại (Petrol in all kinds)

Kho bãi (Storage facilities):

Tổng diện tích măt bằng cảng (Total port area): 7.4629 ha

Tổng diện tích mặt bằng khu vực kho bãi, cầu cảng (Total warehousing area): 5.6 ha

Kho (Warehouses): 2.5 ha

Số lượng, sức chứa Bồn (Tank): 90,000 m3

  • Dầu điêsel gồm 10 bể chứa tổng: 61,000 m3 (10 tanks of 61,000 m3 for diesel)
  • Dầu Mazút gồm 2 bể chứa tổng: 29,000 m3 (2 tanks of 29,000 m3 for fuel oil)

Thiết bị chính (Major equipment):

Loại/hãng SX (Type/Brand)                                         Số lượng (No.)             Sức nâng/tải/công suất (Capacity)

-Cần nhập, dầu loại 10” (Loading Arms-10”)                 05               1.200m3/giờ/cần (hour/each), 2 cần nhập mazut

(2 fuel oil loading arms)

-Cần nhập dầu loại 6” (Loading Arms-6”)                       04                    400m3/giờ/cần (hour/each), 1 cần nhập Mazút

(1 fuel oil loading arms)

-Họng xuất (Pipeline system)                                             04                80-360m3/giờ/họng (hour/each) (dầu sáng)(oil)

                                                                                                                   80-270m3/giờ/họng (hour/each)( Mazút )

-Máy bơm xăng dầu (Oil pump)                                       08                                   140m3 – 320m3

-Hệ thống công nghệ xuất, nhập ống                                                                         F100 – F406 (mm)

(Pipe line system)

-Máy phát điện dự phòng (Electric generator)                                                         810 KVA

-Tầu lai dắt,cứu hộ (Tug/salvage boat)                             02                                    5.480 HP

-Tầu phục vụ (Service boat)                                                02                   225HP tổng công suất (output in total)

-Xuồng cao tốc (High-speed craft)                                    02                                   125HP tổng công suất

-Tầu vận tải, bản lẻ (Self-propeller barge)                        02                   880m3 tổng dung tích (volume in total)

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

5. Cargo throughput

Sản lượng thông qua năm 2022 (Cargo throughput in 2022)4.318.200 MT

Nhập (Import):   3.906.720  MT(cầu cảng 40,000DWT) ;   411.480   MT (Cầu cảng 5.000 DWT)

Xuất (Export) cho kho tuyến sau bằng đường ống: 3.455.200  MT

Tổng sản lượng xuất qua cảng:   1.066.300  MT (cầu 5,000DWT và 500DWT)

Tổng lượng xuất qua bến xuất bộ:   1.525  MT ( bến xuất si téc)

Mặt hàng nhập khẩu, xuất khẩu chính (Major imports, exports): Dầu mazút (Fuel oil): 204.520 MT, dầu diesel (diesel oil):  1.168.550 MT, xăng MOGAS: 573.030 MT

Lượt tàu đến cảng trong năm (Ship calls):    2.514 lượt tầu

Cầu cảng (Wharf) 40.000DWT: 232   lượt tầu.     Tỷ lệ Khai thác/Năng lực (Total occupancy):

Cầu cảng (Wharf) 5000DWT:   787     lượt  tầu.       Tỷ lệ Khai thác/Năng lực (Total occupancy):

Cầu cảng (Wharf) 500DWT:    1.495      lượt tầu.       Tỷ lệ Khai thác/Năng lực (Total occupancy):

6. Development Plans

stt

Dự án/công trình

Tổng kinh phí

(1.000đ)

Kế hoạch thời gian thực hiện

Hiện trạng

thực hiện

1

Trang bị ca nô ( xuồng công tác) phục vụ kéo, thu, bảo dưỡng phao quây dầu thường trực cầu 40.000 DWT và 5000 DWT

750

Quý II – Quý IV/2022

Đang thực hiện

2

Sửa chữa thảm nhựa các đoạn đường cho xe ô tô cuối kho

800

Quý II – Quý IV/2022

Đang thực hiện

3

Sửa chữa thay thế 01 nhịp cầu công tác kết nối trụ neo TN5 với TĐ 06 cầu sản 5.000 DWT

200

Quý II – Quý IV/2022

Đang thực hiện

4

Sửa chữa thay thế 1 đoạn công nghệ xuất xăng dầu ra cầu tầu 5000 DWT chất lượng kém

100

Quý II – Quý IV/2022

Đang thực hiện

5

Sơn bảo dưỡng bên ngoài bể D1,D2

380

Quý II – Quý IV/2022

Đang thực hiện

6

Sơn bảo dưỡng công nghệ và các đoạn cầu công tác các cầu cảng

500

Quý II – Quý IV/2022

Đang thực hiện

7

Hoán cải cabin, thay máy chính và sửa chữa tàu BC 06 cấp trung gian trên đà

980

Quý II – Quý IV/2022

Đang thực hiện

8

Sửa chữa xà lan BC04 cấp trung gian trên đà

420

Quý II – Quý IV/2022

Đang thực hiện

9

Sửa chữa xe chữa cháy Huyndai HD 170

150

Quý II – Quý IV/2022

Đang thực hiện

10

Sửa chữa công nghệ dàn làm mát chữa cháy bể ( D5,D6) – kho xăng dầu Bãi Cháy

320

Quý II – Quý IV/2022

Đang thực hiện

11

Sửa chữa nhà bơm dầu H1

160

Quý II – Quý IV/2022

Đang thực hiện

12

Sửa chữa trạm phát điện 810 KVA

190

Quý II – Quý IV/2022

Đang thực hiện

13

Sửa chữa, lắp đặt 2 đồng hồ áp xuất điện tử trên công nghệ nhập dầu Fo và lập trình phần mềm thực hiện nén ống tự động

280

Quý II – Quý IV/2022

Đang thực hiện

14

Sửa chữa hệ thống thu hồi dầu+ Kho chất thải nguy hại tại Kho xăng dầu Bãi Cháy

370

Quý II – Quý IV/2022

Đang thực hiện

15

Sửa chữa công nghệ, phục vụ cơ cấu lại sức chứa mặt hàng Fo – Cảng dầu B12

300

Quý II – Quý IV/2022

Đang thực hiện