Home / DOAN XA PORT

DOAN XA PORT

1. Port’s name & contact address

Tên cảng (Port’s name): CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ    Mã cảng (Port Code): VN DXA
Tên tiếng Anh (in English): DOAN XA PORT JOINT STOCK COMPANY
Tên tắt (Abbreviation): DoanXa port
Loại doanh nghiệp (Business status): CP (Joint Stock Company)
Cơ quan chủ quản (Under): Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vietnam National Shipping Lines)
Vị trí cảng (Port’s geographical location, coordinates): 20°52’N – 106°41’E
Điểm đón trả hoa tiêu (Pilot boarding location): 20°40’N – 106°51’E
Trụ sở chính (HQ Address): Số 15 đường Ngô Quyền, P. Vạn Mỹ, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng (15 Ngo Quyen str., Van My ward, Ngo Quyen dist., Hai Phong city)
Điện thoại (Tel): (84.225) 3827858                            Fax: (84.225) 3765727
Website: www.doanxaport.com.vn

2. Management

Tổng Giám đốc (Director):  Mr. Trần Việt Hùng    Tel: 0903.297.287

Phó TGĐ (Vice Director):
Mr. Lê Mạnh Hoàn   Tel: 0941.055.655
Mr. Nguyễn Đăng Đạt     Tel: 0904.003.377

3. Access channel

Tổng chiều dài (Total length)      : 210 m
Độ sâu luồng (Channel depth): -6.9 m
Chế độ thủy triều (Tidal regime): Nhật triều (Diurnal)
Biên độ thủy triều (Tidal range): 0.1-3.7 m  Chênh lệch b/q (Average variation): 1.9 m.
Mớn nước cao nhất cho tàu ra vào (Maximum draft): 9.9 m
Cỡ tàu lớn nhất tiếp nhận được (Maximum size of vessel acceptable): 40,000 Dwt giảm tải

4. Infrastructure and equipment

. Berth facilities:

Cầu bến (berth facilities):

Tên/Số hiệu (Name/No.)                   Dài (Length)     Độ sâu (Depth alongside)    Loại tàu/hàng (Vessel/Cargo)

Cảng Đoạn Xá                                         210m                              8.4 m                                  Container/ hàng rời

(Doan Xa Port)                                                                                                                               (Container/bulk cargo)

Kho bãi (Storage facilities):

Tổng diện tích măt bằng cảng (Total port area): 90,000 m2

Kho (Warehouses): 1,000 m2, trong đó Kho CFS (of which, CFS):  1,000 m2

Bãi (Open storage): 80,000 m2, trong đó Bãi container (of which CY): 50,000 m2

Thiết bị chính (Major equipment):

Loại/hãng SX (Type/Brand)                                         Số lượng (No.)             Sức nâng/tải/công suất (Capacity)

Cẩu đế (Slewing crane)                                                               03                                           40 Tấn

-Xe nâng hàng container (Container lifter)                               07                                           45 Tấn

– Xe nâng vỏ container                                                                 01                                           10 Tấn

-Đội xe đầu kéo (Tractor)                                                             19                                           33 Tấn

-Xe nâng đóng rút (Forklift truck)                                              01                                           25 Tấn

-Xe nâng đóng rút (Forklift truck)                                              01                                           23 Tấn

-Xe nâng đóng rút (Forklift truck)                                              01                                           10 Tấn

-Xe nâng đóng rút (Forklift truck)                                              01                                           14 Tấn

-Xe nâng đóng rút (Forklift truck)                                              03                                           04 Tấn

-Nhà cân điện tử (Electronic scale bridge)                               01                                           100 Tấn

-Tàu lai (Tug boat)                                                                        01                                           1,200 CV

5. Cargo throughput

(Cargo throughput in 2020): 1.100.109 MT

Nhập (Import): 892.746MT. Xuất (Export):35.909 MT. Nội địa (Domestic): 171.454 MT

Mặt hàng nhập khẩu chính (Major imports)                           Mặt hàng xuất khẩu chính (Major exports)

Hàng sắt thép : 922.334.MT                                                      Hàng thiết bị:    28.336 MT

Hàng  nhựa đường lỏng:   149.439 MT

Lượt tàu đến cảng trong năm (Ship calls): 220 Tỷ lệ Khai thác/Năng lực (Total occupancy):……..%

6. Main services

Khai thác cảng biển, dịch vụ logistics trọn gói, vận tải, kho CFS, tàu lai dắt (Seaport exploitation, logistics services, transport, CFS warehousing, tugboat).