Home / DOAN XA PORT

DOAN XA PORT

1. Port’s name & contact address

Tên cảng (Port’s name): CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ    Mã cảng (Port Code): VN DXA
Tên tiếng Anh (in English): DOAN XA PORT JOINT STOCK COMPANY
Tên tắt (Abbreviation): DoanXa port
Loại doanh nghiệp (Business status): CP (Joint Stock Company)
Cơ quan chủ quản (Under): Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vietnam National Shipping Lines)
Vị trí cảng (Port’s geographical location, coordinates): 20°52’N – 106°41’E
Điểm đón trả hoa tiêu (Pilot boarding location): 20°40’N – 106°51’E
Trụ sở chính (HQ Address): Số 15 đường Ngô Quyền, P. Vạn Mỹ, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng (15 Ngo Quyen str., Van My ward, Ngo Quyen dist., Hai Phong city)
Điện thoại (Tel): (84.225) 3827858                            Fax: (84.225) 3765727
Website: www.doanxaport.com.vn

2. Management

Tổng Giám đốc (Director):  Mr. Trần Việt Hùng    Tel: 0903.297.287

Phó TGĐ (Vice Director):
Mr. Lê Mạnh Hoàn   Tel: 0941.055.655
Mr. Nguyễn Đăng Đạt     Tel: 0904.003.377

3. Access channel

Tổng diện tích mặt bằng Cảng: 90.000m2
Tổng chiều dài (Total length)      :210 m
Độ sâu luồng (Channel depth): -8.4 m
Chế độ thủy triều (Tidal regime): Nhật triều (Diurnal)
Biên độ thủy triều (Tidal range): 2.0-3.2 m  Chênh lệch b/q (Average variation): 2.6 m.
Mớn nước cao nhất cho tàu ra vào (Maximum draft): 10 m
Cỡ tàu lớn nhất tiếp nhận được (Maximum size of vessel acceptable):40,000Dwt giảm tải.

4. Infrastructure and equipment

. Berth facilities:

Cầu bến (berth facilities):
Tên/Số hiệu (Name/No.)                   Dài (Length)     Độ sâu (Depth alongside)    Loại tàu/hàng (Vessel/Cargo)
Cảng Đoạn Xá                                         210m                               8.4 m                                   Container/ hàng rời
(Doan Xa Port)                                                                                                                               (Container/bulk cargo)
Kho bãi (Storage facilities):
Tổng diện tích măt bằng cảng (Total port area): 90,000 m2
Kho (Warehouses): 1,000 m2, trong đó Kho CFS (of which, CFS):  1,000 m2
Bãi (Open storage): 80,000 m2, trong đó Bãi container (of which CY): 50,000 m2
Thiết bị chính (Major equipment):
Loại/hãng SX (Type/Brand)                                         Số lượng (No.)             Sức nâng/tải/công suất (Capacity)
Cẩu đế (Slewing crane)                                                               03                                           40 Tấn
-Xe nâng hàng container (Container lifter)                              07                                           45 Tấn
– Xe nâng vỏ container                                                                  01                                           10 Tấn
-Đội xe đầu kéo (Tractor)                                                             19                                           33 Tấn
-Xe nâng đóng rút (Forklift truck)                                              01                                           23 Tấn
-Xe nâng đóng rút (Forklift truck)                                              01                                           10 Tấn
-Xe nâng đóng rút (Forklift truck)                                              03                                           04 Tấn
-Nhà cân điện tử (Electronic scale bridge)                               01                                           100 Tấn
-Tàu lai (Tug boat)                                                                         01                                           1,200 CV
-Nâng đóng rút (Forklift truck)                                                    01                                            25 Tấn

5. Cargo throughput

(Cargo throughput in 2019): 1,696,366 MT

Nhập (Import):  1,194,819 MT. Xuất (Export): 15,692 MT. Nội địa (Domestic): 485,855 MT

Lượt tàu đến cảng trong năm (Ship calls): 275       Tỷ lệ Khai thác/Năng lực (Total occupancy): %

6. Main services

Khai thác cảng biển, dịch vụ logistics trọn gói, vận tải, kho CFS, tàu lai dắt
(Seaport exploitation, logistics services, transport, CFS warehousing, tugboat)