Home / VAT CACH PORT

VAT CACH PORT

1. Port’s name & contact address

Tên cảng (Port’s name): CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG VẬT CÁCH Mã cảng (Port Code): VN VCH
Tên tiếng Anh (in English): VAT CACH PORT JOINT-STOCK COMPANY
Loại doanh nghiệp (Business status): Cổ phần (Joint-stock Company)
Cơ quan chủ quản (Under): Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng (Maritime Administration of Hai Phong)
Vị trí cảng (Port’s geographical location, coordinates): 20o53’16”N – 106o36’48”E
Điểm đón trả hoa tiêu (Pilot boarding location): 20°40′ N – 106°51’E
Trụ sở chính (HQ Address): Km9, đường 5, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng (9th Km, road 5, Quan Toan ward, Hong Bang district, Hai Phong city)
Điện thoại (Tel): (84.225) 3749058 – 3850026                        Fax: (84.225) 3522919
E-mail: Vatcachport@Vnn.Vn ; Vatcachporthp@Vnn.Vn

2. Management

Chủ tịch HĐQT (Chairperson of the Board of Management):
Ms. Nguyễn Thị Phượng     Tel:(84.225)3522555
Giám đốc (Director):
Mr. Trần Duy Phúc             Tel:(84.225)3522599
Phó GĐ Kỹ thuật (Vice Director, Engineering):
Mr. Hoàng Mạnh Hùng       Tel:(84.225)3850323

3. Access channel

Tổng chiều dài (Total length)      :20 km
Độ sâu luồng (Channel depth): -3.7 m
Chế độ thủy triều (Tidal regime): Nhật triều (diurnal)
Chênh lệch b/q (Average variation): 1.2 m.
Mớn nước cao nhất cho tàu ra vào (Maximum draft): 3.7 m + 3.3 m
Cỡ tàu lớn nhất tiếp nhận được (Maximum size of vessel acceptable): 5,000Dwt.

4. Infrastructure and equipment

Cầu bến (berth facilities):

Tên/Số hiệu (Name/No.) Dài (Length) Độ sâu
(Depth alongside)
Loại tàu/hàng (Vessel/Cargo)
Cầu 1 (Wharf No.1) 62 m -4.5 m 2,000-3,000DWT/Bách hóa (General cargo)
Cầu 2 (Wharf No.2) 96 m -4.5 m 2,000-3,000DWT/Bách hóa (General cargo)
Cầu 3 (Wharf No.3) 96 m -4.5 m 3,000DWT/Bách hóa (General cargo)
Cầu 4+5 (Wharf No.4+5) 245 m -4.5 m 5,000DWT/Bách hóa+Lỏng (General cargo. Liquid)
Cầu 6 (Wharf No.6) 106 m -4.7 m 3,000DWT/Bách hóa (General cargo)

Kho bãi (Storage facilities):
Tổng diện tích măt bằng cảng (Total port area): 210,000 m2
Kho (Warehouses): 33,000 m2
Bãi (Open storage): 130,000 m2, trong đó Bãi container (of which CY): 12,000 m2
Thiết bị chính (Major equipment):
Loại/hãng SX (Type/Brand)                         Số lượng (No.)             Sức nâng/tải/công suất (Capacity)
– Cần trục chân đế (Slewing crane)                            18                                           5-45 MT
– Xe nâng hàng (Forklift)                                              06                                           3-7 MT
– Xe tải (Truck)                                                                10                                           5-16 MT
– Xe xúc gạt (Excavator)                                               04                                           0.5 m3 – 1.5 m3

5. Cargo throughput

(Cargo throughput in 2019)2,116,750 MT
Nhập (Import): 132,842 MT. Xuất (Export): 26,788 MT. Nội địa (Domestic): 1.957,120 MT
Hàng bách hóa (General cargo): 1,375,526MT.
Hàng rời (Bulk cargo): 710,000 MT
Hàng lỏng (Liquid cargo): 31,229 MT
Lượt tàu đến cảng trong năm (Ship calls): 545

7. Main services

  • Cargo handling, tallying, and warehousing.
  • Multi – Modal Transportation, construction material and gasoline trading.
  • Mechanical repair, road and waterway equipment