Home / NAM DINH VU PORT

NAM DINH VU PORT

1. Port’s name & contact address

Tên cảng (Port’s name): CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NAM ĐÌNH VŨ  Mã cảng (Port Code): VNDVN
Tên tiếng Anh (in English): NAM DINH VU PORT JOINT STOCK COMPANY Tên tắt (Abbreviation): NDV
Loại doanh nghiệp (Business status): NN / TNHH MTV / CP / LD / 100% vốn ngoại/ TN : CP
Là công ty con của Tập đoàn Gemadept.
Vị trí cảng (Port’s geographical location, coordinates): Lô CA 1, Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (Khu 10, P. Đông Hải 2, Q. Hải An, Hải Phòng
Điểm đón trả hoa tiêu (Pilot boarding location): 20o39’N & 106o51’E
Trụ sở chính (HQ Address): Lô CA 1, Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (Khu 10, P. Đông Hải 2, Q. Hải An, Hải Phòng (Lot CA1, Nam Dinh Vu Industrial zone, Dong Hai 2 ward, Hai An district, Hai Phong, Viet Nam).
Điện thoại (Tel): 0225 3266468. Fax: 0225 8831188
E-mail: ha.nm@namhaiport.com.vn   Website: www.namdinhvuport.com.vn

2. Management

HĐQT và Ban Tổng giám đốc: Mr. Phạm Quốc Long Tel: 0937966789

Giám đốc (Director): Mr. Nguyên Mạnh Hà Tel: 0903234890

3. Access channel

Tổng chiều dài (Total length)    :……
Độ sâu luồng (Channel depth): 7.0 m
Chế độ thủy triều (Tidal regime): Nhật triều
Biên độ thủy triều (Tidal range):  0.4 m đến 3.6m.  Chênh lệch b/q (Average variation): 3.2 m.
Mớn nước cao nhất cho tàu ra vào (Maximum draft): 9.70 m
Cỡ tàu lớn nhất tiếp nhận được (Maximum size of vessel acceptable): 40.000 Dwt.

4. Facilities and equipment

Cầu bến (berth facilities):

Tên/Số hiệu (Name/No.)                   Dài (Length)     Độ sâu (Depth alongside)    Loại tàu/hàng (Vessel/Cargo)

Nam Đình Vũ C1.                         220 m                           -8.5m                                                Container

Nam Đình Vũ C1.                         220 m                           -8.5 m                                               Container

Kho bãi (Storage facilities):

Tổng diện tích măt bằng cảng (Total port area): 202,149.66 m2

Bãi (Open storage):  200,000 m2, trong đó Bãi container (of which CY): 190,000 m2

Cơ sở phương tiện khác (Others): Các công trình nhà văn phòng, các công trình phụ trợ (Cổng, Xưởng sửa chữa,…),…

Thiết bị chính (Major equipment):

Loại/hãng SX (Type/Brand)                                         Số lượng (No.)             Sức nâng/tải/công suất (Capacity)

Cần cẩu bờ container (Shore crane)                                 04 chiếc                               45T; 45 moves/giờ

Cần cẩu giàn bánh lốp (Gantry Crane)                            12 chiếc                                 45T

Xe nâng hàng container (Reach stacker)                          06 chiếc                                 45T

5. Cargo throughput

Cargo throughput in 2021: 384,908 teus

Trong đó gồm hàng container (of which, container):

Nhập (Import): 157,402 TEU; Xuất (Export): 181,067 TEU; Nội địa (Domestic): 46,439 TEU.

Lượt tàu đến cảng trong năm (Ship calls): 296 lượt. Tỷ lệ Khai thác/Năng lực (Total occupancy): 77%

6. Main services

Bốc xếp hàng hóa; Kho bãi và lưu giữ hàng hóa; vận tải hàng hóa bằng đường bộ, dịch vụ đại lý tàu, dịch vụ vận tải hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường săt, đường bộ. (Cargo handling; warehousing; by on-land transport; ship agent service).