Home / CICT PORT

CICT PORT

1. Port’s name & contact address

Tên cảng (Port’s name): CẢNG CÔNG-TEN-NƠ QUỐC TẾ CÁI     LÂN      Mã cảng (Port Code): VNCLN
Tên tiếng Anh (in English): Cai Lan International Container Terminal                              Tên tắt (Abbreviation):      CICT
Loại doanh nghiệp (Business status): NN/ TNHH MTV, CP/ LD/ 100% vốn ngoại/ TN : Liên doanh
Trụ sở chính (HQ Address): Số 1, Đường Cái Lân, P. Bãi Cháy, TP. Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh (1, Cai Lan street, Bai Chay ward, Ha Long city, Quang Ninh province)

Điện thoại (Tel): 0203 3896 000
Fax: 0203 351 5656
E-mail: cict.info@cict.com.vn
Website: cict.com.vn

2. Management

Tổng Giám đốc/Giám đốc (Director)
Mr.Lê Hồng Quân       Tel: 0203 3896 000/1001

Các Phó TGĐ/GĐ (Vice Directors):
Mr.Trần Nam Trung    Tel: 0203 3896 000/1002

3. Access channel

– Total length: 36 km
– Channel depth:  -10 m (CD)
– Tidal regime: nhật triều thuần.
Average variation 3.2 m. Maximum size of vessel accepted 50,000DWT
– Highest draft  : -13 m

4. Infrastructure and equipment

.Berth facilities:

. Storage facilities:

– Total area: 179.000 m2, Container Yard: 151.000 m2
– Warehouse/shed: …NIL……m2

. Major equuipment:

5. Cargo throughput

(Cargo throughput in 2019): 56,000 TEU

Hàng rời/xá (Bulk cargo):  3,397,521 MT.

Hàng lỏng (Liquid cargo): 221,459 MT.

Mặt hàng nhập khẩu chính (Major imports)                           Mặt hàng xuất khẩu chính (Major exports)

Nông sản : 1.9 Triệu MT                                                               Dăm gỗ:   745,000 MT

Lượt tàu đến cảng trong năm (Ship calls): 321 .Tỷ lệ Khai thác/Năng lực (Total occupancy): 50%

6. Development Plans

 Project : Purchase 2STS cranes and 4 e-RTG cranes
Total investment: ~20 triệu USD
Implementation: 2017