Home / TRANSVINA PORT

TRANSVINA PORT

1. Port’s name & contact address

Tên cảng (Port’s name): CẢNG TRANSVINA                        Mã cảng (Port Code): VN TVN
Tên tiếng Anh (in English): TRANSVINA PORT
Loại doanh nghiệp (Business status): Liên Doanh (Joint-Venture Company)
Cơ quan chủ quản (Under): Công ty TNHH Vận tải hàng Công nghệ cao/ Tổng Công Ty Hàng Hải Việt Nam (Vinalines).
Vị trí cảng (Port’s geographical location, coordinates):  20052′ N – 106041’E
Điểm đón trả hoa tiêu (Pilot boarding location): 20040′ N – 1060 51′ E
Trụ sở chính (HQ Address): 280 Ngô Quyền, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng (280 Ngo Quyen St., Van My ward, Ngo Quyen district, Hai Phong city)
Điện thoại (Tel): ): (84.225) 3741271/ 3753040                     Fax: (84.225) 3741272 / 3753040
E-mail: transvinaport@hn.vnn.vn

2. Management

Tổng Giám đốc (Director General) Công ty TNHH vận tải hàng công nghệ cao:
Ông Bùi Thanh Lâm Tel: (84) 903455238
Giám đốc (Director) Chi nhánh Công ty TNHH vận tải hàng công nghệ cao tại Hải Phòng (Cảng Transvina)
Bà Trần Thị Thanh Hương Tel: (84) 935983668

3. Access channel

Tổng chiều dài (Total length)      :42 Km
Độ sâu luồng (Channel depth): -8.0 m
Chế độ thủy triều (Tidal regime): Nhật triều (diurnal)
Chênh lệch b/q (Average variation): 3 m.
Mớn nước cao nhất cho tàu ra vào (Maximum draft): -8.6 m
Cỡ tàu lớn nhất tiếp nhận được (Maximum size of vessel acceptable): 15,000 Dwt.

4. Infrastructure and equipment

Cầu bến (berth facilities):
Tên/Số hiệu (Name/No.)                   Dài (Length)     Độ sâu (Depth alongside)    Loại tàu/hàng (Vessel/Cargo)
Cảng Transvina                                              169 m                    -8 m                                        Container
     Kho bãi (Storage facilities):
Tổng diện tích măt bằng cảng (Total port area): 51,200 m2
Kho (Warehouses): 1,200 m2
Bãi (Open storage): 50,000 m2
Thiết bị chính (Major equipment):
Loại/hãng SX (Type/Brand)                                         Số lượng (No.)             Sức nâng/tải/công suất (Capacity)
-Cần cẩu bờ di động (Habour mobile crane)                            01                                           100 MT
-Cần cẩu cố định (Quayside-fixed crane)                                 01                                             40 MT
-Xe nâng container hàng (Reach stacker)                                 05                                             45 MT
-Xe nâng container vỏ (MT container stacker)                        02                                               5 MT
– Xe nâng rút ruột (Forklift)                                                         06                                             3 – 10 MT
– Xe chở container                                                                          15                                           10 – 30 MT
– Rắc cắm cont lạnh                                                                      350 plug
Khả năng xếp dỡ: 35-40 moves/h.

5. Cargo throughput

Sản lượng thông qua năm 2023 (Cargo throughput in 2023):
– Hàng ngoài container: 120.000 tấn
– Hàng container: 0 teus
Lượt tàu đến cảng trong năm (Ship calls): 32

6. Main services

Bốc xếp, kho hàng, kiểm đếm, đóng rút hàng, vận tải biển, vận tải đường bộ, khai thuế hải quan (Cargo handling, warehousing, transporting, tallying. Container stuffing/unstuffing, land and waterway transports and custom declaration)