Home / HAI PHONG – NEW PORT 128

HAI PHONG – NEW PORT 128

1. Port’s name & contact address

Tên cảng (Port’s name): TÂN CẢNG 128 – HẢI PHÒNG                   Mã cảng (Port Code): VNTCE
Tên tiếng Anh (in English): TAN CANG 128 – HAI PHONG JOINT STOCK COMPANY
Tên tắt (Abbreviation): TAN CANG 128
Loại doanh nghiệp (Business status): Cổ phần (Joint Stock Company)
Cơ quan chủ quản (Under): Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn (Saigon Newport Corporation)
Vị trí cảng (Port’s geographical location, coordinates):  20°52’N – 106°44’E
Điểm đón trả hoa tiêu (Pilot boarding location): 20°52’N – 106°41’E
Trụ sở chính (HQ Address): Hạ Đoạn, Đông Hải, quận Hải An, Tp. Hải Phòng (Ha Doan, Dong Hai ward, Hai An, Hai Phong city)
Điện thoại (Tel): (84.225) 3769686                            Fax: (84.225) 3769686
E-mail: marketing.tc128@saigonnewport.com.vn

2. Management

Tổng Giám đốc/Giám đốc (Director)                        

Mr. Đoàn Hải Tuấn           Tel: (84) 903295034

Các Phó TGĐ/GĐ (Vice Directors):

  • Khai thác và Kỹ thuật (Operations and Mechanical engineering):
    Mr. Ngô Đức Khánh          Tel: (84) 904794795
    Mr. Nguyễn Viết Ngẫu      Tel: (84) 904209882
  • Kinh doanh (Business Planning)
    Mr. Lê Quang Huy           Tel: (84) 984288882

3. Access channel

Tổng chiều dài cầu (Total length):450 m
Độ sâu luồng (Channel depth): -6.8 m
Chế độ thủy triều (Tidal regime): nhật triều (diurnal)
Biên độ thủy triều (Tidal range): 2.5 – 3.2 m                            Chênh lệch b/q (Average variation): 2.5 m.
Mớn nước cao nhất cho tàu ra vào (Maximum draft): -8.2 m
Cỡ tàu lớn nhất tiếp nhận được (Maximum size of vessel acceptable):20,000 Dwt.

4. Facilities and equipment

Cầu bến (berth facilities):
Tên/Số hiệu (Name/No.)    Dài (Length)     Độ sâu (Depth alongside)                  Loại tàu/hàng (Vessel/Cargo)
Cầu số 1 (Wharf No.1)                  150 m                    -8.2 m                                  Tàu container (Container vessel)
Cầu số 2 (Wharf No.2)                  300 m                    -8.2 m                                    Tàu container (Container vessel)
     Kho bãi (Storage facilities):
Tổng diện tích măt bằng cảng (Total port area): 200,000 m2
Kho (Warehouses): 5,000 m2, trong đó Kho CFS (of which, CFS): 2,500 m2
Kho ngoại quan (Customs bonded): 2,500 m2
Bãi (Open storage): 190,000 m2, trong đó Bãi container (of which CY): 190,000 m2
Thiết bị chính (Major equipment):
Loại/hãng SX (Type/Brand)                         Số lượng (No.)            Sức nâng/tải/công suất (Capacity)
Cẩu bờ Libeherr (Liebherr crane)                               07                                           40MT
Cẩu khung Mijack (Mijack crane)                             04                                           40MT
Cẩu Kato (Kato crane)                                                 01                                           25MT

5. Cargo throughput

(Cargo throughput in 2018): 2,117,456.4 MT     
Trong đó gồm hàng container (of which, container): 2,102,835 MT / 140,189 TEU:
Nhập (Import) : 65,834 TEU; Xuất (Export): 74,355 TEU
Hàng rời/xá (Bulk cargo): 14,621.4 MT.
Lượt tàu đến cảng trong năm (Ship calls): 185

8. Main services

– Cargo handling and container stuffing/un-stuffing
– ICD operations, warehoue/CFS/bonded warehouse services.
– Logistic services
– Repairing and maintaining of transportation means and handling equipments.
– Cargo scaling services